W aukcji, która odbyła się 2 kwietnia sprzedano 191 798 uprawnień do emisji (EUA) po cenie rozliczeniowej 18,90 zł. Do sprzedaży zostało jeszcze około 20 tys. uprawnień.

Dodatkowa runda zostanie przeprowadzona za pośrednictwem internetowej Platformy aukcyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uprawnienia do emisji CO2 (tzw. jednostki EUA) są używane do rozliczania ilości wyemitowanego CO2 przez przedsiębiorstwa w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU-ETS). Został on uruchomiony w 2005 roku jako instrument krajów Unii Europejskiej mający na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jedna jednostka emisji (1 EUA) uprawnia przedsiębiorstwo do emisji 1 tony CO2.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej KOBIZE: www.kobize.pl