Jak poinformowała PAP Danuta Kwasiborska koordynatorka projektu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, program "Edukacyjna Zagroda" jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczęszczających do początkowych klas szkół podstawowych.

"Wyjazd na wieś dla dzieci oprócz atrakcji samej w sobie ma także walor poznawczy. Najmłodsi mają szansę zobaczyć prawdziwą wieś z bliska, poznać, w jakich warunkach pracuje rolnik, skąd się bierze mleko, jak się karmi zwierzęta hodowlane" - podkreśliła Kwasiborska.

Dodała, że obecnie dzieci, zwłaszcza mieszkające w miastach, mają małą wiedzę o pochodzeniu produktów żywnościowych. "Często wyobrażają sobie, że jajka czy mleko produkowane są w fabrykach" - zaznaczyła.
Projekt "Zagroda edukacyjna" będzie także szansą dla rolników prowadzących już gospodarstwa agroturystyczne do uzyskania takiej specjalizacji. W ten sposób rolnicy przyczyniają się także do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi.

Aby gospodarstwo zostało zakwalifikowane do programu, musi spełniać pewne wymogi. Chodzi m.in. o toalety dostosowane do najmłodszych a także o wiaty, pod którymi mają się odbywać zajęcia na powietrzu.

Projekt pod nazwą "Utworzenie sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych" realizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.(PAP)