Dziś w UOKiK odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego i prezesa UOKiK z domami maklerskimi oraz bankami oferującymi i sprzedającymi obligacje korporacyjne GetBack. Omówiono na nim sposób komunikowania się z obligatariuszami i zarządzania ich skargami.
Jolanta Ojczyk
30.10.2018
Rynek i konsument
Rezygnacja ostatniego członka zarządu spółki stanie się skuteczna, w określonym w prawie terminie. Nastąpi po dniu, na który zostało zwołane zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej. Nie będzie miało znaczenia czy zgromadzenie się odbędzie.
Piotr Tracz Michał Boryczka
30.10.2018
Prawo gospodarcze
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyska nowe kompetencje. Będzie miał dostęp do dokumentów objętych tajemnicą skarbową i bankową. Zainterweniuje też, gdy geoblokowanie naruszy zbiorowe interesy konsumentów albo zasady konkurencji. Sklep, który naruszy zakaz może narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą.
Jolanta Ojczyk
30.10.2018
Nowe technologie Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

KNF: nie każdy może być członkiem zarządu banku

Spółki Finanse Kontrola zarządcza
W poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko skierowane do rad nadzorczych banków....
Jolanta Ojczyk
29.10.2018
Spółki Finanse Kontrola zarządcza
Żeby ludzie mieli szanse w sporach z bankami, wszyscy prawnicy muszą się szkolić w prawie europejskim. To ono jest kluczem do rozwiązania sprawy kredytów „frankowych”. Sądy zmieniają powoli swoje podejście, ale w sposób niejednolity.
Jolanta Ojczyk
29.10.2018
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków są związane zapisami uproszczonego planu urządzenia...
Dorian Lesner
29.10.2018
Administracja publiczna
Polscy eksperci prawa własności intelektualnej przystąpili do Międzynarodowego Stowarzyszenia Praw Pisarzy i Artystów ALAI. Szefem polskiej grupy stowarzyszenia został prof. Ryszard Markiewicz (fot.), z Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Krzysztof Sobczak
29.10.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Osoba fizyczna, której przychód z prowadzenia firmy nie przekracza w żadnym miesiącu połowy kwoty...
Grażyna J. Leśniak
29.10.2018
PIT
Posiadanie zezwolenia na opróżnianie szamba łączy się z obowiązkiem składania sprawozdań. Za ich...
Dorian Lesner
29.10.2018
Środowisko
Jakąkolwiek zmianę zakresu oferowanych polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, także zmianę funduszu, będzie musiało poprzedzić badanie potrzeb klienta. Tak wynika z najnowszego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.
Jolanta Ojczyk
29.10.2018
Domowe finanse Finanse
Przy ocenie dostępności informacji publicznej, organ zamawiający a nie przedsiębiorca musi wykazać,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.10.2018
Zamówienia publiczne
Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym dopuszczalne jest tylko na etapie wstępnego badania sprawy. Jeżeli sąd odbył już posiedzenie jawne wyznaczone na rozprawę, wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym będzie prowadziło do nieważności postępowania - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
Marek Sondej
29.10.2018
Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Polityka Nowej Szansy - tak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nazwało projekt zmian,...
Jolanta Ojczyk
28.10.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Widelec służy do jedzenia, a nie wydłubania oka, chociaż można nim to zrobić - tak prof. Jerzy...
Krzysztof Sobczak
28.10.2018
Prawo karne
Po wielu latach zabiegów o uchwalenie ustawy o jednolitej cenie książki branża wydawnicza straciła już na to nadzieję. Podczas trwających właśnie w Krakowie 22. Międzynarodowych Targów Książki pojawiła się idea stworzenia jakiejś branżowej samoregulacji w tym zakresie
Krzysztof Sobczak
27.10.2018
Prawo gospodarcze
Senat nie wprowadził poprawek do ustawy mającej poprawić nadzór nad produktami kosmetycznymi i...
Jolanta Ojczyk
27.10.2018
Prawo gospodarcze
Nie można wymagać od pasażera, aby wysiadając z pociągu za każdym razem sprawdzał czy wysunęły się...
Robert Horbaczewski
27.10.2018
Prawo cywilne
Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku badania technicznego, gdy stan techniczny pojazdu nie miał żadnego wpływu na powstanie szkody godzi w zasady współżycia społecznego. Sam brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym, nie jest równoznaczny z tym, że pojazd jest niesprawny, a tym bardziej nie może być kwalifikowany jako przyczyna szkody
Grzegorz Prigan
27.10.2018
Prawo cywilne Finanse
Internet nie zapomina, w sieci nic nie ginie! Czy na pewno? Odkąd jest RODO można skorzystać z...
Piotr Stankiewicz
27.10.2018
RODO
Senat zaakceptował w piątek bez poprawek nowelę ustaw podatkowych, zakładającą m.in. 9-proc. CIT...
Krzysztof Sobczak
26.10.2018
CIT Prawo gospodarcze
Od 1 stycznia 2019 roku osoby, które chcą produkować żywność na małą skalę nie będą musiały zgłosić...
Jolanta Ojczyk
26.10.2018
Małe i średnie firmy
Nieuczciwe praktyki między rolnikami, handlem i przetwórcami będzie mógł zgłosić każdy, a nie tylko...
Jolanta Ojczyk
26.10.2018
Prawo gospodarcze
Ustawa o dokumentach publicznych wraca do Sejmu z poprawkami Senatu. W ustawie chodzi o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.10.2018
Administracja publiczna
Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii chce zlecić sondaż w sprawie...
Jolanta Ojczyk
26.10.2018
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało propozycje nowych opłat dla ponad 800...
Dorian Lesner
26.10.2018
Nowe technologie
Za sprawą opinii Urzędu Zamówień Publicznych podejście zamawiających do wadium może być bardzo...
Prigan Anna
26.10.2018
Kadry w oświacie Zamówienia publiczne
Ustawodawca powinien rozstrzygnąć wątpliwości związane z korzystaniem na podstawie prawa sprzed...
Krzysztof Sobczak
25.10.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Rząd szykuje duże zmiany w prawie energetycznym. Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję firmie,...
Jolanta Ojczyk Dorian Lesner
25.10.2018
Środowisko Rynek i konsument
Skoro podatnik zapłacił podatek to należy uważać, że był należny i tym samym ostateczny. Nie ma...
Anna Olbrych
25.10.2018
Podatki i opłaty lokalne
Najcenniejszą wartością w świecie informacyjnym i informatycznym jest nasza tożsamość – zgodnie...
Jolanta Ojczyk
25.10.2018
RODO