"W 2018 roku mamy szansę stworzyć unikalny model realizacji inwestycji mieszkaniowych, który da impuls rozwojowy dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział Hofman. Dodał, że to "pozwoli Polsce w perspektywie dekady nadrobić opóźnienie w stosunku do krajów starej Unii Europejskiej, m.in. dotyczących liczby mieszkań na osobę".

Hofman zauważył, że "dzięki programowi Mieszkanie plus możemy wreszcie przyspieszyć zmiany w ważnych dla budownictwa obszarach, które pozwolą na szybsze, efektywniejsze i w efekcie tańsze realizowanie inwestycji". Dodał, że można tu wyróżnić trzy obszary, które wymagają znaczących zmian i usprawnień: prawny, technologiczny oraz finansowy.

Hofman powiedział, że deweloperzy czekają na Kodeks Urbanistyczno-Budowlany, który jest przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. "Oczekujemy także na prostsze i szybsze procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę, dostosowanie warunków technicznych do nowych technologii w budownictwie i nowych oczekiwań nabywców" - podkreślił. Jego zdaniem ważne jest także to, aby w Polsce więcej terenów było objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Prezes Grupy Inwest zaznaczył, że dzięki programowi Mieszkanie plus technologia budowania może być szybsza, bo może upowszechnić się prefabrykacja.

Zdaniem Hofmana, w obszarze finansowym w programie Mieszkanie plus mogą upowszechnić się nowe modele finansowania budownictwa mieszkaniowego, "To m.in. spółki celowe z BGK Nieruchomości" - przypomniał prezes Grupy Inwest. "To rozwiązanie (spółka celowa z BGK Nieruchomości - PAP) pozwoli na etapie zakupu gruntu ograniczyć koszty finansowe dewelopera, co finalnie obniży koszt wytworzenia m kw. mieszkania" - zauważył.

Program Mieszkanie plus jest realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) oraz BGK Nieruchomości.

KZN podpisał już porozumienia na budowę blisko 6 tys. mieszkań. Dodatkowo zawarł umowy z PKP SA oraz Pocztą Polską dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus.

BGK Nieruchomości realizuje komercyjną część programu Mieszkanie plus. Już powstają domy m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Wałbrzychu, Gdyni, Kępnie. Łącznie spółka ma w przygotowaniu około 15 tys. mieszkań.(PAP)