Od przyszłej kadencji rządu status prosumenta ma być też dostępny dla wspólnot mieszkaniowych - zapowiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. I pochwaliła się, że na dachu budynku resortu powstanie jedna z największych w stolicy instalacji fotowoltaicznych. Przetarg ma być ogłoszony w sierpniu.
Jolanta Ojczyk
26.07.2019
Środowisko Budownictwo
Konsumenci mogą pomylić karmę dla zwierząt „Dolina Baryczy” z „Doliną Noteci”. Ta druga ma renomę, z której ta pierwsza chce bezprawnie korzystać – stwierdził Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Robert Horbaczewski
26.07.2019
Małe i średnie firmy
Rachunki płatnicze, płatności mobilne, w tym sms-y premium oraz wymiana kryptowalut - te usługi są, według Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy lub transferowania środków za granicę. Przez Polskę przechodziły nawet pieniądze dla ISIS.
Jolanta Ojczyk
26.07.2019
Finanse Compliance
Sąd nakazał wstrzymanie dystrybucji "Gazety Polskiej" z naklejkami "Strefa wolna od LGBT" - podał na Facebooku Bartosz Staszewski, aktywista na rzecz praw człowieka. Wystąpił on z powództwem przeciwko tygodnikowi i wniósł o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie sprzedaży czasopisma.
Monika Sewastianowicz
25.07.2019
Kolejne moduły elektronicznej Bazy Danych o Odpadach mają być gotowe w styczniu 2020 r. Będzie można ją zintegrować z oprogramowaniem, z którego korzystają firmy. Karta odbioru odpadów ma być też wyposażona w kod QR - zapewnia resort środowiska.
Jolanta Ojczyk
25.07.2019
Środowisko

Sprawa pakietu mobilności wraca do Brukseli

Prawo pracy Małe i średnie firmy
Parlament Europejski w nowej kadencji wróci do prac nad ostatecznym kształtem pakietu mobilności, czyli kontrowersyjnego projektu regulacji, który zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. Minister Andrzej Adamczyk zapowiada aktywną działalność w Brukseli, aby zmienić niekorzystne dla polskich przewoźników propozycje zapisów dotyczących transportu międzynarodowego.
Agnieszka Matłacz
24.07.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
64 na 416 krajowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych widnieje - jako dłużnicy - w biurze informacji gospodarczej. Wartość rynkowa wszystkich zadłużonych spółek to blisko 122 mld złotych. Najwięcej dłużników jest wśród branży budowlanej i producentów. Tak wynika z informacji Krajowego Rejestru Długów.
Jolanta Ojczyk
24.07.2019
Finanse
Sprawy spółki były prowadzone przez osobę, która nie miała do tego formalnego upoważnienia. Nie...
Dorian Lesner
24.07.2019
Ordynacja Spółki
112 stron liczą wytyczne przygotowane przez Komisję Europejską, dotyczące stosowania dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Eksperci przyznają, że to bardzo ważny dokument, mimo że ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie wiążący.
Jolanta Ojczyk
24.07.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Po 14 miesiącach od wybuchu afery GetBack, są już pozwy przeciwko bankom, które sprzedawały felerne obligacje. Według poszkodowanych już 100 osób dodchodzi odszkodowania. Idea Bank podał, że do końca kwietnia 2019 roku miał 15 spraw na kwotę 4 milionów złotych. Prawo.pl dotarło do kolejnej - wartej ponad 3 miliony złotych. Do rzecznika finansowego wpłynęło sześć wniosków o wydanie poglądu istotnego, jeden jest już gotowy. Do spraw przyłącza się też prokuratura. Klienci nie wykluczają jednak odpowiedzialności Skarbu Państwa.
Jolanta Ojczyk
24.07.2019
Prawo cywilne Finanse
Jeśli administrator danych doprowadził do tego, że „wypłynęły” wrażliwe dane dotyczące np. chorób lub orientacji seksualnej powoda, to sąd może przyznać na jego rzecz znaczne zadośćuczynienie. Niekiedy jednak świadczenie może być przyznane w symbolicznej wysokości - wskazuje dr Anna Franusz.
Aleksandra Partyk
24.07.2019
RODO
Spółki publiczne będą musiały mieć zgodę rady nadzorczej na zawarcie istotnych transakcji oraz opracować polityki: wynagrodzeń i zaangażowania. Takie obowiązki przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmiany ustawy o ofercie publicznej. Wzrosną też koszty emisji papierów wartościowych, bo częściej będzie trzeba sporządzać memoranda informacyjne.
Jolanta Ojczyk
23.07.2019
Spółki Compliance

Powołano pełnomocnika rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda został pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego zadaniem będzie koordynacja działań rządu w obszarze PPP.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.07.2019
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Pożyczkobiorca nie musi oddawać pieniędzy funduszowi sekurytyzacyjnemu. Ten bowiem nie udowodnił w sądzie, że nabył skutecznie wierzytelność od firmy, która udzieliła pozwanej 5 tys. złotych pożyczki. Tak uznał Sąd Rejonowy w Szczytnie.
Aleksandra Partyk
23.07.2019
Prawo cywilne Finanse
Data „wykonania” dla celów VAT jest datą późniejszą, niż moment faktycznego wykonania. Należy za każdym razem dokonać analizy okoliczności realizacji umów na roboty budowlane. Nie można przyjąć założenia, że w każdym przypadku, gdzie ma miejsce odbiór robót przez zamawiającego, datą „wykonania” będzie dzień podpisania protokołu – tłumaczy Małgorzata Militz, doradca podatkowy, pełnomocnik w sprawie Budimex.
Krzysztof Koślicki
22.07.2019
VAT Budownictwo
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców nie może interweniować w toczących się już postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych i wnosić kasacji. To się zmieni, bo wniosków o pomoc w walce z ZUS jest dużo. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiada szybką nowelizację przepisów.
Jolanta Ojczyk
22.07.2019
Małe i średnie firmy
Nie widzę uzasadnienia, aby Jan Kowalski, prowadzący osiedlowy warzywniak, korzystał z ochrony konsumenckiej przy zakupie polisy autocasco, a zaciągając kredyt obrotowy - już nie. A stanie się tak, bo projektowane w kodeksie cywilnym zmiany idą w złym kierunku. W prawie dobre chęci, to za mało. Dlaczego – pisze Tomasz Konieczny, radca prawny.
Tomasz Konieczny
22.07.2019
Prawo cywilne
Kioski czy pawilony handlowe nie będą przeszkodą w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Deweloperom będzie łatwiej inwestować w tereny poprzemysłowe. Z kolei Krajowy Zasób Nieruchomości zyska nowe możliwości pozyskiwania nieruchomości.
Jolanta Ojczyk
22.07.2019
Budownictwo
W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie rządowego projektu nowego prawa zamówień publicznych. Został skierowany do prac w komisji. Posłowie opozycji zwracali uwagę na jego obszerność - liczy 623 artykuły i podkreślali, że tak dużego projektu nie można rozpatrywać rzutem na taśmę. Rząd chce jednak, by zostało uchwalone jeszcze w tej kadencji.
Jolanta Ojczyk
21.07.2019
Zamówienia publiczne
Ministerstwo Finansów przypomina, że prowadzi prace nad przygotowaniem projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych świadczonych, m.in. przez Google, Facebook. Punktem wyjścia jest projekt dyrektywy Komisję Europejskiej w tej sprawie. Najbliżej opodatkowania cyfrowych gigantów: jest Francja.
Jolanta Ojczyk
21.07.2019
CIT PIT Nowe technologie
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii. Rozszerza on status prosumenta na małe i średnie firmy. Będą one mogły wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także korzystać z systemu opustów.
Jolanta Ojczyk
20.07.2019
Środowisko Prawo gospodarcze
Spółka GPW Benchmark powinna do końca 2019 roku złożyć wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności jako jako administrator wskaźnika referencyjnego WIBOR. Tego oczekuje KNF, co wyraziła w swoim najnowszym stanowisku.
Jolanta Ojczyk
20.07.2019
Finanse
Kto siada z przodu podczas przedstawienia, powinien się liczyć z tym, że może zostać oblany wodą...
Jacek Górski
20.07.2019
Prawo cywilne
W piątek Sejm przegłosował poprawki Senatu do tzw. ustawy o zatorach płatniczych. Wprowadzi ona ustawowe terminy płatności, ulgę na złe długi w podatkach dochodowych, ale także umożliwi prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karanie przedsiębiorców, którzy mają zobowiązania powyżej 5 mln złotych.
Jolanta Ojczyk
19.07.2019
CIT PIT Prawo gospodarcze
W piątek Sejm uchwalił nowelizację tzw. specustawy terminalowej. Dzięki temu obejmie ona m.in. budowę największych gazociągów sieci dystrybucyjnej gazu, co ma przyspieszyć te inwestycje.
Jolanta Ojczyk
19.07.2019

SN: Odbiór ścieków musi być konkurencyjny

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2013 roku w sprawie nadużywania pozycji dominującej w gminie Sucha Beskidzka. Powodem był upływ terminu przedawnienia w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.07.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z 18 kwietnia uznała, że wykonawca przystępując do składania oferty 1,5 godziny przed upływem terminu działał lekkomyślnie. Można się zgodzić z taką tezą, ale nie w tej konkretnej sprawie, w której złożenie oferty było możliwe tylko z naruszeniem przepisów. Wykonawca tutaj nie zawinił - pisze Anna Serpina-Forkasiewicz, prezes PortalPZP.
Anna Serpina-Forkasiewicz
19.07.2019
Zamówienia publiczne
Burmistrz musi jeszcze raz sprawdzić, czy może nałożyć na przedsiębiorcę ponad 36 tysięcy złotych kary za niezłożenie w terminie sprawozdania. Nie wystarczy bowiem oprzeć się na stwierdzeniu przedsiębiorcy, że nie ma dowodów na swoją obronę. Organ musi ustalić, czy taka wersja zdarzeń jest zgodna z prawdą.
Dorian Lesner
19.07.2019
Rząd kończy prace nad nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego. Za jej sprawą wybrane dane...
Jolanta Ojczyk
18.07.2019
Budownictwo
Firma Qualcomm ma zapłacić 242 miliony euro za nadużywanie dominacji rynkowej w chipsetach pasma podstawowego 3G. Sprzedawała je poniżej kosztów, aby zmusić swojego konkurenta Icera do wycofania się z rynku. Jest to nielegalne w świetle unijnych przepisów antymonopolowych.
Jolanta Ojczyk
18.07.2019
Ochrona konkurencji