Ostatnie miesiące przyniosły znaczne zaktywizowanie się Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poskutkowało to wieloma karami za naruszanie zasad konkurencji i praw konsumentów, w tym rekordowej o wartości ok. 30 mld złotych oraz pierwszej, nałożonej na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem - piszą Marcin Wnukowski, Elżbieta Żemojtel i Karolina Łasowska z kancelarii Squire Patton Boggs.
Elżbieta Żemojtel Karolina Łasowska Marcin Wnukowski
17.02.2021
Ochrona konkurencji
Unijna dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów budzi obawy w spółkach giełdowych, głównie co do dobrych intencji zgłaszających. Jednak uczestnicy rozpoczętego we wtorek Kongresu Prawników Spółek Giełdowych rekomendują, aby spółki nie zwlekały z wdrożeniem tych rozwiązań do końca roku.
Robert Horbaczewski
16.02.2021
HR Spółki Prawo gospodarcze Prawo unijne
Do realizacji celu dotyczącego efektywności energetycznej będą wliczane inwestycje finansowane m.in. z budżetu państwa, budżetu samorządów, budżetu UE, środków z pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z NFOŚiGW, a także wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Krzysztof Sobczak
16.02.2021
Budownictwo Prawo gospodarcze
W związku z wykonaniem umowy kredytu dotkniętej nieważnością - stronie, która spłaca kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego. Niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjął 16 lutego br. Sąd Najwyższy
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.02.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Rząd ma problem z ratyfikacją unijnego funduszu odbudowy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne
Wbrew zapowiedziom, rząd nie przyjął we wtorek projektu o ratyfikacji decyzji dotyczącej unijnego funduszu odbudowy. W rządzie toczy się na jego temat dyskusja - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Nie powiedział, kto zablokował decyzję, ale zaznaczył, że każdy ma prawo mieć w tej sprawie swoje zdanie i wątpliwości.
Krzysztof Sobczak
16.02.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Prawo unijne

MF wyjaśnia problem VAT od kart paliwowych

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów opublikowało we wtorek interpretację ogólną dotyczącą kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych. Stanowisko resortu uwzględnia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Udostępnianie kart paliwowych to świadczenie usług. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.
Krzysztof Koślicki
16.02.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

RPO upomina się o prawo do postojowego dla wspólników jednoosobowych spółek

Prawo pracy Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, spółek komandytowych oraz spółek partnerskich są pozbawieni wsparcia państwa dla zmniejszenia skutków epidemii COVID-19 - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca się o wyjaśnienie tej sprawy do Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii.
Krzysztof Sobczak
16.02.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Okazuje się, że ostatnie zmiany w VAT, zamiast uprościć, w rzeczywistości skomplikowały rozliczenia podatku. Problem mają zwłaszcza nabywcy towarów i usług. Muszą zmodyfikować stosowane dotychczas procedury. Konieczna jest także bieżąca komunikacja między podatnikami a biurami rachunkowymi.
Krzysztof Koślicki
16.02.2021
VAT Rachunkowość
Instytucje finansowe, banki powinny mocniej edukować swoich klientów w kwestii cyberbezpieczeństwa - uważa Komisja Nadzoru Finansowego. Według Komisji w bankach powinna obowiązywać zasada silnego uwierzytelnienia każdej płatności w systemie transakcyjnym, a ewentualne odstępstwa powinny mieć miejsce tylko za zgodą klienta.
Krzysztof Sobczak
16.02.2021
Rynek i konsument Finanse
Na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych skoncentrowany będzie XII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, który rozpocznie się 16 lutego pod patronatem Prawo.pl. W tym roku trzydniowy kongres odbędzie się wyjątkowo w wersji online. Dla uczestników w przyszłym tygodniu zaplanowano też cykl webinariów.
Robert Horbaczewski
16.02.2021
Prawnicy Spółki Prawo gospodarcze
Rok 2020 nieźle dał się we znaki pracownikom i pracodawcom. W niełatwym czasie dobrze jest sięgać po proste, sprawdzone rozwiązania. Za takie śmiało uznać można job crafting – choć w Polsce jest to stosunkowo nowy trend, sama jego idea nie jest nowością. Całkiem możliwe, że „craftujesz” już od dawna. Warto sięgnąć do genezy tego zjawiska, popartego solidnym zapleczem badań empirycznych
Justyna Gryczka-Jezierska
16.02.2021
Prawo pracy HR Zarządzanie
Umowy kredytów powiązanych z walutą obcą zawierają wady prawne uzasadniające ustalenie ich nieważności, albo utrzymanie ich w mocy, po eliminacji postanowień nieuczciwych. Decydujące w tym względzie jest wolne i świadome stanowisko konsumenta wyrażone w żądaniach pozwu lub w odpowiedzi na informacje udzielone z urzędu przez sąd - pisze radca prawny Kacper Sampławski.
Kacper Sampławski
16.02.2021
Kredyty frankowe
Skarbówka regularnie podważa możliwość prowadzenia jednej ewidencji dla działalności strefowej, prowadzonej na podstawie kilku zezwoleń i decyzji o wsparciu. Czyni tak, mimo korzystnych dla podatników wyroków sądów administracyjnych – także NSA. Zdaniem ekspertów, takie podejście organów podatkowych nie ma poparcia w przepisach.
Krzysztof Kaźmierski Krzysztof Koślicki
16.02.2021
CIT Rachunkowość
Jeśli różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m, budynek powinien być wyposażony w dźwig osobowy. Tak wynika z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Marek Sondej
15.02.2021
Budownictwo

Polisa komunikacyjna OC byłego leasingobiorcy nie wznawia się automatycznie

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ubezpieczenia
Osoby, które nabyły pojazd mechaniczny z zawartą umową ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powinny pamiętać, że umowa nie wznowi się automatycznie na kolejny rok – przypomina KNF i wzywa ubezpieczycieli do prawidłowej interpretacji przepisów. To oznacza, że były leasingobiorca, po wykupieniu auta jest jego nowym właścicielem i może zmienić ubezpieczyciela.
Regina Skibińska
15.02.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ubezpieczenia
Nie będzie ustawowego zakazu uboju rytualnego, nowa wersja tzw. piątki dla zwierząt nie będzie zawierała tego zakazu - poinformował w poniedziałek wiceszef klubu PiS Marek Suski. Z jego zapowiedzi wynika, że zaproponowane zostaną finansowe zachęty dla tych hodowców, którzy zrezygnują z tej formy uboju.
Krzysztof Sobczak
15.02.2021
Środowisko Prawo gospodarcze
Pojawiają się pierwsze interpretacje dotyczące rozliczania dofinansowań do zakupu sprzętu, który pracownicy, pracując zdalnie, wykorzystują w domu. Najnowsze stanowisko skarbówki potwierdza, że takie świadczenie nie tylko nie jest opodatkowane, ale w ogóle nie stanowi przychodu w PIT. Podstawą są tu przepisy tarczy antykryzysowej.
Krzysztof Koślicki
15.02.2021
PIT Rachunkowość
W 2020 r. w Polsce założono o 12,4 proc. mniej nowych firm niż rok wcześniej, czyli o 44 tysiące. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Eksperci wskazują, że to efekt pandemii. Polacy boją się zwłaszcza inwestować w działalność gastronomiczną i związaną ze świadczeniem usług noclegowych. Nie wzrasta jednak liczba upadłości, choć przybywa firm korzystających z uproszczonej restrukturyzacji.
Jolanta Ojczyk
15.02.2021
Prawo gospodarcze
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności domów maklerskich za skutki awarii systemów transakcyjnych. Według Urzędu klienci tych instytucji mogą być poszkodowani przez awarie systemów transakcyjnych, które uniemożliwiają złożenie zlecenia po cenie obowiązującej w danej chwili.
Krzysztof Sobczak
15.02.2021
Rynek i konsument Nowe technologie Finanse
W wymiarze sprawiedliwości ważnym pojęciem jest kierunek orzecznictwa czyli droga, a na jej końcu cel, do którego w określonych sprawach zmierzają orzeczenia tworzące większość lub wyróżniające się szczególną „dojrzałością” lub rangą. Ale ważniejsze są linie orzecznicze, układające się w jurysdykcyjną harmonię, pozwalające na konkluzję, że jakiś głos dominuje, przeważa - mówi Jacek Gudowski,
Krzysztof Sobczak
15.02.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Projekt unijnego rozporządzenia o ochronie prywatności w sieci, czyli e-Privacy, nad którym kończą się właśnie prace, nie przewiduje wymogu zgody na przesłanie kontrahentowi oferty. Tymczasem najnowsza wersja polskiego projektu Prawa komunikacji elektronicznej nie zawiera takiego ułatwienia. By przedstawić kontrahentowi ofertę, trzeba będzie najpierw uzyskać jego zgodę.
Jolanta Ojczyk
15.02.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Przepisów jest za dużo, razi ich niespójność oraz zmienność, co utrudnia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawy są uchwalane w pośpiechu i bez konsultacji społecznych. To główne zarzuty Pracodawców RP do stanowienia prawa w Polsce. Organizacja podkreśla, że rząd nie poprawił jakości prawa, choć to obiecał cztery lata temu w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Jolanta Ojczyk
14.02.2021
Prawo gospodarcze
Zużyte oleje jadalne, powstające w gospodarstwach domowych, ale również w wyniku np. świadczenia usług gastronomicznych to odpady komunalne. Można je zatem przekazać do zagospodarowania w ramach gminnego systemu odbioru odpadów. Tak Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Jolanta Ojczyk
13.02.2021
Środowisko Prawo gospodarcze
Obecnie jednym z najważniejszych projektów jest cyfryzacja i wprowadzenie Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego, bo musi być elektronicznie, automatycznie, zdalnie i bezgotówkowo - mówi Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Dzięki temu Zakład weźmie na siebie ciężar i odpowiedzialność za rozliczanie składek przez firmy. To ma zredukować liczbę błędów i nadużyć oraz kontroli.
Jolanta Ojczyk
13.02.2021
Ubezpieczenia społeczne
Cyberatak na urząd marszałkowski i żądanie okupu za odblokowanie systemu z ogromną ilością danych osobowych – to nie scena z filmu, ale fakt z Krakowa. Pomijając to, że to nielegalne, samorząd nie ma jak zapłacić. A kolejny atak hakerski na samorządowy urząd pokazuje, że konieczny jest większy nacisk na procedury bezpieczeństwa i edukację pracowników. Oprócz wizerunku, może ucierpieć też budżet.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.02.2021
Samorząd terytorialny Nowe technologie RODO
W ten weekend można już iść do kina, nie jest to jednak specjalnie dobry pomysł na randkę w Walentynki. Rozporządzenie stawia bowiem precyzyjne warunki - widzowie muszą zajmować co drugi fotel, chyba że wspólnie gospodarują. Nie zdradza natomiast, jak obsługa kin ma to weryfikować. Zdaniem prawników rząd po raz kolejny nakłada covidowe nakazy nie do wykonania.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
13.02.2021
Rynek i konsument Koronawirus a prawo
Śnieg i mróz tradycyjnie spowalniają polskie pociągi. A im większe opóźnienie, tym wyższe odszkodowanie może otrzymać od kolei pasażer. Minimalna kwota rekompensaty wynosi 25 proc. ceny biletu jednorazowego, w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut. Tyle, że przewoźnicy często kwestionują reklamacje pasażerów.
Regina Skibińska
13.02.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu, skuteczniejszy nadzór nad ośrodkami szkolenia, a także likwidacja skierowania na badania i kursy reedukacyjne - takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt zmian w przepisach dotyczących uzyskiwania uprawnień przez kierowców.
Krzysztof Sobczak
12.02.2021
Administracja publiczna
Ambicją rządu jest, żeby administracja nie „odstawała” cyfrowo od przedsiębiorców – mówił premier. Cyfryzacja będzie jednym z podstawowych filarów „nowego polskiego ładu”, który w najbliższych kilku tygodniach rząd chce przedstawić. Podczas spotkania z Radą do Spraw Cyfryzacji Mateusz Morawiecki mówił też o bezpieczeństwie cyfrowym jako wyznaczniku nowoczesnej suwerenności.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2021
Administracja publiczna Nowe technologie
Co do zasady, by dostać wsparcie z tarczy branżowej 6.0 trzeba mieć właściwy kod PKD jako dominujący. Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju zdaje sobie jednak sprawę, że to nie jest system doskonały. Dlatego jego resort pracuje nad innymi rozwiązaniami. Podstawą wsparcia dla lokali i sklepów w galeriach handlowych mają być umowy najmu.
Jolanta Ojczyk
12.02.2021
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski