W ramach tej współpracy w tym roku rozpocznie się m.in. odnawianie kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła we Lwowie, znanego jako kościół jezuitów - poinformowała Onyszczenko w rozmowie z PAP.

"We Lwowie ta współpraca trwa od 2007 r. i układa się bardzo dobrze. W ramach programu Wspólne Dziedzictwo realizowane są m.in. prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie razem pracują ukraińscy i polscy konserwatorzy oraz w Katedrze Ormiańskiej, gdzie konserwowane są polichromie autorstwa Jana Henryka Rosena, a w ubiegłym roku zakończono odnawianie drewnianego ołtarza +Ukrzyżowanie+" - powiedziała Onyszczenko.

Mówiąc o zamiarach renowacji użytkowanego obecnie przez grekokatolików kościoła jezuitów lwowska konserwator zabytków podkreśliła, że przygotowania do prac konserwatorskich poprzedziły badania, w których wykorzystano najnowsze technologie.

"Dokonano tam skanowania laserowego wnętrza świątyni, co jest bardzo ważne w planowaniu prac w tym obiekcie" - zaznaczyła.

Porozumienie w sprawie ochrony dóbr kultury Polska i Ukraina zawarły jeszcze w 1996 roku. Wynikiem dotychczasowych wspólnych działań jest wydanie kilkunastu katalogów poświęconych zabytkom na terenie Ukrainy, prace konserwatorskie zrealizowane m.in. w zespole staromiejskim Lwowa i zespole kościelno-klasztornym oo. Karmelitów Bosych w Berdyczowie oraz współpraca archiwalna i muzealna.

W ostatnich latach polski resort kultury finansował także prace konserwatorskie w katedrze rzymskokatolickiej we Lwowie, kościele franciszkańskim oraz w pałacu arcybiskupów łacińskich.

Ze Lwowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ jo/ son/