Klaster energii odnawialnej został powołany przez gminy: Olszyna, Gryfów Śląski, Leśna, Siekierczyn i Lubań. Przedsięwzięcie zakłada uruchomienie procesów inwestycyjnych, zmierzających do budowy instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Pierwsze inwestycje w tym zakresie mają ruszyć w ciągu kilku miesięcy.

Burmistrz Olszyny Leszek Leśko podkreślił, że jego gmina dysponuje już dokumentacją niezbędną do budowy elektrowni fotowoltaicznych. „Tę inwestycję zakończymy, przynajmniej częściowo, jeszcze w tym roku. Energia wytwarzana lokalnie i ze źródeł odnawialnych jest tańsza. To oznacza wymierne korzyści dla mieszkańców. Przekłada się na zwiększone dochody do budżetów gmin oraz nowe miejsca pracy” - powiedział Leśko.

Podobne instalacje mają powstać również na terenie pozostałych gmin wchodzących w skład klastra. „Planujemy zlokalizować elektrownię fotowoltaiczną na terenie byłego wysypiska śmieci, na obszarze trzech hektarów. Dzięki temu z pożytkiem wykorzystamy ten teren, a czysta energia dodatkowo zmniejszy zagrożenie smogowe” – powiedział burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik.

Z kolei na terenie gminy Lubań wyznaczono trzy tereny pod budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej powierzchni siedmiu hektarów. Na terenie tej gminy planowana jest również budowa bioelektrowni.

„Najbliższa realizacji jest elektrownia fotowoltaiczna w Nawojowie Śląskim, o szacowanej mocy 1,8 MW. To zabezpieczyłoby aktualne potrzeby naszej gminy i przyniosło ok. 350 tys. zł dochodu rocznie. Z kolei bioelektrownia może powstać w Henrykowie Lubańskim, niedaleko zjazdu z autostrady A4, w bezpośrednim pobliżu terenów inwestycyjnych, co podniesie ich atrakcyjność” – tłumaczył Zbigniew Hercuń, wójt gminy wiejskiej Lubań.

Założyciele klastra podkreślają, że dzięki tej inicjatywie będą mieli większe możliwości w staraniach się o dotacje na budowę poszczególnych instalacji.

Koordynatorem klastra jest specjalnie do tego powołana spółka. Szacuje ona, że łączny potencjał wszystkich projektowanych na terenie pięciu gmin instalacji wyniesie około 15 MW. „Klaster pozwoli na bardziej elastyczne, a przez to efektywniejsze sterowanie wytwarzaniem energii. To przełoży się na konkretne oszczędności dla gmin. Warto tu również dodać, że zgodnie z naszymi obliczeniami wyprodukujemy nadwyżkę energii, która będzie mogła zostać sprzedana w ramach aukcji przewidzianych dla klastrów – podkreślił Jacek Ryński, członek rady nadzorczej spółki Olszyna PS Energetyka Odnawialna.(PAP)