Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji GetBack. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w jego sprawie częściową decyzję. Stwierdził w niej stosowanie nieuczciwych praktyk bankowych polegających m.in. na obietnicy bezpieczeństwa i gwarantowanego zysku.
Jolanta Ojczyk
01.08.2019
Rynek i konsument Finanse
"Dezintegracja systemu informatycznego" nie może być powodem odmowy udostępnienia umów cywilno-prawnych zawartych przez Narodowy Bank Polski w 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał decyzję prezesa banku za nietrafną i wyeliminował ją z obrotu prawnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2019
Prawo pracy
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych może się odbywać na dotychczasowych zasadach, co przewiduje nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Obecne przepisy stosuje się, jeśli gmina zawrze umowę przed dniem wejścia w życie ustawy. Ale na wejście w reżim starej ustawy pozwala już samo wszczęcie postępowania przetargowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Procedowanie projektu zmieniającego blisko 70 ustaw sejmowej Komisji Nadzyczajnej do spraw regulacji zajęło tylko trzy godziny. Drugie czytanie trwało 23 minuty, trzecie jeszcze krócej. Wszystko po to, by jak najszybciej wydłużyć termin na składanie oświadczeń w sprawie cen energii. W efekcie powstały przepisy groźne dla branż: e-commerce, leasingowej i telekomunikacyjnej.
Jolanta Ojczyk
01.08.2019
Prawo cywilne
Komisja Europejska odwołała się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wyroku Sądu UE w sprawie podatku od handlu detalicznego w Polsce. Sąd UE stwierdził, że KE popełniła błąd uznając go za niedozwoloną pomoc publiczną. Wprowadzenie dodatkowej daniny nie jest więc jeszcze przesądzone.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
31.07.2019
CIT
Na zarządzenie przewodniczącego sądu, wzywające stroną do wniesienia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego, przysługuje zażalenie - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w sprawie o zapłatę, której powód zażądał od Towarzystwa Ubezpieczeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Rada Legislacyjna rekomenduje rozwiązanie, które umożliwia legalizację obiektów budowalnych po 20 latach od ukończenia ich budowy, nawet w sytuacji, gdy są one niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Warunek: organ nadzoru budowlanego nie wszczynał przez te lata postępowania w sprawie wstrzymania budowy lub rozbiórki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Umowa leasingu rodzi poważne ryzyka związane z jej przedwczesnym wygaśnięciem, np. w wyniku kradzieży auta w okresie trwania umowy. Gdy leasingobiorca nie zgadza się z rozliczeniem przyjętym przez leasingodawcę i odmawia zapłaty, albo nie zgadza się na wysokość odszkodowania ten go pozywa. Udowodnienie w sądzie, że to pozwany ma rację jest jednak trudne. Dlaczego i na co uważać pisze radca prawny Mariusz Weiss.
Mariusz Weiss
31.07.2019
Prawo cywilne Finanse
Stanowiska naszych urzędów w sprawie telemarketingu - nie dość, że są surowsze, niż wymogi UE, to jeszcze niejednolite. Zaczynają wymagać uprzedniej zgody na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty nie tylko w relacji z konsumentem, ale także innym przedsiębiorcą. A to może być niekorzystne dla biznesu. Prawnicy twierdzą, że potrzebne są ustawowe zmiany.
Jolanta Ojczyk
31.07.2019
Prawo gospodarcze RODO
Wprowadzenie w jednym wybranym przez podatnika miesiącu zwolnienia ze składek ZUS i umożliwienie zapłaty podatku ryczałtowo, w wysokości równej zaliczce z poprzedniego miesiąca, to jeden z postulatów przedsiębiorców. Zdaniem ekspertów, to ciekawa propozycja, ale szansę na akceptację ma tylko rozwiązanie dotyczące podatków dochodowych.
Grażyna J. Leśniak
31.07.2019
Ordynacja Małe i średnie firmy
Pomysł obowiązkowego publikowania widełek wynagrodzenia w ofertach pracy wraca jak bumerang i budzi wiele obaw. Magdalena Rodzeń, dyrektor ds. personalnych na region EMEA w Alight Solutions ma taką zmianę za sobą. Mówi o jej etapach, kluczowych momentach i korzyściach, które transparentność wynagrodzeń - ta wewnętrzna, jak i zewnętrzna, może przynieść firmie.
Agnieszka Matłacz
31.07.2019
HR Prawo gospodarcze RODO
Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym i eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi - to część zmian wprowadzanych przez podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o VAT. Według Ministerstwa Finansów nowe przepisy mają uprościć życie podatników.
Krzysztof Sobczak Paweł Żebrowski
30.07.2019
VAT
Inspekcja Transportu Drogowego będzie mogła przeprowadzać szczegółowe kontrole techniczne w mobilnych stacjach kontroli drogowej. Prezydent podpisał ustawę, która przewiduje m.in. obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu najbardziej aktualnej drogowej kontroli technicznej.
Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk Paweł Żebrowski
30.07.2019
Prawo gospodarcze

Od września pierwsze wspierane połączenia autobusowe

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
Od pierwszego września tego roku mają ruszyć pierwsze połączenia autobusowe uruchamiane przy wsparciu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Natomiast nabory wniosków na środki z funduszu autobusowego powinny ruszyć jeszcze w tym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
We wtorek Rada Ministrów zapoznała się z rekomendacjami ministra środowiska dotyczącymi funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych od 2021 roku. Zgodnie z nimi dochody ze sprzedaży 57,5 mln uprawnień powinny być przeznaczona dla sektora energetycznego.
Jolanta Ojczyk
30.07.2019
Środowisko
Połączenie przez przejęcie spółek prawa handlowego, którego dalszym następstwem jest przejście na spółkę przejmującą udziały w użytkowaniu wieczystym, nie jest zbyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Prawo cywilne
Idea Bank w ogóle nie powinien przedstawić oferty nabycia obligacji, bo takie czynności nie mieściły się w jego statucie - takie stanowisko przedstawiła rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow w sprawie poszkodowanego w aferze GetBack. Serwis Prawo.pl dotarł do pierwszego "istotnego poglądu" w tej sprawie.
Jolanta Ojczyk
30.07.2019
Prawo cywilne
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Ferretti Bębenek i Partnerzy doradzała japońskiemu inwestorowi Saraya.Co.Ltd w Osace oraz spółkom z jego grupy przy nabyciu większościowego pakietu udziałów V.Laboratories sp. z o.o. w Warszawie. Japońska firma nabyła większościowy pakiet udziałów w polskiej spółce.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Prawnicy
Firma umieszczając na swojej stronie wtyczkę osoby trzeciej, np. facebookowy przycisk „Lubię to” staje się współadministratorem danych osobowych i musi spełnić obowiązek informacyjny, a być może także zebrać zgodę na ich przetwarzanie. Tak uznał w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Prawo cywilne Nowe technologie RODO

Nawet Natura 2000 nie chroni przed kurzymi fermami

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Sprawa fermy w Kruszynianach jak w soczewce pokazuje iluzoryczność praw mających chronić przyrodę. Gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to fermy kurze mogą być planowane na najbardziej ekologicznych terenach zaliczanych do sieci Natura 2000, i to mimo protestu mieszkańców - pisze Małgorzata Żmudka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Małgorzata Żmudka
29.07.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Zgodnie z tzw. ustawą prądową w poniedziałek 29 lipca mija termin na złożenie oświadczeń w sprawie cen energii. Ministerstwo Energii twierdzi, że w przypadku przesłania ich pocztą będzie się liczyć data stempla. Prawnicy nie zgadzają się z taką interpretacją i radzą zaniesienie pisma osobiście do punktu obsługi klienta.
Jolanta Ojczyk
29.07.2019
Małe i średnie firmy

Dam koszty, sprzedam faktury VAT

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy
Oferujemy legalne faktury kosztowe, jesteśmy płatnikiem VAT, zakupione u nas dokumenty mogą Państwo zaksięgować i zmniejszyć należność podatkową. Nasza prowizja to 5 proc. kwoty brutto. Takie ogłoszenie znalazło się niedawno w naszej redakcyjnej skrzynce mailowej. Handel lewymi fakturami nadal kwitnie.
Krzysztof Koślicki
29.07.2019
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy

Banki mają czas na zmianę umów

Finanse Compliance Kredyty frankowe
Z prawnego punktu widzenia istnieją instrumenty gwarantujące, by ani LIBOR, ani WIBOR nie zniknęły przez najbliższe pięć lat. Oczekujemy jednak, że podmiot opracowujący WIBOR złoży do końca roku wniosek o zgodę na prowadzenie działalności jako jego administrator - mówi Michał Kruszka z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Jolanta Ojczyk
29.07.2019
Finanse Compliance Kredyty frankowe
W przetargach trzeba stawiać na jakość, a oferty zawierające rażąco niską cenę powinny być eliminowane. Takie wnioski płyną z wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie udziału w przetargach wykonawców spoza krajów UE – pisze Jacek Liput, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii Gawroński&Partners.
Jacek Liput
28.07.2019
Zamówienia publiczne
Ministerstwo Energii z powodu dużego zainteresowania przedsiębiorców zniżkami cen energii doprecyzowało, że wnioski można też składać pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Punkty obsługi sprzedawców prądu przyjmują w sobotę, niedzielę i w poniedziałek do północy oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zamrożenia cen energii elektrycznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2019
Administracja publiczna

Banki nie chcą pić piwa - liczą na cud

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
W 2006 roku Komisja Nadzoru Bankowego (obecny KNF) ostrzegała banki, by w umowach o kredyt hipoteczny wskazywały obiektywny kurs franka. Nie posłuchały, stosowały niedozwolone klauzule i teraz boją się skutków lawiny pozwów. Może być jeszcze gorzej, bo Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że za 5 lat wskaźniki WIBOR i LIBOR mogą zniknąć, a wówczas trzeba będzie aneksować umowy. Jeśli banki znów nie posłuchają jej głosu, będą miały problem większy, niż frankowy.
Jolanta Ojczyk
26.07.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Od przyszłej kadencji rządu status prosumenta ma być też dostępny dla wspólnot mieszkaniowych - zapowiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. I pochwaliła się, że na dachu budynku resortu powstanie jedna z największych w stolicy instalacji fotowoltaicznych. Przetarg ma być ogłoszony w sierpniu.
Jolanta Ojczyk
26.07.2019
Środowisko Budownictwo
Konsumenci mogą pomylić karmę dla zwierząt „Dolina Baryczy” z „Doliną Noteci”. Ta druga ma renomę, z której ta pierwsza chce bezprawnie korzystać – stwierdził Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Robert Horbaczewski
26.07.2019
Małe i średnie firmy
Rachunki płatnicze, płatności mobilne, w tym sms-y premium oraz wymiana kryptowalut - te usługi są, według Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy lub transferowania środków za granicę. Przez Polskę przechodziły nawet pieniądze dla ISIS.
Jolanta Ojczyk
26.07.2019
Finanse Compliance
Sąd nakazał wstrzymanie dystrybucji "Gazety Polskiej" z naklejkami "Strefa wolna od LGBT" - podał na Facebooku Bartosz Staszewski, aktywista na rzecz praw człowieka. Wystąpił on z powództwem przeciwko tygodnikowi i wniósł o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie sprzedaży czasopisma.
Monika Sewastianowicz
25.07.2019