Kosiniak-Kamysz powiedział, że za pół roku jego resort przygotuje sprawozdanie z funkcjonowania rocznego urlopu.  "Statystyki wskazują, że coraz więcej osób korzysta z wydłużonych urlopów macierzyńskich, rodzicielskich. Jest to najlepiej oceniana zmiana wprowadzona przez ten rząd. Myślę, że efekty dla demografii już zaczynają być pomału widoczne" - powiedział PAP minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który we wtorek spotkał się w Warszawie z "matkami pierwszego kwartału".

Uczestniczki spotkania zwracały uwagę m.in. na potrzebę ochrony matki po powrocie do pracy.

Przekazały także ministrowi rekomendacje ws. zmian w polityce prorodzinnej. W ich propozycjach znalazły się m.in. wprowadzenie elastycznych godzin pracy, z możliwością rozpoczęcia pracy między godz. 7 i 10, tak aby dostosować się do godzin pracy placówek oświatowych, wydłużenie do 3 lat czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego i wydłużenie go do 4 tygodni, dodatkowa odprawa dla rodzica zwalnianego z winy pracodawcy, ale także wsparcie pracodawców zatrudniających rodziców po urlopach rodzicielskich i wychowawczych oraz dofinansowanie dla pracodawców otwierających na terenie zakładu pracy żłobek czy przedszkole dla dzieci pracowników.

Zgodnie z pierwotną propozycją roczne urlopy miały objąć tylko rodziców dzieci urodzonych po 16 marca 2013 r. Przeciwko temu rozwiązaniu protestowały tzw. matki pierwszego kwartału; chciały, aby nowe regulacje objęły także dzieci urodzone między 1 stycznia a 16 marca 2013 r. Pod koniec kwietnia ub. roku premier Donald Tusk zapowiedział, że przychyli się do ich postulatów.

Przepisy wprowadzające roczne urlopy dla rodziców weszły w życie 17 czerwca 2013 r. Do kwietnia tego roku skorzystało z nich 128 tys. rodziców.

"Jesteśmy po 12 miesiącach (od wprowadzenia urlopu), po 18 miesiącach mamy przygotować dla Sejmu sprawozdanie i propozycje zmian" - powiedział minister pracy i polityki społecznej.

Jak powiedziała PAP jedna z matek obecnych na spotkaniu, powrót do pracy po rocznym urlopie wiązał się ze zmianą stanowiska. "Wróciłam do pracy na swoje stanowisko, ale po miesiącu dostałam różne oferty przeniesienia i informacje o wypowiedzeniu umowy, jeżeli się nie zgodzę, więc lekko nie było. Nie wiem, czy to było związane z moim rocznym urlopem czy w ogóle z tak długim urlopem, podejrzewam, że tak" - powiedziała pani Anna.

Inna mama, również Anna, powiedziała z kolei, że po powrocie z urlopu spotkała się ze zrozumieniem ze strony pracodawcy. "Organizacja, w której pracuję wspiera rodziców, pozwala na wprowadzanie elastycznych, niestandardowych form pracy takich jak +home office+, łączenie pracy z urlopem rodzicielskim, to rozwiązania bardzo korzystne dla młodych rodziców" - powiedziała PAP pani Anna.

Jak poinformowało PAP MPiPS, we wtorek do godz. 13 eksperci z ministerstwa będą odpowiadać na pytania dotyczące urlopów dla rodziców. Pytania można zadawać na profilu Matek I Kwartału na Facebooku lub telefoniczne pod numerem 22 661 11 99.

O godz. 15 minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprasza na czat na Twitterze. Aby zadać pytanie o urlopy dla rodziców należy napisać @KosiniakKamysz i użyć hashtagu #zapytajministra.

Z wydłużonych urlopów mogą skorzystać wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. Na urlop składa się: 20 tygodni macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego macierzyńskiego oraz 26 rodzicielskiego. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu ani zwolnic rodzica w jego trakcie. Rodzic, który zdecyduje się na półroczy urlop, dostaje zasiłek w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli z czasem zdecyduje się go przedłużyć o kolejne pół roku, wtedy zasiłek wyniesie 60 proc. pensji. Z kolei rodzic, który od razy skorzysta z rocznego urlopu, dostanie przez cały rok urlopu 80 proc. wynagrodzenia.

(PAP)