Zmiany wprowadza ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 28 września. 

Nowelizacja rozszerza katalog oferowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpieczeń oraz katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z nich. Chodzi m.in. o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służących transformacji energetycznej kraju. KUKE będzie miało też możliwość reasekuracji ubezpieczeń casco i OC w transporcie. Przepisy te znajdą zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Jak mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, nowelizacja zapewni polskim eksporterom większy wybór ubezpieczeń.

- Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach eksportowych obejmuje wiele oczekiwanych przez rynek zmian, podyktowanych wyzwaniami, jakie stawia przed nami aktualna sytuacja gospodarcza. Wprowadzone rozwiązania – takie jak możliwość ubezpieczenia przedsiębiorców prowadzących działalność w Ukrainie, ubezpieczenie zaliczek oraz umożliwienie udzielenia ochrony dla oddziałów zagranicznych przedsiębiorców – były długo oczekiwane przez naszych klientów - komentuje Kinga Molewska, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Należności w Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.

Czytaj: Ubezpieczenie majątku firmowego na wypadek żywiołów musi być odpowiednio wysokie​ >>

 

Nowość
Nowość

Adam Behan, Michał Biliński

Sprawdź  

Możliwości niedostępne dla komercyjnych ubezpieczycieli

Zmian nie ma co prawda wiele, ale istotnie poprawiają one zakres wsparcia oferowanego eksporterom.

- Wprowadzenie możliwości ubezpieczenia zaliczek oraz możliwość zawierania umów ubezpieczenia przez oddziały przedsiębiorstw zagranicznych postrzegamy jako urynkowienie oferty produktowej korporacji, mają one charakter ewolucyjny – ocenia Marcin Olczak, dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych w Marsh Polska.

Eksperci podkreślają, że wprowadzone zmiany ustawowe dotyczące działalności KUKE, stwarzają nowe możliwości, które w założeniu powinny pozytywnie wpłynąć na działalność gospodarczą polskich przedsiębiorstw.

- Zapisy nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych mają za zadanie odpowiedzieć na bieżące potrzeby firm, które nie mogą być zaspokojone na komercyjnym rynku finansowym. Zmianę podejścia odzwierciedla również inny tytuł ustawy, która po nowelizacji ma dotyczyć ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, a nie jedynie tych dotyczących eksportu – mówi Bartosz Tokarski, Lider Praktyki Finansowej, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych w EIB SA.

Rozwiązania, które dopuszcza ustawa, przewidują szereg mechanizmów, dzięki którym KUKE może przejąć na siebie ryzyka standardowo nieubezpieczalne przez komercyjnych ubezpieczycieli. Celem pokrycia dla tych ryzyk jest ważny interes państwowy.

- W naszej opinii ustawa jest odpowiedzią na globalne zagrożenia i zgłaszane potrzeby przedsiębiorców w szczególności z branży budowlanej, stalowej i meblarskiej. Dzięki aktualizacji przepisów przedsiębiorcy zyskają zwiększenie bezpieczeństwa transakcji oraz impuls do rozwoju swojej działalności – uważa Kinga Molewska.

 

Wsparcie eksportu do Ukrainy

Polski eksport do Ukrainy od wybuchu wojny odnotowuje wysokie wzrosty, przekraczające corocznie 50 proc. Przedsiębiorcy od dawna oczekiwali na zwiększenie wsparcia.

Jedno z pierwszych rozwiązań, które zostanie wprowadzone, dotyczy ubezpieczenia ładunków (rozszerzenie ubezpieczenia CARGO) oraz środków transportu (rozszerzenie ubezpieczeń CASCO samochodów, taboru kolejowego, samolotów, statków) od skutków działań wojennych na terenie Ukrainy.

Zgodnie z ustawą, ubezpieczenie będzie oferowane przez ubezpieczycieli komercyjnych, ale specjalne ryzyka będą w pełni reasekurowane przez KUKE.

-  Co oznacza, że ubezpieczenie klienci wykupią u ubezpieczyciela komercyjnego, natomiast za szkodę objętą specjalnym zakresem finalnie zapłaci KUKE, choć za pośrednictwem tego ubezpieczyciela komercyjnego – mówi Bartosz Tokarski.

Możliwość ubezpieczenia ładunków oraz środków transportów od skutków zdarzeń związanych z wojną powinno wpłynąć na rozwój wymiany handlowej, oraz wesprzeć proces odbudowy Ukrainy.

Jak tłumaczy Marcin Olczak, dzięki tej zmianie KUKE będzie wspierało eksporterów w sposób pośredni, poprzez umożliwienie rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez innych graczy na rynku.

- Nie należy zapominać, iż pomimo iż KUKE jako pierwsze wróciło do ubezpieczania sprzedaży do Ukrainy, to ciągle był problem z zawarciem umowy przed spółki-córki z siedzibą w tym kraju. Uchwalona nowelizacja zmienia wagę ryzyka, co z pewnością ułatwi ekspansję polskim firmom na terytorium Ukrainy – uważa  Marcin Olczak.

Ustawa weszła w życie 28 września, ale art. 20 nowelizacji przewiduje też dwa odrębne terminy wejścia w życie niektórych regulacji: z dniem 14 września 2023 r. i 1 stycznia 2024 r.