„Potrzeby są wielokrotnie większe niż środki, które mamy do dyspozycji w tym programie. To jest chyba największy problem, z którym borykamy się w województwie, czyli remont i modernizacja dróg powiatowych, gminnych i wojewódzkich” – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który wręczył w poniedziałek samorządowcom umowy dotyczące udzielenia dotacji.

W ramach Programu w 2017 r. dofinansowanych zostanie 55 zadań (realizowanych przez 51 samorządów), z których 15 dotyczy dróg powiatowych o łącznej długości 98,3 km, a 40 - dróg gminnych na długości 52,3 km. Szacunkowy koszt realizacji tych inwestycji wyniesie blisko 129 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa będzie stanowiła 46,85 proc., natomiast udział własny jednostek samorządu terytorialnego – 53,15 proc.

Dofinansowanie na dwa zadania – 10 km drogi na terenie gmin Bychawa i Krzczonów oraz ponad 13 km dróg w okolicach Bełżyc - otrzymał powiat lubelski. Koszt obu inwestycji to ok. 6 mln zł, z czego połowę stanowi dotacja z budżetu państwa. „To są główne, znaczące ciągi komunikacyjne w powiecie. Ich stan wymaga już przebudowy” – powiedział starosta lubelski Paweł Pikula.

Ja dodał, potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Na 700 km dróg w powiecie około 200 km wymaga gruntownej modernizacji.

Dofinansowanie na dwa odcinki dróg otrzymał także powiat bialski. Jeden to ponad 1 km drogi powiatowej biegnącej przez miasto Międzyrzec Podlaski, a drugi to blisko 3 km drogi na terenie gminy Zalesie. Koszt obu inwestycji szacowany jest na ponad 4 mln zł, dofinansowanie wyniosło ponad 2 mln zł.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk podkreślił, że ruch na obu drogach jest intensywny. „Droga w Międzyrzecu to chyba najstarsza droga, gdzie jeszcze położone są stare trylinki (sześciokątne płyty betonowe). Bardzo się cieszę, że w najbliższym czasie to się zmieni i poprawi się bezpieczeństwo na drodze” – zaznaczył starosta.

On również podkreślił, że potrzeby powiatu bialskiego – trzeciego co do wielkości w Polsce – w zakresie remontów dróg są bardzo duże, a rządowy Program tylko w części je zaspokaja. Filipiuk powiedział, że sieć dróg w powiecie liczy ponad tysiąc km, a w roku ubiegłym i bieżącym starostwo zmodernizuje w sumie 34 km, m.in. dzięki dofinansowaniu z programów prowadzonych przez urząd marszałkowski. „To bardzo cieszy, ale jeszcze trzeba pamiętać, że jest ok. 200 km dróg gruntowych na terenie powiatu. Naszym największym problemem są drogi” – zaznaczył.

Ponad 820 tys. zł dofinansowania otrzymała też gmina Wąwolnica na modernizację 2 km drogi w Zawadzie, łączącej dwie inne drogi – wojewódzką i powiatową. „Ta droga jest bardzo ważna dla ruchu, a obecnie jest w fatalnym stanie. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się na początku kadencji, czy jej nie zamknąć, bo dziury są tak wielkie, że samochody grzęzną. Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że te środki dostaniemy” - powiedział wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna.

Do wojewody wpłynęło w tegorocznej edycji Programu 120 wniosków od samorządów o dofinansowanie remontu dróg. „Jeśli będą oszczędności po przetargach, to projekty, które są obecnie na liście rezerwowej, mogą otrzymać dotacje” – zaznaczył wojewoda.

W ub. roku w województwie lubelskim dotacje otrzymało 50 samorządów na realizację 51 zadań obejmujących przebudowę i modernizację w sumie 225 km dróg. Koszt tych inwestycji wyniósł ok. 129 mln zł, a dotacja z budżetu państwa – ok. 60 mln zł.

W programie rozwoju dróg gminnych i powiatowych dofinansowanie z budżetu państwa dla samorządu może pokryć maksymalnie 50 proc. kosztów, ale kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona.

W latach 2016-2019 w skali kraju przewidziano dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych w łącznej kwocie 4 mld zł (odpowiednio w kolejnych latach: 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł). To ma pozwolić na budowę, przebudowę i remonty około 2,2 tys. km dróg powiatowych i gminnych rocznie.

W każdym roku gmina (w tym miasto na prawach powiatu) może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, natomiast powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań. (PAP)