Resort finansów wydłuży terminy sprawozdawcze za 2021 rok. Więcej czasu będzie też na złożenie zeznań CIT za ubiegły rok. Wynika to z projektu rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji z 28 stycznia br.

Sprawdź: CIT-8 - praktyczny poradnik >

Potrzebne rozporządzenie, nie jego projekt

Konsultacje projektu trwały do 9 lutego 2022 roku, potem projekt zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 15 lutego trafił do opiniowania i od tamtej pory panuje cisza.

Doradcy podatkowi i księgowi zastanawiają się, czy także w tym roku będzie jak w latach ubiegłych, kiedy rozporządzenia o przedłużaniu czasu na rozliczenie podatku czy złożenie sprawozdania finansowego wydawane były „za pięć dwunasta”, tuż przed upływem terminu.

Sprawdź: CIT-8/O - praktyczny poradnik >

- Ustawowy termin na rozliczenie CIT-8 upływa z końcem marca 2022 r. Dotyczy on wszystkich podatników CIT, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym. Przez ostatnie tygodnie nic się jednak nie działo z projektem rozporządzenia, a tym samym niebawem podatnicy zaczną kończyć sporządzać zeznania i sprawozdania finansowe – mówi Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy w kancelarii KiB. Jej zdaniem, jeśli prace nad rozporządzeniem będą trwały nadal tak długo i nie zostanie ono opublikowane w ciągu kilku dni, to większość podatników nie będzie już ich potrzebowało.

Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, przypomina, że w pierwszym roku epidemii koronawirusa, rozporządzenie, które dało firmom więcej czasu na rozliczenie CIT ukazało się 30 marca, tuż przed północą – nieco ponad godzinę przed upływem terminu. Zdaniem naszej rozmówczyni, wydawanie rozporządzenia w takim terminie mija się z celem. Wszystkie dokumenty i tak są już przygotowane.

Podobna sytuacja była także w ubiegłym roku.

- Naprawdę Ministerstwo Finansów uważa, że 50 sztuk CIT-8 biuro jest w stanie zweryfikować i złożyć tak nagle z dnia na dzień? – zastanawiała się wtedy Beata Boruszkowska, księgowa, właściciela biura rachunkowego Beata.

Dodatkowym problemem był wtedy także zamiar resortu niewydłużania terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych. Resort zmienił zdaniem dopiero po naszej publikacji. Pisaliśmy o tym w artykule pt. Więcej czasu na CIT-8, mniej na sprawozdania finansowe - wątpliwe ułatwienie >>.

Zobacz również: Będzie więcej czasu na sprawozdania finansowe >>

- Wydaje się, jakby w ogóle nie rozumiano istoty przygotowania sprawozdań i deklaracji rocznych. Jaki sens ma przesunięcie terminu złożenia CIT na czerwiec, w sytuacji gdy sprawozdanie finansowe mamy sporządzić do końca marca 2021? Czyżby ktoś zapomniał, że CIT wynika z zamkniętych ksiąg rachunkowych? Żeby zrobić CIT, muszę zamknąć najpierw księgi – wskazywała Beata Boruszkowska.

- Przedłużaniem terminów powinno następować z kilkutygodniowych wyprzedzeniem, tak by pracownicy działów finansów, księgowi, doradcy podatkowi wiedzieli, że mają więcej czasu. Skoro projekt rozporządzenia został ogłoszony na początku lutego, nie ma sensu by minister finansów czekał z jego podpisem do ostatnich dni marca – uważa Izabela Rutkowska.

Sprawdź: Czy spółka z o.o. może ponieść konsekwencje karno-skarbowe za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego? >

Zaznacza także, że to nie tylko problem CIT i sprawozdań finansów, bo przez lata w Ministerstwie Finansów obowiązywała tradycja wydawania rozporządzeń dotyczących stawek VAT czy zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych w Sylwestra około godziny 22.

Patrycja Kubiesa wskazuje dodatkowo, że sporządzenie sprawozdania finansowego jest procesem czasochłonnym, a zatem poinformowanie przedsiębiorców na 2-3 dni przed upływem terminu nie pozwoli im również na skorzystania z przedłużenia tego terminu. - Być może działania Ministerstwa Finansów powinny być bardziej skoordynowane, a pewne zapowiedzi poparte nie tylko medialnymi informacjami na Twitterze, ale także posiadać zaplecze legislacyjne – ocenia nasza Kubiesa.


 

Branża chce czasu na CIT i sprawozdania finansowe

Ogłaszając projekt rozporządzenia, MF podkreślało, że to wyjście naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców. Wskazało wtedy, że wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r., a także zeznań podatkowych CIT za 2021 r.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia, zgodnie z ustawą o CIT podatnicy tego podatku muszą do końca marca złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek. - Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku CIT do końca czerwca 2022 r.  - napisano w uzasadnieniu.

 

 

 


Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych ma dotyczyć:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Zobacz również: Projekt zmian w ramach pakietu Slim VAT 3 już w prekonsultacjach >>

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 r. ma z kolei dotyczyć wszystkich podatników. Termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym i wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma być wydłużony o trzy miesiące.

Dopóki jednak rozporządzenie nie zostanie podpisane i ogłoszone w Dzienniku Ustaw obowiązują terminy marcowe. Firmy więc muszą już teraz szykować dokumenty.