Ministerstwo Finansów poinformowało, że 17 marca 2022 r. przekazany został do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia, które przedłuża terminy składania informacji, o których mowa:

Zgodnie z tymi przepisami informacje są składane w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, albo roku obrotowego spółki nieruchomościowej (gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego).

Jak tłumaczy MF, nowe rozporządzenie przedłuży do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy, albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników PIT i podatników CIT, posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie ww. przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT są obowiązani przekazywać takie informacje.

Czytaj też: Jakie dane powinny być zawarte w raporcie ze struktury udziałowej, który muszą złożyć spółki nieruchomościowe? >

O problemie dotyczącym składania informacji przez spółki nieruchomościowe serwis Prawo.pl pisał już w połowie lutego. Doradcy podatkowi już wtedy zwracali uwagę na konieczność wydłużenia terminu na złożenie wymaganych sprawozdań. Podkreślali, że niejasny pozostaje zakres przekazywanych informacji, a także ich forma.

Zobacz również: Spółki nieruchomościowe muszą już szykować raporty – nie wiedzą ani jak, ani co zgłaszać >>