ZUS: Są rekordowe zasiłki macierzyńskie

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ZUS kilku osobom w kraju wypłaca co miesiąc ponad 20 tysięcy złotych zasiłku macierzyńskiego. Rekordzistką jest mieszkanka Warszawy, która otrzymuje blisko 80 tys. zł. Nie jest to jednak efekt nadużyć, tylko wysokich zarobków - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I dodaje, że wymuszanie wysokich zasiłków zostało częściowo ukrócone. Zdarzają się jednak nieprawidłowości przy pracy na etacie.
Paweł Żebrowski
18.06.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Związek Miast Polskich cały czas podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania od resortu energii i rządu obietnic w kwestii ograniczenia podwyżek cen prądu. Wciąż niejasne są szczegóły dotyczące podatku VAT.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.06.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Izba Domów Maklerskich chce powołać zespół roboczy i rozpocząć pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości prace nad powołaniem sądu rynku kapitałowego. Potrzebę jego utworzenia widzi Ministerstwo Finansów. Resort Zbigniewa Ziobry widzi potrzebę takiej specjalizacji sądów.
Jolanta Ojczyk
17.06.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Umowę zobowiązującą sprzedaży na rzecz parku narodowego prawa własności nieruchomości, znajdującej się w granicach tego parku, sporządza się pod warunkami, że żaden z kolejno uprawnionych do pierwokupu, w tym na podstawie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, nie wykona swego prawa - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.06.2019
Środowisko Prawo cywilne

Planowanie przestrzenne nadal w lesie

Samorząd terytorialny Budownictwo
W Polsce buduje się osiedla, a nie miasta, a brak kontroli nad rozlewaniem się ośrodków miejskich i ich zabudową prowadzi do chaosu przestrzennego. Od reszty Europy różni nas to, że nie wiadomo, gdzie jest u nas miasto, a gdzie tereny leśne – uważają eksperci. To kryzys gospodarki przestrzennej – alarmują.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.06.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Podwyższone o 5 proc. odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi może otrzymać były właściciel, który przekazał ją inwestorowi. Co więcej musi to zrobić w ciągu 30 dni. Zdaniem NSA prezydent nie musi pouczać wywłaszczanego, co zrobić, by dostać więcej pieniędzy. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dorian Lesner
17.06.2019
Budownictwo
Za sprawą noweli kodeksu spółek handlowych i wprowadzenia publicznego rejestru akcjonariuszy, osoby wykreślane zyskają prawo do zajęcia stanowiska. To pozwoli lepiej chronić ich prawa, ale także zwiększy bezpieczeństwo obrotu. Warto, by taką pewność zyskali udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – mówi prof. Katarzyna Bilewska
Jolanta Ojczyk
14.06.2019
Spółki Compliance

Rewolucja w postępowaniu cywilnym

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że będzie szybciej i prościej. Prawnicy ostrzegają jednak, że przede wszystkim będzie drożej. Wyższe koszty sądowe i większy rygoryzm proceduralny dotyczyć ma szczególnie firm.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Nowelizacja Prawa atomowego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, którą w czwartek wieczorem przyjął Sejm, zakłada wzmocnienie systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce i dostosowanie go do unijnych przepisów.
Agnieszka Matłacz
13.06.2019
Pacjent Nowe technologie
Przyspieszenie procesu eliminowania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza m.in pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5 oraz benzopirenem - to cel uchwalonej przez Sejm w czwartek ustawy mającej być wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce ws. niespełniania wymogów jakości powietrza.
Krzysztof Sobczak
13.06.2019
Środowisko Prawo gospodarcze

Ustawa prądowa jeszcze raz poprawiona

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Sejm uchwalił w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy zamrażającą ceny prądu przez cały 2019 rok, m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów.
Krzysztof Sobczak
13.06.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Będą informacje o GMO w żywności i paszach

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Konsumenci będą mieć dostęp do informacji, czy w procesie wytwarzania żywności i pasz wykorzystane jest GMO. Dzięki temu będą mogli dokonywać bardziej świadomego wyboru podczas zakupów, ale wiele zależy od producentów, bo znakowanie produktów będzie dobrowolne. Ustawę w tej sprawie w czwartek przyjął Sejm.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
13.06.2019
Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 roku będzie tylko elektroniczna

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne
Sejm przyjął w czwartek ustawę, zgodnie z którą prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie od przyszłego roku wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Agnieszka Matłacz Katarzyna Kubicka-Żach
13.06.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne
Prosta spółka akcyjna to nowy rodzaj spółki, utworzonej z myślą o start-upach. Do jej założenia wystarczy 1 zł kapitału, a rejestracja ma odbywać się elektronicznie w ciągu 24 godzin.
Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Spółki
Nawet najmniejsze banki nie mogą pozwolić sobie na ignorancję sygnalistów. Może to się dla nich skończyć sprawą w sądzie pracy, a nawet karą. Jak zbudować system zgłoszeń radzi dr Małgorzata Urban-Theocharakis z Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Finanse Compliance

U rzeczoznawców sąd i prokurator w jednym

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Komisja odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych stawia osobom wykonującym ten zawód zarzuty dyscyplinarne i zarazem sama potem je bada. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to sprzeczne z konstytucją. A władza tej komisji jest duża, bo może ona nawet pozbawić prawa wykonywania zawodu.
Krzysztof Sobczak
13.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W Sejmie w środę wieczorem odbyło się pierwsze czytanie prawa upadłościowego. Zgodnie z nim sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności. Tak samo jak konsumenci będą traktowani dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Prawo gospodarcze Finanse

Pismo z sądu doręczy komornik za... 120 złotych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Sejm uchwalił reformę postępowania cywilnego. Skończy się fikcja doręczeń - pisma z sądu będzie odpłatnie doręczał komornik. W ustaleniu właściwego adresu pomoże mu ZUS lub bank. Eksperci alarmują, że dla firm masowo pozywających klientów, oznacza to znaczny wzrost kosztów. Jeśli konsument przegra sprawę z firmą, będzie musiał jej zwrócić te 120 złotych.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Czekają nas zmiany w opłacaniu składek na ZUS?

Rynek Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Organizacje przedsiębiorców proponują, by ZUS wypłacał chorobowe od początku zwolnienia. Twierdzą, że wtedy firmy częściej będą zatrudniać na umowy o pracę. ZUS potrzebowałby na to ok. 7 mld zł. Oprócz pytania, skąd wziąć te pieniądze, jest też drugie - dlaczego przedsiębiorcy mieliby być uprzywilejowani w stosunku do pracowników.
Paweł Żebrowski
13.06.2019
Rynek Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie zabytkowego budynku, w którym uczył się Janusz Korczak, zdecydowała jaka będzie jego elewacja po remoncie. Niedopuszczalne jest przyjęcie rozwiązania nie opartego na naukowych podstawach - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Ministerstwo Finansów zapewnia, że tzw. testu przedsiębiorcy nie będzie. Będzie jednak weryfikacja przychodów z działalności gospodarczej. Chodzi o sprawdzenie, czy faktycznie pochodzą one z prowadzenia biznesu, a nie ukrytego stosunku pracy. Kontrolę może przejść nawet ponad 3,1 mln samozatrudnionych.
Krzysztof Koślicki
13.06.2019
PIT

Mniej w kasach gmin po przekształceniu użytkowania wieczystego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo
Tylko w pierwszych latach, jeśli jednorazowe opłaty będą masowe, uwłaszczenie może działać na plus na gminne budżety. W dłuższym czasie stracą, bo ustawodawca nie zapewnił rekompensat za utracone wpływy. Samorządowcy mówią, że to atak na ich majątek. Tymczasem w dużych miastach już wzrosły koszty kadrowe związane z realizacją ustawy.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.06.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo
W środę sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa poparła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o cenach prądu. Projekt został skierowany do drugiego czytania i tego samego dnia wieczorem został przyjęty bez poprawek. Projekt trafi więc bezpośrednio do trzeciego czytania i głosowania w bloku głosowań.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej będą musieli być zarejestrowani w elektronicznym rejestrze prowadzonym przed domy maklerskie lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Takie zmiany do projektu o nowej prostej spółce akcyjnej wprowadzili posłowie.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
Nowe technologie Spółki
Z najnowszych danych Komisji Europejskiej wynika, że poziom kredytów zagrożonych w całej UE wynosi 3,3 proc. W Polsce jest ich 6,5 proc., a w Grecji aż 43,5 proc. Dlatego KE postuluje o dalsze prace nad wspólnymi przepisami, w tym dyrektywą o usługodawcach kredytowych.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
Finanse
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Określa w nim szczegółowo wymagania dla pomieszczeń, ale przede wszystkim sterylizacji narzędzi.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
Prawo gospodarcze
Jeszcze w tym roku w Krakowie ruszy inwestycja realizowana wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i prywatnego operatora projektu budowy infrastruktury cmentarnej. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie spopielarnia, budynek ceremonialny, kolumbarium i ok. 9 ha cmentarza. 
Katarzyna Kubicka-Żach
12.06.2019
Samorząd terytorialny

Powstaną nowe sądy dla rozstrzygania sporów o kradzież intelektualną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Rządowy projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego wprowadza do polskiego wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowane sądy, które zajmą się sporami dotyczącymi własności intelektualnej. Będą to cztery wydziały wyodrębnione z sądów okręgowych, a odwołania rozpatrzą dwa sądy apelacyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Do naruszenia danych może dojść nawet bez winy administratora. Może się tak stać, jeśli w wyniku przerwy w dostawie prądu lub awarii serwera tymczasowo utraci on dostęp do danych osobowych. Nie każdy jednak taki incydent trzeba zgłaszać do UODO. Za to niektóre firmy muszą pamiętać, że poza RODO są przepisy o cyberbezpieczeństwie.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
RODO
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała PZU - jednego z największych ubezpieczycieli - za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. To już druga kara dla PZU od KNF.
Jolanta Ojczyk
11.06.2019
Spółki Finanse