Gdańsk, Lublin, Poznań i Warszawa to miasta, w których na pewno do pierwszego lipca mają powstać w sądach okręgowych wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej. Prawników najbardziej cieszy jednak inna zmiana. Chodzi o możliwość zabezpieczenia roszczeń.
Jolanta Ojczyk
30.06.2020
Prawo gospodarcze

Ruszają wakacyjne praktyki zawodowe

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Młodociani pracownicy mogą od poniedziałku realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy również w okresie ferii letnich, zgodnie z przepisami prawa pracy w tym zakresie. Młodocianym pracownikom przysługiwać będzie obligatoryjnie udzielany przez pracodawcę urlop wypoczynkowy
Monika Sewastianowicz
29.06.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Samozatrudnieni, którzy odnotowali spadek przychodów w maju w porównaniu z kwietniem i chcą otrzymać świadczenie postojowe, muszą złożyć wniosek do końca czerwca. Ci, którzy nie złożyli wniosku, gdy zleceniobiorca obniżył im wynagrodzenie już w marcu czy kwietniu, nie mają na to szans. Tarcza 4 nic w tej kwestii nie zmienia.
Martyna Owsiak Monika Susałko
29.06.2020
Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa

Doradcy podatkowi objaśniają tarczę antykryzysową

Rachunkowość Doradca podatkowy Tarcza Antykryzysowa 4
Krajowa Izba Doradców Podatkowych udostępniła w piątek specjalny bezpłatny informator na temat przepisów tarczy antykryzysowej 4. W liczącym kilkadziesiąt stron opracowaniu doradcy szczegółowo omawiają zmiany, które wprowadza czwarta wersja tarczy.
Krzysztof Koślicki
29.06.2020
Rachunkowość Doradca podatkowy Tarcza Antykryzysowa 4
Z danych się biur informacji gospodarczej wynika, że wielu przedsiębiorców ma problemy z kontrahentami, którzy uporczywie unikają regulowania płatności wynikających z faktur VAT. Gdy przedsiębiorca ma dużo dłużników i sam ma problemy z ich ściganiem, może skorzystać z cesji wierzytelności.
Jolanta Ojczyk
29.06.2020
Prawo gospodarcze Finanse
„Darmowe” aplikacje zachęcają do dzielenia się wieloma informacjami na własny temat i pozyskują w ten sposób dane często zbędne do świadczonej usługi - ostrzega Urząd Ochrony Danych Osobowych. I zachęca, by przed wyrażeniem zgody przemyśleć, czy rzeczywiście potrzebujemy danej aplikacji.
Krzysztof Sobczak
29.06.2020
RODO
Tarcza antykryzysowa 4 wprowadziła zmiany m.in. w korzystaniu z ulgi na złe długi. Rozwiązania przewidziane dla dłużników cały czas są problematyczne. Niejasności dotyczą np. pojęcia poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – pisze Marek Urbaniak, konsultant w zespole ds. podatków pośrednich w KPMG w Polsce.
Marek Urbaniak
29.06.2020
CIT PIT Tarcza Antykryzysowa 4

Platformy internetowe czeka rewolucja

Nowe technologie Małe i średnie firmy
Kryteria wyszukiwania towarów czy warunki sprzedaży - będą jawne. Z góry będą też musiały być znane powody usunięcia lub zawieszenia użytkownika. A to za sprawą unijnego rozporządzenia, które zacznie być stosowane już 12 lipca. Platformy pośredniczące w sprzedaży, które nie dostosują do niego swoich regulaminów, czekają kłopoty.
Jolanta Ojczyk
29.06.2020
Nowe technologie Małe i średnie firmy
SlothEye i Easygration to aplikacje, które odniosły sukces w polskiej edycji Global Legal Hackathon i zakwalifikowały się do finału w Londynie. Pierwsza dba o zgodność projektów programistycznych z prawem, druga ułatwia przejście przez skomplikowany proces legalizacji pobytu.
Jolanta Ojczyk
29.06.2020
LegalTech
Wiele firm rodzinnych mierzy się z wyzwaniem, jakim jest zmiana pokoleniowa. Aktualnie brak jest kompleksowych rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby przeprowadzenie procesu sukcesji w prosty i skuteczny sposób. Dlatego ważne jest, aby planowane przez Ministerstwo Rozwoju rozwiązania zafunkcjonowały w praktyce i były wsparciem dla polskich rodzinnego biznesu
Katarzyna Ulma-Raszkowska
27.06.2020
Prawo gospodarcze
Dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje tylko na okresy miesięczne. Pracownik może pracować więcej, ale pieniądze są do zwrotu. Za to można uzyskać dotacje do uposażenia cudzoziemców i to bez potrzeby uzyskania kolejnego zezwolenia na pracę czy zmiany oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Tak wynika z objaśnień ministra rodziny wydanych na wniosek rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk
27.06.2020
Tarcza Antykryzysowa
Jean-Baptiste Say pisał, że nie ma dobrych podatków - są tylko mniej lub bardziej złe. Mimo to system podatkowy powinien być tworzony w taki sposób, aby był – chociażby względnie – przyjazny dla podatnika. Czy polski system podatkowy jest przyjazny dla podatnika? W mojej ocenie niestety nie – pisze dr Jowita Pustuł z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jowita Pustuł
26.06.2020
Rachunkowość Doradca podatkowy
Należy przeanalizować, czy transportowane odpady nie będą należeć do kategorii towarów niebezpiecznych, w takim wypadku pojazd służący do ich transportu będzie musiał uzyskać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR - wyjaśnia Anna Rudnicka, ekspert w LEX Ochrona Środowiska.
Anna Rudnicka
26.06.2020
Środowisko
Projekt techniczny powinien składać się z części opisowej i rysunkowej. Musi też być tak dokładny, by pozwalał na realizację robót budowlanych. O takie zapisy w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego walczą inżynierowie.
Jolanta Ojczyk
26.06.2020
Budownictwo
Problemem uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji i wyłączenie akcji z obrotu zajmie się 30 czerwca Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Zaprzestanie notowań akcji nie może być dowolną decyzją spółki, musi pozostawać pod kontrolą państwa, tylko pytanie na jakich warunkach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.06.2020
Prawo cywilne Spółki
Instytucje finansowe muszą się przygotować na nowe regulacje dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ministerstwo Finansów upubliczniło właśnie projekt ustawy implementującej dyrektywę AML V. Niestety zawiera on wiele nieprecyzyjnych sformułowań i nowych obowiązków. Jakich piszą Juditha Majcher i Wojciech Kapica, eksperci z SMM Legal.
Juditha Majcher Wojciech Kapica
26.06.2020
Spółki Finanse Compliance
Ze względu na epidemię COVID-19 zmieniły się terminy składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach do Bazy Danych Odpadowych. Placówki medyczne będą miały na to czas do końca 2020 r., a nie do połowy roku.
Katarzyna Nowosielska
26.06.2020
Finansowanie zdrowia
Branża turystyczna jest w złej sytuacji, a firmy zajmujące się spotkaniami biznesowymi, transportem oraz nastawione na klientów zagranicznych w bardzo złej - alarmują Pracodawcy RP. 87 procent hoteli ma problemy z płynnością finansową i bon turystyczny im nie pomoże, podobnie jak przewoźnikom autokarowym.
Jolanta Ojczyk
25.06.2020
Koronawirus a prawo
Dłuższe niż dwumiesięczne terminy płatności można ustalać tylko pomiędzy przedsiębiorstwami o podobnej wielkości. W kontraktach pomiędzy dużymi a małymi firmami obowiązuje sztywny 60-dniowy czas na zapłatę. Złożenie oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy ma przeciwdziałać opóźnieniom w zapłacie. Status firmy ustala się na podstawie unijnych przepisów.
Jolanta Ojczyk
25.06.2020
Prawo gospodarcze Finanse
Nie doszło do naruszenia zasady zaufania obywatela do państwa, gdyż zarzuty skargi nadzwyczajnej ograniczały się tylko do wskazania przepisów proceduralnych. Tak uznała Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN i oddaliła skargę wniesioną przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Rzecznik zaskarżył postanowienie wydane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucające skargę o wznowienie postępowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.06.2020
Finanse
Ministerstwo Finansów w czwartek opublikowało projekt rozporządzenia, w którym wydłuża czas – z trzech do siedmiu dni – na zgłoszenie wpłaty na rachunek spoza białej listy podatników. Niezgłoszona płatność – wyższa niż 15 tys. złotych - nie może być kosztem. Cały czas nie jest jednak określone, czy trzeba zgłaszać każdą wpłatę na rzecz jednego kontrahenta, czy tylko pierwszą.
Krzysztof Koślicki
25.06.2020
VAT

UOKiK daje sobie fory w grze o zatory

Finanse Ochrona konkurencji
W związku z problemami wywołanymi epidemią Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wszczęcie postępowań w sprawie opóźnień w płatnościach w sektorze rolno-spożywczym. Nie skorzystał jednak z nowych przepisów przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, lecz w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Odpowiedzi na pytanie dlaczego szuka Adrian Bielecki, adwokat z zespołu prawa konkurencji kancelarii Dentons.
Adrian Bielecki
25.06.2020
Finanse Ochrona konkurencji
Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew grupowy kredytobiorców przeciwko Skarbowi Państwa. Dotychczas przystąpiło do niego ok. 400 osób. Gdy sąd uzna winę państwa, otworzy im drogę do dochodzenia odszkodowania.
Jolanta Ojczyk
25.06.2020
Kredyty frankowe
W związku z panująca epidemią COVID-19 zyskują na popularności kampery, tzw. domy na kółkach. Po spełnieniu pewnych warunków taki zakup może być kosztem uzyskania przychodów. Przedsiębiorca nie zawsze jednak będzie miał prawo do odliczenia całego VAT od jego zakupu. Szczególnego podejścia wymagają również wydatki związane z utrzymaniem i użytkowaniem pojazdu.
Krzysztof Koślicki
25.06.2020
PIT VAT
Wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców można złożyć najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów. Oznacza, że osoby, które czekają z nim zbyt długo, nie mają szansy na otrzymanie 2080 złotych. To problem m.in. samozatrudnionych, których przychód raz się obniżył i od tego czasu utrzymuje się na stałym poziomie.
Jolanta Ojczyk
25.06.2020
Tarcza Antykryzysowa
Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej przesunęły termin wykonania obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) do 13 lipca 2020 r. Data ta zbliża się nieubłaganie i, mając na uwadze rozluźnianie ograniczeń nałożonych na przedsiębiorców w związku z pandemią, zapewne nie należy spodziewać się kolejnej zmiany terminu
Maciej Ciszkiewicz
25.06.2020
Spółki RODO
ZUS przypomina, że do składania wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej służy wyłącznie elektroniczna droga przez Platformę Usług Elektronicznych. Na stronie zakładu jest informacja jak to zrobic
Katarzyna Nowosielska
24.06.2020
Przy emisji obligacji w ofercie niepublicznej ważne znaczenie marketingowe ma zabezpieczenie hipoteczne, dlatego nabywcom trzeba podać wszystkie informacje dotyczące nieruchomości - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi II instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.06.2020
Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze

Nowe zasady delegowania wpłyną na ubezpieczenia społeczne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Do końca lipca Polska musi wdrożyć przepisy dyrektywy o delegowaniu pracowników. Wkrótce zmienić się będą musiał również zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Parlament Europejski pracuje nad dużą nowelizacją przepisów w tym zakresie. Pojawi się m.in. obowiązek liczenia czasu pracy i weryfikacja tzw. znaczącej części pracy, a także nowa definicja podróży służbowej.
Krzysztof Koślicki
24.06.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Pandemia nie zmieniła trendu, ona go tylko podkreśliła. Biznes wymaga niezwłocznej transformacji cyfrowej. Polscy przedsiębiorcy, jeśli chcą skutecznie konkurować na rynkach światowych, powinni ponieść ten wysiłek i wesprzeć realizację procesów w organizacji w sposób zdalny. Jaką rolę w tym procesie może odegrać państwo? – piszą Tomasz Kassel i Marcin Sidelnik z PwC.
Marcin Sidelnik Tomasz Kassel
24.06.2020
CIT PIT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski