Nawet najmniejsze banki nie mogą pozwolić sobie na ignorancję sygnalistów. Może to się dla nich skończyć sprawą w sądzie pracy, a nawet karą. Jak zbudować system zgłoszeń radzi dr Małgorzata Urban-Theocharakis z Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Finanse Compliance

U rzeczoznawców sąd i prokurator w jednym

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Komisja odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych stawia osobom wykonującym ten zawód zarzuty dyscyplinarne i zarazem sama potem je bada. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to sprzeczne z konstytucją. A władza tej komisji jest duża, bo może ona nawet pozbawić prawa wykonywania zawodu.
Krzysztof Sobczak
13.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W Sejmie w środę wieczorem odbyło się pierwsze czytanie prawa upadłościowego. Zgodnie z nim sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności. Tak samo jak konsumenci będą traktowani dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Prawo gospodarcze Finanse

Pismo z sądu doręczy komornik za... 120 złotych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Sejm uchwalił reformę postępowania cywilnego. Skończy się fikcja doręczeń - pisma z sądu będzie odpłatnie doręczał komornik. W ustaleniu właściwego adresu pomoże mu ZUS lub bank. Eksperci alarmują, że dla firm masowo pozywających klientów, oznacza to znaczny wzrost kosztów. Jeśli konsument przegra sprawę z firmą, będzie musiał jej zwrócić te 120 złotych.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Czekają nas zmiany w opłacaniu składek na ZUS?

Rynek Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Organizacje przedsiębiorców proponują, by ZUS wypłacał chorobowe od początku zwolnienia. Twierdzą, że wtedy firmy częściej będą zatrudniać na umowy o pracę. ZUS potrzebowałby na to ok. 7 mld zł. Oprócz pytania, skąd wziąć te pieniądze, jest też drugie - dlaczego przedsiębiorcy mieliby być uprzywilejowani w stosunku do pracowników.
Paweł Żebrowski
13.06.2019
Rynek Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów zapewnia, że tzw. testu przedsiębiorcy nie będzie. Będzie jednak weryfikacja przychodów z działalności gospodarczej. Chodzi o sprawdzenie, czy faktycznie pochodzą one z prowadzenia biznesu, a nie ukrytego stosunku pracy. Kontrolę może przejść nawet ponad 3,1 mln samozatrudnionych.
Krzysztof Koślicki
13.06.2019
PIT
Opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie zabytkowego budynku, w którym uczył się Janusz Korczak, zdecydowała jaka będzie jego elewacja po remoncie. Niedopuszczalne jest przyjęcie rozwiązania nie opartego na naukowych podstawach - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2019
Administracja publiczna Budownictwo

Mniej w kasach gmin po przekształceniu użytkowania wieczystego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo
Tylko w pierwszych latach, jeśli jednorazowe opłaty będą masowe, uwłaszczenie może działać na plus na gminne budżety. W dłuższym czasie stracą, bo ustawodawca nie zapewnił rekompensat za utracone wpływy. Samorządowcy mówią, że to atak na ich majątek. Tymczasem w dużych miastach już wzrosły koszty kadrowe związane z realizacją ustawy.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.06.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo
W środę sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa poparła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o cenach prądu. Projekt został skierowany do drugiego czytania i tego samego dnia wieczorem został przyjęty bez poprawek. Projekt trafi więc bezpośrednio do trzeciego czytania i głosowania w bloku głosowań.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej będą musieli być zarejestrowani w elektronicznym rejestrze prowadzonym przed domy maklerskie lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Takie zmiany do projektu o nowej prostej spółce akcyjnej wprowadzili posłowie.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
Nowe technologie Spółki
Z najnowszych danych Komisji Europejskiej wynika, że poziom kredytów zagrożonych w całej UE wynosi 3,3 proc. W Polsce jest ich 6,5 proc., a w Grecji aż 43,5 proc. Dlatego KE postuluje o dalsze prace nad wspólnymi przepisami, w tym dyrektywą o usługodawcach kredytowych.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
Finanse
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Określa w nim szczegółowo wymagania dla pomieszczeń, ale przede wszystkim sterylizacji narzędzi.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
Prawo gospodarcze
Jeszcze w tym roku w Krakowie ruszy inwestycja realizowana wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i prywatnego operatora projektu budowy infrastruktury cmentarnej. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie spopielarnia, budynek ceremonialny, kolumbarium i ok. 9 ha cmentarza. 
Katarzyna Kubicka-Żach
12.06.2019
Samorząd terytorialny

Powstaną nowe sądy dla rozstrzygania sporów o kradzież intelektualną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Rządowy projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego wprowadza do polskiego wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowane sądy, które zajmą się sporami dotyczącymi własności intelektualnej. Będą to cztery wydziały wyodrębnione z sądów okręgowych, a odwołania rozpatrzą dwa sądy apelacyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Do naruszenia danych może dojść nawet bez winy administratora. Może się tak stać, jeśli w wyniku przerwy w dostawie prądu lub awarii serwera tymczasowo utraci on dostęp do danych osobowych. Nie każdy jednak taki incydent trzeba zgłaszać do UODO. Za to niektóre firmy muszą pamiętać, że poza RODO są przepisy o cyberbezpieczeństwie.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
RODO
Komisja Nadzoru Finansowego ukarała PZU - jednego z największych ubezpieczycieli - za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. To już druga kara dla PZU od KNF.
Jolanta Ojczyk
11.06.2019
Spółki Finanse

Polska dobrym miejscem do inwestycji, ale z wątpliwym prawem

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Polska to dobre miejsce do inwestycji - zadeklarowało 65 proc. zagranicznych inwestorów biorących udział w badaniu „Klimat Inwestycyjny”. Ale większość jego uczestników stwierdziła też, że słabym punktem naszego kraju jest niestabilne prawo i coraz gorsze sądownictwo.
Krzysztof Sobczak
11.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Przetargi - nowe prawo ma lepiej chronić wykonawców

Zamówienia publiczne Administracja publiczna
W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć projektem nowego prawa zamówień publicznych. Wszystko wskazuje, że jeszcze w lipcu trafi on do Sejmu i być może jeszcze w tej kadencji ustawa zostanie uchwalona. Eksperci podkreślają, że projekt zawiera dużo dobrych rozwiązań, ale sugerują też, że mógłby być jeszcze lepszy.
Jolanta Ojczyk
11.06.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Skarga do Brukseli w sprawie projektu ustawy antylichwiarskiej

Rynek i konsument Domowe finanse Prawo gospodarcze
Do Komisji Europejskiej trafiło pismo, w którym Konfederacja Lewiatan w imieniu firm pożyczkowych informuje, że polski rząd ignoruje unijne prawo i nie zgłasza do Brukseli projektu nowelizacji tzw. ustawy antylichwiarskiej. Nowy wicepremier Jacek Sasin zapowiedział właśnie, że rząd chce przyjęcia tej regulacji jeszcze w tej kadencji Sejmu.
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Rynek i konsument Domowe finanse Prawo gospodarcze
Lex Zamówienia Publiczne i publikacje książkowe wydawnictwa Wolters Kluwer Polska zostały docenione przez kapitułę nagrody Publicus. Statuetkę podczas konferencji zorganizowanej z okazji 25 lat polskich zamówień publicznych odebrała wiceprezes spółki Alicja Pollesch.
Jolanta Ojczyk
10.06.2019
Zamówienia publiczne

Rozpoczął się protest w Inspekcji Weterynaryjnej

Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Blokady dróg w całym kraju i protest głodowy zapowiadają pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. 10 czerwca akcję zainaugurował „czarny poniedziałek”, a potem mają być głodówki i blokowanie dróg. Jej organizatorzy żądają natychmiastowego przekazania 40 mln złotych na podwyżki
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Sejm zacznie prace nad projektem o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój – to cel ustawy, której projektem w tym tygodniu zajmie się Sejm. Jej uchwalenie ma doprowadzić do skrócenia terminów zapłaty, uprawnienia prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji

Trwa walka o frankowiczów w sieci

Prawnicy Rynek i konsument Kredyty frankowe
Pozwij za franki, pozwij bank, odfrankuj kredyt – coraz więcej takich reklam widać w internecie, ale także na billboardach. Pojawił się też ranking kancelarii frankowych. Prawnicy ostrzegają kredytobiorców, by uważali na podpisywane umowy. Może się bowiem okazać, że po wygranej sprawie, zapłacą tyle, że... będą musieli zaciągnąć kolejny kredyt.
Jolanta Ojczyk
10.06.2019
Prawnicy Rynek i konsument Kredyty frankowe
Zamawiający nie ma prawa w jakikolwiek sposób uprzywilejowywać bądź zniechęcać potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego. NSA podkreślił, że wymóg wykazania niezbędnych uprawnień i kwalifikacji musi wynikać z planowanego zadania i mieć odniesienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podobnie jest z wprowadzeniem warunku dodatniego wyniku finansowego.
Dorian Lesner
10.06.2019
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Rząd opracowuje właśnie projekt dużej nowelizacji Prawa budowlanego, która – w wielu aspektach – wprowadza wręcz rewolucyjne rozwiązania, zwiększającego przede wszystkim pozycję inwestora w stosunku do organów budowlanych i dających mu realną wolność na własnej działce - pisze Jacek Kosiński, adwokat, partner zarządzający w kancelarii JK.
Jacek Kosiński
08.06.2019
Budownictwo
Blok wybudują jego przyszli mieszkańcy. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy stwarzającej możliwość działania kooperatyw mieszkaniowych. Dla pewnej grupy osób ma to stanowić alternatywę wobec zakupu mieszkania od dewelopera.
Monika Sewastianowicz
07.06.2019
Budownictwo
Do Sejmu wpłynął w piątek projekt ustawy w sprawie określenia m.in. mechanizmu stabilizacji cen i stawek opłat za energię elektryczną. Zamraża on na poziomie z czerwca 2018 r. ceny dla gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego szpitali, mikro- i małych firm.
Krzysztof Sobczak
07.06.2019
Domowe finanse Prawo gospodarcze

Ustawa podpisana - nie będzie limitu wpłat do PPK

Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ustawa rozszerza też katalog osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.
Krzysztof Sobczak
07.06.2019
Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do wyroku, w którym wyjaśnia skutki usunięcia nieuczciwych postanowień z umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Sąd uznał, że umowa może nadal obowiązywać lecz będzie to kredyt w złotówkach ze stopą procentową opartą o stałą marżę i LIBOR.
Iwo Gabrysiak
07.06.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Spółka dążyła do redukcji kosztów, więc zawarła umowy o przejęcie jej pracowników przez inne podmioty. Mimo tych porozumień w dalszym ciągu praca była świadczona na rzecz pierwotnego pracodawcy. Spółka nie uniknęła więc opłacania obowiązkowych składek za swoich pracowników - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
07.06.2019
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze