Obecnie więzieniem grozi jedynie fałszowanie dokumentów. Samo skanowanie dowodów osobistych, które też ułatwia kradzież tożsamości, nie podlega odpowiedzialności karnej. UODO chce to zmienić. Ministerstwo Cyfryzacji też pracuje nad przepisami utrudniającymi zaciągnięcie pożyczki na cudze konto.
Jolanta Ojczyk
12.07.2019
Prawo karne Prawo cywilne

WSA: Ustalenie parametrów poszczególnych anten to za mało

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Dla oceny czy inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest dokładne określenie parametrów zarówno poszczególnych anten, jak i całego przedsięwzięcia. Nie można bowiem wykluczyć, że nakładanie się wiązek emitowanego promieniowania spowoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnych wielkości – orzekł WSA w Gliwicach.
Dorian Lesner
12.07.2019
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Szykują się duże zmiany w elektronizacji zamówień publicznych. W postępowaniach elektronicznych poniżej progów unijnych ofertę będzie można opatrzyć nie tylko podpisem kwalifikowanym, ale też bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem osobistym. To za sprawą nowego prawa zamówień publicznych, które ma być uchwalone w tej kadencji Sejmu.
Jolanta Ojczyk
12.07.2019
Zamówienia publiczne
Prawo wodne zwalnia od opłaty stałej podmioty, które pobierają wodę do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw. Musi to być jednak główny cel poboru, a nie jego efekt uboczny – zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Dorian Lesner
12.07.2019
Środowisko
Polski rząd notyfikował Komisji Europejskiej przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej. Zgodnie z unijnym prawem projekt jest teraz zawieszony i nie może być uchwalony przez trzy miesiące, chyba że Komisja zgodzi się na tryb pilny.
Krzysztof Sobczak
11.07.2019
Domowe finanse Finanse
Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie każda kopia dokumentu publicznego będzie miała cechy autentyczności. To oznacza, że za skserowanie dowodu osobistego trudno będzie trafić do więzienia. UODO ostrzega jednak, że podmiot, który bezpodstawnie wykona kopię dokumentu i będzie przetwarzał z niego dane może odpowiadać za naruszenie RODO.
Jolanta Ojczyk
11.07.2019
Prawo karne RODO

Żywność bez GMO będzie specjalnie znakowana

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Producenci, którzy produkują żywność lub pasze bez wykorzystania organizmów genetycznie...
Krzysztof Sobczak
11.07.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Za opóźnienia kolejnych samolotów w ramach przelotu łączonego odpowiada przewoźnik lotniczy, który dokonał rezerwacji i realizował pierwszy lot z państwa UE w ramach jednej rezerwacji. On też jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz pasażerów - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
11.07.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Już wkrótce niektórzy twórcy gier komputerowych zyskają ulgę w podatku dochodowym. Warunkiem będzie przejście specjalnego testu kulturowego. Organy podatkowe będą natomiast zajmowały się analizą smoków, rusałek i innych postaci występujących w grach. Przepisy mają być uchwalone przed końcem 2019 roku.
Krzysztof Koślicki
11.07.2019
CIT PIT
W czwartek 11 lipca wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym wprowadzającą profesjonalną rejestrację. Skorzystają z niej głównie głównie dilerzy i producenci samochodów. Będą mogli starać się o tzw. tablice dilerskie. Jedna pozwala testować kilka nowych aut.
Jolanta Ojczyk
11.07.2019
Prawo gospodarcze
Do mierzenia odległości między budynkami nie bierze się pod uwagę grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych. Rozwiązanie to można stosować przez analogię do mierzenia powierzchni zabudowy każdego obiektu budowlanego, w tym altany wybudowanej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Dorian Lesner
11.07.2019
Budownictwo
Zarząd powiatu musi w przekonywujący sposób wykazać, że nie było innej możliwości działania niż powierzenie „pełnienia obowiązków” SP ZOZ osobie, która albo nie spełnia ustawowych kryteriów kierownika podmiotem leczniczym, albo nie została wyłoniona w konkursie – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Robert Horbaczewski
11.07.2019
Prawnicy Opieka zdrowotna Zarządzanie
Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał w środę, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna. Wskazał, że po usunięciu z niej bezprawnej klauzuli indeksacyjnej, nie można ustalić wysokości świadczenia. Bank Millennium zamierza wnieść skargę kasacyjną. To precedensowe orzeczenie, które może istotnie wpłynąć na sprawy frankowe.
Jolanta Ojczyk
11.07.2019
Prawo cywilne
Honorowe wyróżnienia za przeciwdziałanie kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronę praw autorskich otrzymali policjanci z czterech jednostek - z Krakowa, Warszawy i Szczecina. Nagrodzono ich m.in. za przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego, oraz piractwu programów komputerowych i fonograficznemu.
Patrycja Rojek-Socha
10.07.2019
Prawo cywilne Policja
Czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, wymagają przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych - taki obowiązek na firmy nałożył w opublikowanym właśnie komunikacie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
10.07.2019
RODO
Zamawiający nie będą mogli wpisywać do umów kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z jej przedmiotem lub jej prawidłowym wykonanie. Za to będą musieli określić łączną maksymalną wysokość kar. Takie zmiany przewiduje projekt nowego prawa zamówień publicznych.
Jolanta Ojczyk
10.07.2019
Zamówienia publiczne
Brytyjski odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Osobowych chce nałożyć 99 milionów funtów kary za naruszenie RODO na spółkę Marriott. Amerykańska sieć luksusowych hoteli może zapłacić za to, że nie sprawdziła dokładnie pod kątem RODO przejmowanej grupy hoteli Starwood.
Jolanta Ojczyk
09.07.2019
RODO
Firma Sanrio, do której należy postać Hello Kitty, ma zapłacić 6,2 mln euro kary za utrudnianie licencjonowanym sprzedawcom oferowania zabawek w innych krajach UE. Zdaniem Komisji Europejskiej takie ograniczenia szkodzą konsumentom. Ci powinni mieć możliwość robienia zakupów w całej Europie
Jolanta Ojczyk
09.07.2019
Ochrona konkurencji
We wtorek 9 lipca rząd nieoczekiwanie przyjął projekt nowego prawa zamówień publicznych. Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych mówi Prawo.pl, że 1 stycznia 2021 roku to realny termin wejścia w życie nowej ustawy. Ma ona sprawić, że rynek wart 202 miliardy złotych, będzie mniej sformalizowany. UZP ma być zaś bardziej pomocny.
Jolanta Ojczyk
09.07.2019
Zamówienia publiczne

Surowa kara dla firmy za sprzedaż pod pozorem badań medycznych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Ponad 2,7 mln zł kary ma zapłacić firmę VGET Polska, która zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas organizowanych pokazów handlowe i wprowadzała konsumentów w błąd. Proceder wykryli pracownicy UOKiK, którzy wcielili się w rolę tajemniczych klientów i wzięli udział w jednej z organizowanych przez firmę prezentacji.
Krzysztof Sobczak
09.07.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Dokumentem publicznym jest dowód osobisty, ale też tytuł wykonawczy. Skan tego drugiego mógłby więc mieć cechy autentyczności, ale skan czy ksero dowodu osobistego ich nie ma. Nowe przepisy więc na pewno nie karzą za kopiowanie dowodów tożsamości - pisze Paweł Litwiński, adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński.
Litwiński Paweł
09.07.2019
Prawo karne RODO
Niskie grzywny nie pozbawią firmy pozwolenia na przetwarzanie i magazynowanie odpadów. By zniknąć z rynku trzeba będzie uzbierać w sumie 150 tys. zł  kar. Ponadto przepisy nie będą działały wstecz. Będą się liczyć tylko te kary wymierzone po wejściu w życie tzw. pakietu odpadowego. Nie zrezygnowano natomiast z przepisów dotyczących monitoringu on-line.
Jolanta Ojczyk
09.07.2019
Środowisko Prawo gospodarcze
Paweł Lewandowski, wiceminister kultury, nie widzi potrzeby zmian wprawie autorskim chroniących integralności dzieła architektonicznego. W przeciwieństwie do rzecznika praw obywatelskich uważa, że obowiązujące przepisy, pozwalają zabezpieczyć interesy zarówno architektów, jak i inwestorów.
Jolanta Ojczyk
08.07.2019
Budownictwo
Brytyjski odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał zawiadomienie o zamiarze ukarania British Airways. Brytyjskie linie lotnicze mogą zapłacić 183 miliony funtów za wyciek danych około 500 tys. klientów, w tym dotyczących kart płatniczych. Może to być jedna z najwyższych kar w historii stosowania RODO.
Jolanta Ojczyk
08.07.2019
RODO

Samorząd apeluje o uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty

Prawo gospodarcze Zawody medyczne Farmacja
W imieniu 34 tys. farmaceutów, zwracam się z gorącym apelem o pomoc w przyspieszeniu prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty - z takim apelem do polityków wystąpiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. I przypomniała, że taki projekt został opracowany przez zespół powołany w 2016 r. przez ówczesnego ministra zdrowia.  
Krzysztof Sobczak
08.07.2019
Prawo gospodarcze Zawody medyczne Farmacja
Zmiany legislacyjne są sposobem na dodatkowe „opodatkowanie” firm audytorskich. Zwiększanie obciążeń i obowiązków może doprowadzić do zbyt dużej koncentracji rynku, co nie będzie korzystne, chyba, że chcemy przechodzić za klika lat przez to, czego obecnie doświadcza Wielka Brytania, czyli niemalże monopolu tzw. Wielkiej Czwórki – piszą Marzena Błogosz i Małgorzata Tadeusiak z PKF Consult.
Małgorzata Tadeusiak Marzena Błogosz
08.07.2019
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Członek zarządu spółki może uwolnić się od odpowiedzialności za jej zaległości podatkowe, jeżeli wskaże mienie, z którego można zaspokoić dług. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że chodzi o możliwość przeprowadzenia skutecznej egzekucji. Przedawniona wierzytelność nie spełnia tego warunku.
Dorian Lesner
08.07.2019
Ordynacja Spółki
W sprawach cywilnych biegły będzie mógł za wydanie opinii otrzymać wynagrodzenie według stawek rynkowych, o ile zgodzą się na nie wszystkie strony postępowania. Takie zmiany wprowadzi reforma postępowania cywilnego, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Nie wszyscy jednak widzą w niej same plusy.
Jolanta Ojczyk
08.07.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

MS chce łatwiejszego dostępu do upadłości konsumenckiej

Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada kolejne działania mające ułatwić korzystanie z upadłości konsumenckiej. Jak mówili podczas konwencji PiS wiceszefowie tego resortu, ma ona być dostępna dla każdego potrzebującego, a służyć temu ma m.in. utworzenie Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Krzysztof Sobczak
07.07.2019
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Wnioskodawca jest niewypłacalny. To jednak nie wystarcza do uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik nie wykazał spełnienia wszystkich przesłanek. Nie zachodzą zaś szczególne względy o charakterze humanitarnym, przemawiające za uwzględnieniem wniosku - orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu.
Aleksandra Partyk
07.07.2019
Prawo cywilne Małe i średnie firmy