Nieuczciwy moralnie pracodawca zatrudniał pracownika na umowie cywilnej, wskutek czego był on...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2018
Prawo cywilne
We wniosku należałoby uwzględnić wielkość emisji oraz warunki wprowadzania do powietrza...
Marek Gall
27.09.2018
Środowisko
Nowe regulacje przeciwpożarowe w sposób znaczący zaostrzają reżim prawny wydawania zezwoleń i...
Agnieszka Oleksyn-Wajda
27.09.2018
Środowisko
Ponad połowa średnich i dużych firm w Polsce wprowadza w ciągu roku do oferty nowe pozycje, ale...
Krzysztof Sobczak
27.09.2018
CIT Prawo gospodarcze
Sejmik województwa mógł uchwalić wymóg jednogłośności przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą...
Dorian Lesner
27.09.2018
Środowisko Administracja publiczna
Brytyjski odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył 500 tys. funtów kary na firmę, której...
Jolanta Ojczyk
27.09.2018
Finanse RODO
Normy prawne i proceduralne powinny służyć wydawaniu słusznych wyroków. Nie dostrzegam tego w...
Jolanta Ojczyk
27.09.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Nieważna umowa inwestycyjna między kupującym auto a przedsiębiorstwem finansowym, który miał...
26.09.2018
Prawo cywilne
Najsłynniejsza samowolka w Warszawie nie doczekała się prawomocnego wyroku w Naczelnym Sądzie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2018
Prokuratura Budownictwo
Aby uzyskać status F.I.N.N. będzie trzeba spółkę akcyjną utworzoną na czas nieokreślony wpisać do...
Jolanta Ojczyk
25.09.2018
Budownictwo Spółki
Wszyscy, którzy zamierzający produkować i sprzedawać żywność na małą skalę, będą mieli mniej...
Jolanta Ojczyk
25.09.2018
Prawo gospodarcze
Wspólnicy będą mogli zdalnie podejmować uchwały. Gdy ostatni członek zarządu spółki będzie chciał...
Jolanta Ojczyk
25.09.2018
Spółki Prawo gospodarcze
Produktom pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu bez ogłuszania może być przyznane...
Jolanta Ojczyk
25.09.2018
Prawo gospodarcze
Zgodnie z RODO, podstawą wysłania maila do firmy w celach marketingowych na adres jej pracownika,...
Jolanta Ojczyk
25.09.2018
Nowe technologie RODO
Polska nie dołączy do grona państw dopuszczających polowania za pomocą łuku. Zmiana Prawa...
Robert Horbaczewski
24.09.2018
Środowisko
Umowa notarialna sprzedaży ziemi rolnej zawierała warunki w niej nieujawnione. Spowodowała straty...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2018
Prawo cywilne
Wprowadzane przez nową ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce zasady mogą pozytywnie wpłynąć na...
Krzysztof Sobczak
24.09.2018
Szkolnictwo wyższe
Organizator imprezy dla dzieci musi pamiętać, że jeśli oferuje dynamiczną zabawę, np. laserową...
Robert Horbaczewski
24.09.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Spory sądowe, zwłaszcza między firmami, będą droższe i trudniejsze. Maksymalna opłata za pozew w...
Jolanta Ojczyk
24.09.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Zakaz handlu w niedziele obowiązuje już pół roku. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy...
Agnieszka Matłacz
21.09.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Konstytucja Biznesu to nie koniec udogodnień dla przedsiębiorców. Przed nami projekty ustaw w...
Krzysztof Sobczak
21.09.2018
Prawo gospodarcze
Od 20 września zmieniły się niektóre przepisy Prawa wodnego dotyczące wydawania zgód wodnoprawnych....
Dominik Wałkowski Martyna Robakowska
21.09.2018
Środowisko
Zatrudniony na umowie zlecenia lub o dzieło nie może wnosić do prokuratora o ukaranie swego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2018
Prawo karne
Duże firmy będą miały 60 dni na uregulowanie zobowiązań. Poinformują też resort finansów o swoich...
Jolanta Ojczyk
20.09.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Ekolodzy wskazują, że po pożarach w Zgierzu i Trzebini do środowiska dostały się substancje...
Dorian Lesner
20.09.2018
Środowisko
Zastąpienie otwartych rachunków powierniczych zamkniętymi oznacza wzrost cen mieszkań, a także...
Jolanta Ojczyk
20.09.2018
Budownictwo
W 2017 roku obsługa wydawania interpretacji podatkowych kosztowała niemal 73 mln zł. Na udzielenie...
Krzysztof Koślicki
20.09.2018
Ordynacja
Sprawa pełnomocnictwa jest jedną z wielu absurdalnych postępowań. Wątpliwości urzędników powinny...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2018
Budownictwo
Spór dotyczył legalności utwardzenia części gruntu przez jednego z współwłaścicieli. Wojewódzki Sąd...
Dorian Lesner
20.09.2018
Budownictwo
W Ministerstwie Finansów pracuje zespół, który ma zaproponować kolejne zmiany w ustawie o...
Jolanta Ojczyk
19.09.2018
Prawo gospodarcze Finanse