Zwiększenie możliwości budowy nowych lądowych elektrowni wiatrowych – to najważniejszy cel projektowanej nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Reguła lokowania wiatraków w odległości co najmniej dziesięciokrotności wysokości elektrowni od zabudowań mieszkalnych zostanie utrzymana, ale lokalne procedury planistyczne gmin będą mogły ją złagodzić.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Kubicka-Żach
04.05.2021
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Na skutek praktyk stosowanych przez firmę Merida konsumenci mają ograniczoną możliwość zakupu sprzętu przez internet - stwierdził prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i postawił zarzut, że sprzedaż rowerów tej marki odbywa się w Polsce z naruszeniem reguł konkurencji.
Krzysztof Sobczak
04.05.2021
Rynek i konsument
Niezaktualizowanie kodu PKD w rejestrze REGON nie może być powodem odmowy wypłaty dotacji przez urzędy pracy – twierdzi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Po jego interwencji Miejski Urząd Pracy w Lublinie zmienił swoje stanowisko i wypłacił przedsiębiorcy dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2021
Prawo pracy Tarcza Antykryzysowa
Właśnie minął termin na złożenie PIT za 2020 r., czas na złożenie CIT został przesunięty do 30 czerwca 2021 roku. Niemniej, nawet po złożeniu deklaracji można złożyć jej korektę. To oznacza, że jest wciąż czas na rozliczenie ulg podatkowych, w tym tzw. ulgi IP Box – pisze Helena Bogdanowska z kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Helena Bogdanowska
04.05.2021
CIT PIT Doradca podatkowy

Andruszkiewicz: Sukces w otwieraniu danych możliwy dzięki kompleksowemu podejściu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO
W przypadku otwierania danych publicznych, czyli udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stanowią dla samorządów, nie tylko tych małych, istotne wyzwanie. Prowadzimy działania mające na celu wsparcie administracji, w tym samorządów, w procesie otwierania danych - mówi Adam Andruszkiewicz,
Katarzyna Kubicka-Żach
04.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Resort finansów przygotowuje duże zmiany z składaniu jednolitych plików kontrolnych. Problemem jest termin zmian – nowe zasady mają dotyczyć kwietnia, a po rozporządzeniu w tej sprawie ślad zaginął. Nie będzie więc zupełnie czasu, by przygotować się do zmian. Eksperci twierdzą też, że planowana reforma, wbrew deklaracjom ministerstwa, jeszcze bardziej skomplikuje rozliczenia.
Krzysztof Koślicki
04.05.2021
VAT Rachunkowość
Przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Odbudowy został oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w poniedziałek, że zamyka to proces składania KPO przez Polskę. Na wtorek (4 maja) planowana jest ratyfikacja Funduszu Odbudowy w Sejmie.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
03.05.2021
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Organizacje samorządowe postulują zmiany w ustawie dotyczącej sytuowania wiatraków i ich odległości od budynków mieszkalnych. Chcą, żeby ustawowo określić minimalną odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkaniowych i stworzyć możliwości kształtowania innej odległości w indywidualnych przypadkach w ramach lokalnej procedury planistycznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.05.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
W Krajowym Planie Odbudowy na pierwotnie na rozwój  produkcji substancji czynnych oraz innych form wsparcia przemysłu farmaceutycznego zarezerwowano tylko 193 300 milionów euro. W wersji przesłanej do Komisji Europejskiej już 300 milionów euro, ale w tzw. części pożyczkowej. To efekt za nacisków m.in. Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk, dziekanów wydziałów farmaceutycznych i chemicznych.
Katarzyna Redmerska Jolanta Ojczyk
02.05.2021
Finansowanie zdrowia Farmacja
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie podejrzewanej koordynacji działań względem zawodników przez Polską Ligę Koszykówki oraz należące do niej kluby. Miało to dotyczyć m.in. uzgadniania zasad wypowiadania umów z zawodnikami i wstrzymania wypłat wynagrodzenia.
Agnieszka Staszek Hubert Hajduczenia
01.05.2021
Prawo cywilne Prawo pracy Ochrona konkurencji

KPO ma pomóc branży HoReCa, strefom ekonomicznym i rolnikom

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
W Krajowym Planie Odbudowy zaplanowano 500 mln euro na pomoc dla branży sektor HoReCa (hotele, restauracje, katering), turystyki, kultury. W tym na sam sektor HoReCa 300 mln euro. Rząd planuje też poważnie dofinansować rozbudowę specjalnych stref ekonomicznych i wprowadzić szereg zmian w planowaniu przestrzennym. Większą ochronę prawną mają otrzymać MŚP z branży rolno- spożywczej.
Robert Horbaczewski
30.04.2021
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.
Krzysztof Koślicki
30.04.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Wyrok TK zmienia linię orzeczniczą sądów w zakresie podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Można już obserwować pierwsze oznaki wpływu niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na praktykę orzeczniczą. Na razie brakuje jeszcze jednak konkretnych przykładów wykluczających związek nieruchomości z działalnością gospodarczą. Sformułowania, którymi posługuje się NSA i WSA mają nieostry charakter i pozostawiają szerokie pole do interpretacji – pisze Piotr Prokocki,
Piotr Prokocki
30.04.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Wprowadzenie jednolitych wyższych wymagań dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, możliwość odbycia jazdy doszkalającej pod okiem osoby towarzyszącej, niekoniecznie instruktora. A także powierzenie OSK szkoleń osób posiadających prawo jazdy oraz podniesienie wymagań dla instruktorów nauki jazdy - to propozycje ministerstwa infrastruktury mające poprawić jakość szkolenia kierowców.
Robert Horbaczewski
30.04.2021
Małe i średnie firmy
Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.
Krzysztof Koślicki
30.04.2021
VAT Rachunkowość
Chcielibyśmy rekomendować Ministerstwu Finansów, aby dywidenda wypłacana z firmy dla fundacji rodzinnej była zwolniona z podatku. Postulujemy też lepsze zasady opodatkowania beneficjentów nienależących do najbliższej rodziny  – mówi Marek Niedużak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, współtwórca projektu ustawy o fundacji rodzinnej.
Jolanta Ojczyk
30.04.2021
Spółki Prawo gospodarcze
Spółka ubiegała się o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. Organy odmówiły, ponieważ uznały, że budowa będzie służyć jedynie celom gospodarczym, a społeczności lokalnej tylko pośrednio i nieznacznie. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, który wskazał, że nie można stopniować znaczenia inwestycji.
Dorian Lesner
30.04.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo gospodarcze
W przypadku opóźnienia pociągu o ponad 60 minut pasażerowie będą mogli otrzymać pełny zwrot ceny biletu, kontynuować podróż lub zmienić jej trasę bez dodatkowych kosztów - Parlament Europejski przegłosował w czwartek przepisy, które mają lepiej chronić pasażerów kolei. Będzie też m.in. więcej praw dla osób niepełnosprawnych i podróżnych z rowerami.
Krzysztof Sobczak
29.04.2021
Rynek i konsument
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE przywraca sens i właściwe rozumienie dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach z konsumentami. Unijny sąd potwierdził prymat dalszego obowiązywania umowy nad nieważnością, w sytuacji uznania klauzuli za abuzywną. Nieważność nie jest sankcją przewidzianą w dyrektywie i nie może zależeć od woli i interesu konsumenta.
Jolanta Ojczyk
29.04.2021
Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe

Rzecznik MŚP chce, by przedsiębiorcy mogli składać odwołania w sprawie pomocy covidowej

Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystąpił do ministra rozwoju, pracy i technologii o wprowadzenie możliwości złożenia przez przedsiębiorcę odwołania od odmowy udzielenia pomocy publicznej przez dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy oraz starostów. Brak jednoznacznych ustawowych regulacji w tym zakresie pozbawia przedsiębiorców możliwości obrony swoich praw.
Robert Horbaczewski
29.04.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
W wydanym 29 kwietnia wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że to sąd krajowy ustala od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczeń banku, a także wskazuje wszystkie skutki jakie może nieść za sobą nieważność. Zatem teraz to Sąd Najwyższy wskaże właściwy kierunek. TSUE uznał też, że aneksem nie można uzdrowić nieuczciwego warunku zawartego w pierwotnej umowie,
Jolanta Ojczyk
29.04.2021
Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe
Według panującej powszechnie opinii, polskie prawo podatkowe jest trudne i skomplikowane oraz często się zmienia. System prawny nie pozostawia jednak podatnika bez narzędzi do obrony przed tymi negatywnymi trendami. Mamy bowiem do dyspozycji interpretację indywidualną ułatwiającą nam zachowywanie zgodności z prawem.
Łukasz Kopeć
29.04.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Wydawanie z wyprzedzeniem pieniędzy na imprezy turystyczne w epoce pandemii wiąże się ze zwiększonym ryzykiem utraty wpłaconych środków, jeśli Covid-19 zmusi niedoszłego turystę do pozostania w domu. Na wypadek takiego zdarzenia asekuratorzy oferują ubezpieczenie kosztów rezygnacji, ale nie działa ono w każdej sytuacji.
Regina Skibińska
29.04.2021
Rynek i konsument Koronawirus a prawo

Kontrola podatkowa to w firmie zawsze wydarzenie

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Wszczęcie kontroli podatkowej to wydarzenie, które w znakomitej większości przypadków przyprawia podatników o ból głowy. Pojawienie się pracowników urzędu skarbowego w przedsiębiorstwie nierzadko wiąże się z koniecznością przeorganizowania pracy co najmniej działu finansowo-księgowego – pisze Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w GWW.
Krzysztof Czekaj
29.04.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Projekt „tymczasowych” zmian procedury cywilnej został, z poprawkami, przyjęty przez Sejm. Technicznie jest to nowelizacja przede wszystkim ustawy z 2 marca 2020 r., a nie kodeksu postępowania cywilnego, a wprowadzane rozwiązania mają obowiązywać jeszcze rok od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - pisze radca prawny Justyna Dereszyńska,
Justyna Dereszyńska
29.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Po wyroku TK firmy mają szanse na obniżkę podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Sądy administracyjne zaczęły już powoływać się na niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę to jeszcze za mało, by domagać się od niego wyższego podatku. Konieczne jest jej wykorzystywanie w biznesie. To duża zmiana – nie tylko dla osób fizycznych, do których wprost odniósł się Trybunał, ale też dla firm.
Krzysztof Koślicki
29.04.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Kontrola zarządcza to normy dotyczące zarządzania jednostką, które znalazły się w przepisach o finansach publicznych. Przepisy finansowe mają na celu bezpieczeństwo środków publicznych, efektywne i celowe ich wydawanie. Jeśli natomiast nie ma dobrego zarządzania w jednostce, to nie ma mowy o takim wydawaniu pieniędzy – mówi Mirosław Legutko
Katarzyna Kubicka-Żach
29.04.2021
Finanse samorządów Kontrola zarządcza
Ministerstwo Finansów zaczyna konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego zasady uznawania biletów za faktury. To jedna ze zmian w rozliczeniach VAT wdrażanych w ramach pakietu Slim VAT 2. Do 7 maja 2021 roku można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych.
Krzysztof Koślicki
28.04.2021
VAT Rachunkowość
Po pandemii większość marek będzie musiała przeprowadzić rebranding i zmienić sposób komunikacji - twierdzi prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demba-Siwek. I informuje, że by umożliwić jak najszybsze działanie w tym zakresie, Urząd uruchomił tzw. szybką ścieżkę, która ma zapewnić maksymalne przyspieszenie decyzji o udzieleniu prawa ochrony na znak towarowy.
Krzysztof Sobczak
28.04.2021
Prawo gospodarcze
Nawet w wariancie pesymistycznym unieważnianie kredytów frankowych nie zagrozi stabilności zakładów ubezpieczeń, choć mogą one odczuć to dość mocno. Taki scenariusz pokazują testy warunków skrajnych, przeprowadzone przez zakłady ubezpieczeń na zlecenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Regina Skibińska
28.04.2021
Finanse Kredyty frankowe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski