"Jest wiele zmian, które są istotne dla budownictwa i rynku nieruchomości. Zapowiadana jest ustawa o kasach mieszkaniowych, nowelizowana jest ustawa deweloperska, powstaje Kodeks budowlany, nowelizowane są ustawy dot. rządowych programów mieszkaniowych. Chcemy zagadnienia związane z tymi zmianami poruszyć w gronie ekspertów" - powiedziała Katarzyna Bitner-Przybylska, opiekun merytoryczny kongresu. "Problematyka poruszana na kongresie jest różnorodna, staramy się uchwycić najważniejsze rzeczy. Prelegenci to nie tylko teoretycy, ale też praktycy i osoby, które mają realny wpływ na tworzenie prawa i jego stosowanie" - dodała.

Organizatorzy przewidują panele poświęcone następującym tematom: "Dokąd zmierza polskie mieszkalnictwo? – projekt ustawy o kasach mieszkaniowych", "Kasy oszczędnościowo-budowlane u bliższych i dalszych sąsiadów Polski (m.in. RFN, Węgry, Czechy, Słowacja)", "Aktualna tematyka własności warstwowej (legislacja, doświadczenia polskie i europejskie)", "Kwestie legislacyjne dla sektora budowlano-nieruchomościowego", "Praktyczne skutki nowelizacji Prawa budowlanego".

Ponadto poruszane mają być tematy: ustawy deweloperskiej, ustawy krajobrazowej, ustawy o korytarzach przesyłowych, ochrony gruntów rolnych, planów i programów mieszkaniowych (planów rządowych po MdM, Funduszu Mieszkań na Wynajem, mieszkań socjalnych czy senior housingu), a także rynku kredytów hipotecznych.

Kongres jest adresowany do szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką budownictwa i nieruchomości: przedsiębiorców, prawników, ekonomistów, samorządowców.

Wśród prelegentów będą: Olgierd Dziekoński- minister w Kancelarii Prezydenta, Dorota Bortnowska - dyrektor departamentu mieszkalnictwa MIR, Jacek Furga ze Związku Banków Polskich, Konrad Płochocki - dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Andrzej Zwara - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Organizatorzy spodziewają się też przedstawiciela resortu gospodarki, który ma przedstawić założenia projektu ustawy o kasach mieszkaniowych.

Zarejestrować swój udział w kongresie można pod adresem: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Izba Projektowania Budowlanego, Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Patronem medialnym jest Polska Agencja Prasowa. (PAP)