Na jesieni 2020 r. weszła w życie duża nowela prawa budowlanego. I choć minęło sporo czasu, wciąż pojawiają się niejasności interpretacyjne. Przede wszystkim dotyczą one przepisów przejściowych, przez rok obowiązywały bowiem dwa reżimy prawne - stary i nowy. 

Raz na jakiś czas więc Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stara się rozwiązywać pojawiające się problemy. Tym razem przesądził, które przepisy stosuje się do formalności końcowych dotyczących inwestycji zrealizowanych na podstawie przepisów prawa budowlanego obowiązujących przed 19 września 2020 r. a tym samym, które wzory formularzy obowiązują inwestora. 

Stare wzory formularzy wciąż ważne 

GUNB powołuje się na art. 27 ust. 1 nowelizacji z  13 lutego 2020 r. do prawa budowlanego. Zgodnie z nim  do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych (tj. sprzed 19 września 2020 r.) stosuje się  przepisy prawa budowlanego w starym brzmieniu. Od tej zasady jest jeden  i dotyczy on katalogu istotnych odstąpień.

GUNB uważa więc, że inwestycje realizowane w reżimie prawnym obowiązującym do 19 września 2020 r.,  powinny być kontynuowane według starych przepisów. Dotyczy to również przyjęcia obiektu do użytkowania oraz treści załączników dołączanych przez inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

I co  najważniejsze, przy oddawaniu do użytkowania obiektów budowlanych zrealizowanych w oparciu o projekt budowlany zatwierdzony według przepisów obowiązujących przed 19 września 2020 r. nie można stosować wydanego później rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Z tego względu przy załatwianiu formalności.

 

Prawo powielaczowe w pełnym rozkwicie 

Pojawienie się kolejnej interpretacji GUNB-u budzi mieszane uczucia. - Przestrzegałem w tej kwestii wielokrotnie, że okres przejściowy będzie nastręczał szeregu wątpliwości. Pomimo wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego sprawy rozpoczęte na „starych” zasadach będą jeszcze długo obowiązywać szczególnie właśnie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Czego skutkiem są właśnie kolejne interpretacje GUNB - tłumaczy Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany oraz członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

PROCEDURA Przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy >

I podkreśla, że istota problemu nie jest w samych wzorach wniosków, a tak naprawdę w załącznikach do tych właśnie wniosków i koniec końców ma decydować urzędnik.  - Tak zwane prawo powiatowe w rozkwicie, wątpliwości wyjaśnić w ramach korespondencji z inwestorem. Można podsumować z przekąsem, iż w stosowaniu wzorów wniosków do postępowania na starych zasadach co do formy jest dowolne pod warunkiem akceptacji przez urząd. Należy jednak zaznaczyć, iż przy tak częstych zmianach prawa kierownicy budowy mają problem z wnioskami (załącznikami), nie mówiąc już o samych inwestorach, w szczególności w budownictwie jednorodzinnym. Zmusza to do permanentnego studiowania kolejnych nowelizacji, aby choć starać się być na bieżąco. Gdyż jak wiemy, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania - dodaje Mariusz Okuń. 

 

 

Piotr Jarzyński, partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy wyjaśnia, że ustawodawca zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, zmieniając przepisy prawa budowlanego prawidłowo uregulował, iż do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych stosuje się przepisy prawa w brzmieniu obowiązującym do 19 września 2020 r. Nie można zatem wymagać, aby inwestor kończąc obiekt budowlany zrealizowany w oparciu o taki projekt budowlany był zobowiązany zastosować aktualne regulacje prawa budowlanego - mówi. 

Czytaj też: Użytkowanie budynku niewykończonego a podatek od nieruchomości >

Zgadza się więc ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i przyznaje, że ułatwia ono życie inwestorom. - Załatwiając formalności dotyczące zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie dla tych inwestycji można samodzielnie sporządzić wniosek lub skorzystać z druku, który przygotował organ przed wejściem w życie ww. rozporządzenia oraz skompletować dokumenty wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego obowiązujących do 19 września 2020 r. - wyjaśnia

Zwraca też uwagę na art. 31zy ze zn 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 . Przepis ten znosi stosowanie art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego a zatem częściowo obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zastępując go zawiadomienia o zakończeniu budowy. Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczy obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę i zaliczonych do jednej z kategorii obiektów wymienionej w art. 55 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego wraz z określonymi w tym przepisie wyjątkami. Ponadto obowiązek zawiadomienia dotyczy przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.