Jak informuje UOKiK, najczęstszą z niedozwolonych praktyk przy zamówieniach publicznych jest uzgodniona rezygnacja z zawarcia umowy przez zwycięzcę przetargu w celu wyboru drugiego, droższego uczestnika zmowy. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje, w których stwierdził taki sposób działania przedsiębiorców.

Czytaj w LEX: Zmowa przetargowa jako przesłanka zatrzymania wadium w zamówieniach publicznych >

Firma startuje, ale nie uzupełnia oferty

Pierwsza z nich dotyczy przetargów na świadczenie usług wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew, przeprowadzanych w latach 2018 – 2020 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zmowę przetargową zawarły: Firma Usługowo-Transportowo-Sprzętowa „Zwyż – Dźwig” z Żagania (woj. lubuskie) oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M&M” z Bolesławca (woj. dolnośląskie). Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że spółki składały niekompletne oferty. Jeśli najkorzystniejsza okazywała się propozycja M&M, wówczas przedsiębiorca nie uzupełniał oferty, co skutkowało jej odrzuceniem i wyborem przez zamawiającego droższej oferty Zwyż - Dźwig. Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorców kary w łącznej wysokości ponad 131 tys. zł (131 140 zł).

Czytaj też: Zmowa przetargowa jako czyn nieuczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego >

Druga decyzja dotyczy uczestników przetargów na transport osób niepełnosprawnych oraz  dzieci i młodzieży do szkół i placówek szkolno - wychowawczych organizowanych przez gminę Siemianowice Śląskie. Prezes UOKiK stwierdził zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję  pomiędzy dwoma  przedsiębiorcami z  Chorzowa prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmami Jojko Dariusz i Mikosz Mirosław. W tym przypadku podmiot z najkorzystniejszą ofertą również rezygnował z podpisania umowy, tak aby samorząd wybrał droższą propozycję. Prezes UOKiK nałożył na uczestników zmowy przetargowej kary w łącznej wysokości prawie 200 tys. zł (198 577 zł).

Decyzje nie są prawomocne, przedsiębiorcy odwołali się od nich do sądu. Maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję może wynieść do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.