Najpewniej już od stycznia 2021 roku całkowicie zmienią się zasady rozliczania podatku dochodowego przez spółki komandytowe. Rząd chce, by stały się one podatnikami CIT. Dodatkowo, wszyscy płacący CIT będą musieli sporządzać i podawać do publicznej wiadomości stosowane przez siebie polityki podatkowe. To tylko niektóre zmiany z reformy PIT, CIT i ryczałtu, której założenia przedstawił rząd.
Krzysztof Koślicki
07.09.2020
CIT PIT

W czasie pandemii arbitraż online i tradycyjnie 

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w czasie pandemii COVID-19, rozprawy online cieszą się takim samym zainteresowaniem, jak tradycyjne posiedzenia. Od połowy marca arbitrzy przeprowadzili 12 rozpraw wideo i 13 tradycyjnych. Odbyło się również 5 posiedzeń mieszanych. Od początku pandemii arbitrzy zorganizowali również 21 telekonferencji,
Krzysztof Sobczak
07.09.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wejście w życie zaprojektowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy będzie oznaczało dodatkowe obowiązki dla instytucji obowiązanych. Niektóre ze zmian, zwłaszcza dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego, będą wymagały wdrożenia istotnych usprawnień systemowych.
Prawo.pl
07.09.2020
Compliance
Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pokazuje, że skarbówka cały czas uważa, że celem istnienia podmiotów powiązanych jest unikanie podatków. Same powiązania to jednak za mało, by uznać transakcję za nierynkową. Chcąc podważyć cenę, organy podatkowe muszą dokonać oceny porównywalności wszystkich warunków kontraktu.
Krzysztof Koślicki
07.09.2020
CIT PIT
Gmina nie może określić wytycznych odnośnie do pomieszczeń lub miejsc, w których dopuszczalna jest sprzedaż albo podawanie alkoholu. Jest to bowiem kompetencja ustawodawcy. Podobnie jak wskazanie okoliczności, w których dopuszczalne będzie spożycie alkoholu w miejscu publicznym - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Marek Sondej
05.09.2020
Samorząd terytorialny

Fiskus zaczyna pozwalać przedsiębiorcom się uczyć

Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy
Ostatnie interpretacje potwierdzają, że organy podatkowe coraz przychylniej patrzą na przedsiębiorców, którzy chcą się uczyć. Skarbówka pozwala na to, by wydatki związane z edukacją, udziałem w szkoleniach, kursach czy studiach zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Eksperci radzą jednak cały czas zachowywać ostrożność.
Krzysztof Koślicki
05.09.2020
Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy
Jak wylicza Ministerstwo Rozwoju, na wsparcie z tarczy antykryzysowej składają się m.in. zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia i rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe na kwotę 22,31 mld zł. Kolejne 25,12 mld zł wynoszą dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Patrycja Rojek-Socha
04.09.2020
Tarcza Antykryzysowa
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki Morele.net na decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nakładającą na nią 2,8 miliona złotych kary. Sąd zgodził się z UODO, że doszło do wycieku danych, bo sklep nie zabezpieczył ich wystarczająco dobrze. Prawnicy uważają, że powinien skierować pytania do TSUE.
Jolanta Ojczyk
04.09.2020
RODO
Nowe regulacje dotyczące podatku u źródła budzą wątpliwości interpretacyjne od samego początku ich obowiązywania. Mimo, że od tego czasu minister finansów przygotował projekt objaśnień podatkowych, a organy i sądy niemal codziennie wydają nowe orzeczenia w tym zakresie, przedsiębiorcy wciąż stoją przed problemami praktycznymi. W styczniu natomiast podatników czekają kolejne zmiany.
Agnieszka Wnuk Robert Lipiński
04.09.2020
CIT Doradca podatkowy
Ministerstwo Cyfryzacji musi zostać - apelują Pracodawcy RP. Gdyby przy okazji zbliżającej się rekonstrukcji rządu miało zniknąć, byłby to przysłowiowy „strzał w stopę”, który spowolni proces cyfryzacji Polski. Cały czas bowiem brakuje wymiany danych między systemami e-administracji zarządzanymi przez różne urzędy.
Jolanta Ojczyk
04.09.2020
Nowe technologie
Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozstrzygnie w przyszłym tygodniu, czy naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym uprawnienia tylko do dochodzenia odszkodowania czy także do żądania unieważnienia umowy sprzecznej z dobrymi obyczajami. Chodzi o sytuację, gdy pośrednik wprowadził klientów banku w błąd co do treści umowy kredytu połączonego z ubezpieczeniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.09.2020
Prawo cywilne
11 września mija termin na złożenie sprawozdań w Bazie Danych o Odpadach przez firmy wprowadzające na rynek m.in. elektronikę i opakowania wielomateriałowe. Dzięki uruchomieniu specjalnego API mogą to za nie zrobić organizacje odzysku. To jednak oznacza, że mogą zyskać dostęp do wielu cennych informacji przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk
04.09.2020
Środowisko

Kara umowna nie może być naliczana w nieskończoność

Prawo cywilne Zamówienia publiczne Budownictwo
Kara umowna jest często i chętnie wykorzystywana w obrocie prawnym. Jest to szczególnie widoczne na tle spraw dotyczących realizowania robót budowlanych. Jednak kary umownej nie możemy zastrzec w każdej sytuacji i w dowolny sposób, a także na czas nieokreślony - pisze Paweł Milewski z kancelarii Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka.
Paweł Milewski
04.09.2020
Prawo cywilne Zamówienia publiczne Budownictwo

Prowadzenie firmy w mieszkaniu to wyższy podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali swoje firmy w miejscu zamieszkania, mogą być zmuszeni do płacenia wielokrotnie wyższego podatku od nieruchomości. Będzie tak zwłaszcza, jeśli zdecydowali się też z tej okazji rozliczać koszty uzyskania przychodów. Problem nabiera istotnego znaczenia, zwłaszcza teraz, w czasie epidemii, gdy wiele osób świadczy usługi zdalnie. Zdaniem ekspertów, podatku można jednak uniknąć.
Krzysztof Koślicki
04.09.2020
Podatki i opłaty lokalne Małe i średnie firmy
Polacy pobrali ok. 22 proc. przygotowanych dla nich bonów turystycznych o wartości 759 mln zł. Do rządowego programu zapisało się tylko ok. 20 tys. podmiotów turystycznych. To mało, bo rząd szacował, że chętnych do przyjmowania płatności bonem będzie ponad 100 tys. firm.
Jolanta Ojczyk
03.09.2020
Koronawirus a prawo
Innowacyjny System Indywidualnej Segregacji Odpadów wdrożono na jednym z osiedli w Ciechanowie. Bezdotykowe pojemniki na odpady umożliwiają skuteczną weryfikację segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

UOKiK sprawdza zasady pobierania prowizji przez Allegro

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
UOKiK wszczął kolejne postępowanie w sprawie regulaminu Allegro.Tym razem sprawdza, czy gigant czerpie nieuzasadnione korzyści kosztem sprzedawców. Chodzi o zmiany w regulaminie, które pozwalają pobierać prowizję nie tylko od ceny, ale też kosztów przesyłki opłaconej przez kupującego.
Jolanta Ojczyk
03.09.2020
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Rząd szykuje zmiany dla konsumentów, uzasadniając je unijnymi wymogami. Lepszą ochroną zostaną objęci nabywcy oprogramowania, np. instrukcje instalacji nie powinny wprowadzać w błąd, a w umowach mają pojawić się informacje o aktualizacjach. Zmienią się też zasady reklamacji. Nie będzie można od ręki dostać zwrotu pieniędzy za niedziałający dysk czy wybrakowaną książkę. Choć zdaniem ekspertów, unijne przepisy wcale tego nie wymagają.
Jolanta Ojczyk
03.09.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Rozwój firmy, rozszerzenie działalności gospodarczej i zakup kolejnych kas fiskalnych nie dają już prawa do skorzystania z ulgi na zakup urządzenia. Na podatkowy bonus zasługują tylko te kasy, które przedsiębiorca nabył na początku prowadzenia biznesu. Fiskus jest nieugięty. Doradcy podatkowi uważają jednak, że z odliczenia powinno się korzystać w szerszym zakresie.
Krzysztof Koślicki
03.09.2020
VAT Rachunkowość
Konfederacja Lewiatan popiera projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowany przez resort klimatu. Jednocześnie jednak apeluje o wsparcie dla istniejących odnawialnych źródeł energii po amortyzacji urządzeń, gdy przychody ze sprzedaży nie są wystarczające do pokrycia kosztów eksploatacyjnych.
Jolanta Ojczyk
02.09.2020
Środowisko
Przedstawiciele branży cyfrowej z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, zrzeszeni w Digital V4, apelują o zmiany dotyczące opłaty reprograficznej. Ich zdaniem dystrybucja filmów i muzyki opiera się obecnie na streamingu. Dlatego pobieranie opłat na rzecz artystów od odtwarzaczy, płyt CD, a także - jak się planuje - od smartfonów, mija się z jej celem.
Jolanta Ojczyk
02.09.2020
Prawo gospodarcze
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w niedawnym wyroku (sygn. akt I SA/Po 87/20), stwierdził, że umowa ubezpieczenia jest świadczeniem podobnym do umów gwarancji i poręczeń w świetle art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Stanowisko to jest zbieżne ze stanowiskiem dyrektora KIS prezentowanym w wydawanych interpretacjach indywidualnych – piszą eksperci KPMG w Polsce.
Natalia Stępień Wojciech Majkowski
02.09.2020
CIT PIT
Domeny internetowe „.pl” to obecnie podstawowe narzędzie biznesowe do promowania, jak i prowadzenia działalności gospodarczej zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Podmiot pozbawiony domeny internetowej praktycznie nie liczy się na rynku. Dlatego wiele jest sporów prawnych o te domeny - mówią Ireneusz Matusiak i Artur Piechocki,
Krzysztof Sobczak
02.09.2020
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że 84 proc. przedsiębiorstw utrzymało dotychczasowy poziom zatrudnienia, nie dokonując zmian kadrowych podczas wakacji. Obecnie więcej firm planuje dać pracownikom podwyżki niż obniżki wynagrodzeń. Przedsiębiorcy też coraz lepiej oceniają swoją płynność finansową.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
Spółki Koronawirus a prawo

Subwencja w ramach tarczy antykryzysowej bez VAT

VAT Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Subwencja otrzymana w ramach tarczy finansowej, przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, nie ma wpływu na cenę świadczonych przez podatnika usług czy też sprzedawanych towarów. Nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Wiesława Moczydłowska
01.09.2020
VAT Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Nowe przepisy regulują m.in. kwestie ważności świadectw homologacji, nowych wzorów dokumentów homologacyjnych. Dotyczą samochodów osobowych, autobusów, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz przyczep i naczep. Nowości to procedura unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu czy wprowadzenie dodatkowego nadzoru nad rynkiem pojazdów już eksploatowanych.
Agnieszka Matłacz
01.09.2020

Międzynarodowe prawo handlowe w tyle za covidem

Rynek Prawo gospodarcze Finanse Koronawirus a prawo
Globalny spadek popytu, diametralne zmiany w łańcuchach dostaw czy zaostrzanie się konfliktu gospodarczego pomiędzy Chinami a USA. Tak poważne skutki koronawirusa już teraz zaczyna odczuwać handel międzynarodowy. Jednak każdy kryzys tworzy również nowe możliwości. Zdaniem ekspertów, przy dobrych wiatrach, Polska może długoterminowo odnieść pewne korzyści.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2020
Rynek Prawo gospodarcze Finanse Koronawirus a prawo
Działy księgowe i operacyjne muszą ściśle ze sobą współpracować, a skutki eksportu i transakcji trójstronnych trzeba analizować pod każdym względem. Najnowsze stanowisko NSA potwierdza, że szczególnie problematyczne są te sytuacje, w których to nie dostawca odpowiada za transport towarów poza granice Polski. Sprzedawca nie może wtedy zastosować zerowej stawki VAT.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Administracja i firmy już mogą zacząć wprowadzać procedury dla sygnalistów

Administracja publiczna Małe i średnie firmy Prawo unijne
Instytucje publiczne i prywatne już mogą zacząć wdrażać rozwiązania prawne dotyczące sygnalistów, tworzyć procedury i kanały wewnętrzne dokonywania zgłoszeń. Gdy już powstanie polska ustawa implementująca dyrektywę o ochronie sygnalistów, trzeba będzie je tylko dostosować do regulacji prawnych w zakresie np. sposobu przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej – mówi dr Beata Baran,
Grażyna J. Leśniak
01.09.2020
Administracja publiczna Małe i średnie firmy Prawo unijne
Główny Geodeta Kraju naruszył zasadę zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. Udostępniał też w sposób umyślny bez podstawy prawnej na portalu GEOPORTAL2 dane osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. O nałożeniu kary administracyjnej zdecydował Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Koślicki
31.08.2020
Administracja publiczna RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski