Według badania za wydobyciem gazu z łupków w pobliżu miejsca zamieszkania opowiedziało się 59 proc. Polaków. Przeciw takiemu pomysłowi jest 27 proc. badanych. 14 proc. respondentów nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie.


Autorzy badania podkreślają, że zwolennikami takich inwestycji są częściej mężczyźni niż kobiety, osoby lepiej wykształcone oraz mieszkańcy miejskich ośrodków.

W opinii 82 proc. badanych wydobycie gazu z łupków zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne Polski, poprzez częściowe uniezależnienie naszego kraju od dostaw surowców z zagranicy. Przeciwnego zdania jest 5 proc. Polaków, a zdania w tej sprawie nie ma 13 proc.

Autorzy badania wskazują, że w ocenie 66 proc. Polaków eksploatacja złóż gazu z łupków byłaby opłacalna, ponieważ jego cena nie przewyższyłaby kosztów ponoszonych przy zakupie surowców od dostawców zewnętrznych. Z takim pomysłem nie zgadza się 10 proc. respondentów. 24 proc. badanych nie wypowiedziało się na ten temat.

Z badania wynika, że 51 proc. Polaków uważa, że wydobycie gazu z łupków jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. Przeciwnego zdania jest 17 proc. badanych. 32 proc. ankietowanych nie potrafi ocenić zagrożeń wynikających z eksploatacji złóż tego surowca.

44 proc. Polaków nie obawia się niekorzystnego wpływu eksploatacji tego surowca na zdrowie ludzi. Niebezpieczeństwo zauważa jednak 19 proc. respondentów. Stanowiska w tej sprawie nie ma 37 proc. badanych.

Badanie CBOS zostało zrealizowane w dniach 9-15 maja 2013 r. na reprezentatywnej próbie 1101 dorosłych mieszkańców Polski.