W poniedziałek podczas konferencji "Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju" zaproszeni goście; w tym przedstawiciele ministerstwa rozwoju oraz administracji rządowej zastanawiali się nad finansowaniem projektów innowacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE. 

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz w trackie panelu "Inwestycje w innowacje" zwróciła uwagę, że polska przewaga konkurencyjna, która miała związek z tanią siłą roboczą - wyczerpuje się - czego świadomość mają też sami przedsiębiorcy. 
Podkreśliła, że w obecnej perspektywie finansowej UE, należy postawić na budowę produktów innowacyjnych, o wysokiej wartości dodanej, które mogą się stać dźwignią eksportu. Wiceminister przyznała, że nie jest to "łatwa droga", jest ona bardziej ryzykowana i kosztochłonna dla firm. 
Emilewicz zwróciła jednak uwagę, że rząd gotowy jest finansować tego typu transformację polskich firm m.in. przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Finansowany jest on z dwóch źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 8,6 mld euro oraz środków krajowych, których minimalne zaangażowanie wynosi 1,5 mld euro. 
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Patrycja Klarecka oceniła z kolei, że według szacunków, luka w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wynosi ok. 50 mld zł. 
"Tak jak szacujemy chociażby w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, ta luka w zakresie finansowania MŚP w zakresie innowacyjności to jest jakieś 50 mld zł. I tę lukę staramy się wypełnić instrumentami unijnymi, bo środki unijne powinny być inwestowane w te obszary, w których sektor prywatny w naturalny sposób ich nie wypełnia" - powiedziała szefowa PARP. 
Klarecka dodała, że wsparcie prowadzonej przez nią agencji skierowane jest głównie na działania innowacyjne, choć obejmują one też wsparcie np. dla rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. 
Szefowa PARP podkreśliła, że zależy jej, by pieniądze trafiały do takich przedsiębiorstw, które mają potencjał wdrażania innowacji, które "już coś osiągnęły, mają pomysł na rozwój". Wskazała, że agencja nie zapomina jednak o wsparciu mniejszych firm, które dopiero startują. Chodzi o dotacje dla start-upów, czy "bony inwestycyjne" dla firm, by zainicjować współpracę między nimi a jednostkami badawczo-rozwojowymi. 
Dyrektor ds. rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju Eliza Kruczkowska dodała, że kolejnym instrumentem, który ma pomóc w tworzeniu potencjału innowacyjnego polskich firm ma być tworzona platforma inwestycyjna typu venture. W założeniu, PFR Ventures ma być największą w naszym rejonie platformą inwestycji kapitałowych w innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju. 
"Chcemy inwestować w nowe innowacyjne firmy przy użyciu kapitału prywatnego" - podkreśliła Kruczkowska. 
Polska Agencja Prasowa jest jednym z patronów konferencji "Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju".