Ogłasza się, że ospa małpia oraz zakażenia wirusem ospy małpiej zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. To jedyne dwa przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 27 maja w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w poniedziałek 30 maja (poz. 1143). 

Jak czytamy w uzasadnieniu ma ono umożliwić wdrożenia procedur podjętych w razie wystąpienia niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby. Jednocześnie minister zdrowia znowelizował rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji i dodaje małpią ospę jako chorobę powodującą obowiązkową hospitalizację (poz. 1141) , a także wymienia ją w rozporządzeniu w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (poz. 1142). Jednocześnie Główny Inspektorat Sanitarny opublikował Informacja dla podmiotów leczniczych w związku z przypadkami ospy małpiej w Europie.

Czytaj też: Medyczne laboratoria diagnostyczne >

Bez konsultacji

Rozporządzenie bez żadnych konsultacji zostało skierowane wprost do publikacji. - Projekt procedowany jest w trybie odrębnym, z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Odstąpienie od procesu konsultacji wynika z konieczności najszybszego wejścia projektowanych przepisów w życie. Jest to podyktowane koniecznością jak najszybszego zapewnienia ochrony ludności przed zachorowaniami na chorobę dotychczas w naszym kraju niewystępującą i zapobieżenie jej szerzeniu się w populacji w przypadku zawleczenia na obszar Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy w uzasadnieniach obu.

 

Gdy choroba nie figuruje w ustawie, minister wydaje rozporządzenie

Jest ono bardzo ważne, bo pozwoli skierować na obowiązkową kwarantannę osoby mające styczność z wirusem ospiej małpy, a na izolację te, które zachorowały.  Obecnie bowiem choroba wywołana tym wirusem nie figuruje w wykazie będącym załącznikiem do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a zatem przepisy ustawy nie obejmują osób, które dotknęła. 

 

 

Art. 3 ustawy mówi jednak, że w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej innej niż wymienione w wykazie, jeśli jest znany czynnik ją wywołujący, to minister zdrowia może chorobę ogłosić w rozporządzeniu, a tym samym objąć ją przepisami ustawy. I z tego prawa skorzystał teraz Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Co to jest małpia ospa

Małpia ospa to sporadycznie występująca u ludzi choroba odzwierzęca, w większości przypadków niegroźna. Jej śmiertelność wynosi 10 proc. (dla porównania przy ospie prawdziwej to nawet 30 proc.). Jednym z jej objawów są charakterystyczne pęcherzyki na skórze. Po wygojeniu mogą jednak pozostawić blizny. Do niedawna, poza nielicznymi wyjątkami, występowała głównie w środkowej i zachodniej Afryce. 7 maja potwierdzono jej przypadek w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu choroba pojawiła się w ponad 20 krajach świata, nie licząc Afryki.