10 października zakończyły się konsultacje przedstawionego przez Ministerstwo Finansów projektu objaśnień do ulgi na ekspansję. Celem jest doprecyzowanie zasad korzystania z preferencji, jednak według ekspertów w tym kształcie projekt może nie spełnić tego zadania.

Problematyczna definicja produktu

Jak wskazuje Michał Rodak, doradca podatkowy w Grant Thornton, niektóre z przyjętych w projekcie rozwiązań nie tylko nie ułatwią, ale utrudnią skorzystanie z ulgi. Dotyczy to m.in. definicji produktu w przypadku przedsiębiorców korzystających z usług podwykonawców lub opierających proces produkcji wyłącznie na scaleniu w jeden produkt dostarczonych części składowych

Ministerstwo wyjaśnia, że produktem wytworzonym przez podatnika w rozumieniu przepisów o uldze na ekspansję będą przedmioty materialne (rzeczy) powstałe na skutek zaangażowania posiadanych przez podatnika środków produkcji, których proces formowania uległ finalizacji, w efekcie czego produkty te zasiliły ofertę, mogą być przeznaczone do sprzedaży. W efekcie ulga nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy zajmują się odsprzedażą pod własną marką uprzednio zakupionych artykułów handlowych. 

Ale są też dalej idące konsekwencje. MF wskazuje w projekcie objaśnień, że „możliwości skorzystania z ulgi na ekspansję pozbawiony jest natomiast producent sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zasilający ofertę tego producenta powstał jedynie na skutek złączenia dostarczonych z zewnątrz podzespołów.”

Według Michała Rodaka, pozostawienie w objaśnieniach podatkowych takiego przykładu sprawi, że organy podatkowe będą kwestionowały zastosowanie ulgi przez podatników, którzy nabywają materiały lub części składowe u innych kontrahentów. - Problem może powstać np. w przypadku producenta robotów przemysłowych, który szereg różnych podzespołów (np. stacje sterujące robotem) nabywa z zewnątrz, a całe zaprojektowanie i stworzenie robota pozostaje po stronie producenta. Pozostawienie powyższego przykładu w objaśnieniach będzie powodowało, że organy podatkowe umożliwią skorzystanie z ulgi na ekspansję wyłącznie tym podatnikom, którzy wszystkie elementy składające się na produkt stworzą samodzielnie – mówi ekspert Grant Thornton.

Sprawdź też w LEX: Czy ulgę na ekspansję można stosować na etapie zaliczek? >

Podobnie uważa Paweł Lewandowski, doradca biznesowy. - Ulga na ekspansję to jedna z popularniejszych nowych preferencji, wprowadzonych z początkiem 2022 r. Zawężenie definicji producenta sprawi, że korzystanie z ulgi będzie w wielu przypadkach oznaczać dla przedsiębiorców duże ryzyko sporów. Trudno uznać to za zachętę. Dlatego ta definicja powinna być zmieniona w trakcie prac nad objaśnieniami - mówi.

Czytaj więcej: Nie tak łatwo skorzystać z ulgi na ekspansję >>

Pytanie o branżę przetwórczą

Michał Rodak zwraca uwagę, że w projekcie objaśnień należy doprecyzować, że podatnik, który działa w branży przetwórczej (np. producent dżemów), również wytwarza rzeczy. Wskazuje, że zgodnie z interpretacją z 11 września 2023 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.396.2023.1.JKU), prawa do ulgi nie ma podatnik, który nabywał surowe warzywa, a następnie, po poddaniu ich odpowiednim procesom, sprzedawał je jako np. krążki warzywne, warzywa pokrojone w kostkę.

-To bardzo niebezpieczna interpretacja. Idąc takim tokiem myślenia, niewielu podatników byłoby w stanie skorzystać z ulgi na ekspansję. Przykładowo producent odzieży nie jest jednocześnie producentem bawełny, zatem w rozumieniu dyrektora KIS także nie powinien korzystać z ulgi. Należy doprecyzować w objaśnieniach, że jeśli podatnik nadaje nowe cechy danemu wyrobowi (nawet jeśli tylko coś przetwarza), to tworzył de facto nową rzecz – mówi Michał Rodak.

Sprawdź w LEX: Czy spółka do wydatków w ramach ulgi na ekspansję można zaliczyć zakup ołówków i metrówek z logo firmy, które później są przekazywane kontrahentom oraz zakup wirtualnych serwerów przyspieszających reklamy w sieci? >

 

Nowość
Nowość

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Koszty pracownicze nie do odliczenia

Duży problem stanowi też zmiana stanowiska MF w sprawie kosztów wynagro

 

dzeń. Dotychczas fiskus zgadzał się w interpretacjach, że w ramach ulgi na ekspansję odliczyć wydatki na wynagrodzenia pracowników, za czas, który poświęcają oni na działania określone w art. 18eb ust. 7 pkt 2-5 ustawy CIT oraz art. 26gb ust. 7 pkt 2-5 ustawy PIT. Przykładem może być interpretacja z 14 listopada 2022 r. (nr  0111-KDIB1-3.4010.366.2022.1.MBD), zgodnie z którą można odliczyć wynagrodzenie pracowników za czas pracy poświęcony na:  działania promocyjno-informacyjne m.in. prowadzenie i aktualizację strony internetowej, dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu lub złożenia oferty.

Zobacz procedurę: Polski Ład – Ulga prowzrostowa >

Tymczasem w projekcie objaśnień ministerstwo wskazuje, że w ramach ulgi na ekspansję nie można rozliczać wynagrodzenia pracowników poniesionego na działania określone w katalogu kosztów kwalifikowanych, czyli np. wynagrodzenia pracownika, który poświęca czas na przygotowywanie ofert.

Według MF, jeśli chodzi o koszty pracownicze, ulga przysługuje jedynie na zakup biletów lotniczych, koszty zakwaterowania i wyżywienia zakwalifikowane jako koszty uczestnictwa w targach. Jak wskazano w projekcie objaśnień „Podkreślenia wymaga, że scharakteryzowane wyżej wydatki są jedynymi rodzajami kosztów pracowniczych, jakie mogą zostać odliczone w związku z zastosowaniem ulgi na ekspansję. Z uwagi na tę okoliczność zakresem ulgi na ekspansje nie są objęte koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania generujące koszty, scharakteryzowane w art. 18eb ust 2-5 ustawy CIT oraz odpowiadającym im postanowienia art. 26gb ustawy PIT”.

Według Michała Rodaka, żaden przepis regulujący ulgę na ekspansję nie wprowadza wyłączenia z kosztów kwalifikowanych wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników. - Brak jest jakichkolwiek podstaw do tego, aby z ulgi na ekspansję wyłączać wynagrodzenia pracowników za czas poświęcony na działania określone w art. 18eb ust. 7 pkt 2-5 ustawy CIT oraz art. 26gb ust. 7 pkt 2-5 ustawy PIT. Ten zakres powinien zostać zmieniony w objaśnieniach podatkowych – mówi ekspert Grant Thornton.

Czytaj też w LEX: Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców >