Wiceminister dodał, że podstawę do realizacji programów rewitalizacyjnych przez samorządy stanowią obecnie trzy przyjęte w ubiegłym roku dokumenty: krajowa polityka miejska, ustawa rewitalizacyjna oraz wytyczne ministra rozwoju opracowane w związku z programami UE na lata 2014-2020, które służą m.in. ujednoliceniu procedur wdrażania programów operacyjnych w zakresie projektów rewitalizacyjnych.

"W tej chwili istotne jest przejście do fazy działania; z programami komplementarnymi, pełnymi, a więc akcentującymi mocno nie tylko kwestie infrastrukturalne, ale też społeczne" - zaznaczył Chorąży.

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień podkreślił, że Łódzkie ma największą w kraju alokację związaną z rewitalizacją - to ponad 178 mln euro wynegocjowane z Komisją Europejską.

"Przed nami duże wyzwania. Ponad 43 proc. mieszkańców województwa żyje w gminach metropolitalnego obszaru łódzkiego, a 60 proc. - w miastach. Stąd rewitalizacja rozumiana szeroko jako odnowa infrastruktury i przemysłu, szukanie nowych pomysłów na erę powłókienniczą w całym regionie, a także jako odnowa społeczna; aktywizacja zawodowa, podnoszenie szans poprzez edukację" - zauważył Stępień.

W wojewódzkiej konferencji wzięło udział kilkuset samorządowców, których z ekonomicznymi, funkcjonalno-przestrzennymi i społecznymi aspektami rewitalizacji zapoznali eksperci m.in. z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

W części panelowej uczestnicy mogli zapoznać się z programami i projektami rewitalizacyjnymi, doświadczeniami Łodzi i miast regionu w tej dziedzinie oraz modelami finansowania rewitalizacji.

"Już od czterech lat staramy się uczyć wzajemnie - bo rewitalizacja nie jest czymś, co zaistnieje tu i teraz, to proces rozłożony w czasie. Dzięki dużym środkom pozyskanym z UE zainicjowaliśmy ten proces, który ma stać się narzędziem do permanentnej rewitalizacji naszych komunalnych zasobów" - mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Jak dodała, bardzo istotny jest aspekt połączenia rewitalizacji infrastrukturalnej ze społeczną. "Zdawać by się mogło, że to dwa różne światy, ale ich połączenie jest konieczne, jeśli chcemy myśleć o trwałych zmianach w naszych miastach, miasteczkach i gminach" - zaznaczyła.

Dowiedz się więcej z książki
Proces inwestycji budowlanych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Według Zdanowskiej, miasto Łódź - jako lider rewitalizacji w Polsce - musi wyznaczać standardy. "Staramy się na każdą prośbę spotykać się z przedstawicielami naszych gmin i uczyć się wzajemnie - często na zasadzie burzy pomysłów - to to, co wprowadzamy jest czymś zupełnie nowym. Jeśli wierzyć środowiskom naukowym, w 2050 roku dwie trzecie mieszkańców świata będzie mieszkało w miastach. Czeka nas zmierzenie się z problemami, jakie to będzie niosło" - dodała prezydent.

Rewitalizacja obszarów miejskich ma być tematem Expo 2022, o którego organizację stara się Łódź. Expo miałoby stanowić okazję do zaprezentowania na arenie międzynarodowej projektu rewitalizacji obszarowej, realizowanej w Łodzi w latach 2014-2020.

W ramach projektu centrum Łodzi zostało podzielone na 20 obszarów rewitalizacji; pod koniec 2016 r. rozpocznie się rewitalizacja ośmiu z nich, która kosztować ma ok. 1 mld zł. Większość środków na rewitalizację obszarową pochodzić będzie z UE, miasto ma zagwarantowane na ten cel ponad 400 mln zł, a także 104 mln euro z poziomu krajowego.

W 20 obszarach rewitalizacji znajduje się ok. 1500 budynków gminnych i niemal 2500 budynków prywatnych. Inwestycje mają być prowadzone na 40 ulicach, na dwóch placach i w trzech parkach; powstać ma też pięć nowych ulic wewnątrz kwartałów. Działania rewitalizacyjne obejmą też sferę społeczną. (PAP)