Zasady korygowania faktur uregulowane zostały w rozdziale I działu XI ustawy o VAT (art. 106j). Zgodnie z tym przepisem w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

  • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury,

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Czytaj w LEX: Faktury korygujące w księgach rachunkowych >>>

Czytaj w LEX: Nota obciążeniowa (księgowa) - przypadki i zasady wystawiania >>>

Czytaj w LEX: Odmowa przyjęcia faktury - skutki praktyczne >>>

Faktura korygująca w przypadku pomyłki

Tak więc, w przypadku pomyłki na fakturze w kwocie brutto, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą, która pozostanie jednak bez wpływu na przedmiot, podstawę opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego.

Oznacza to, że zarówno wystawca, jak i odbiorca faktury korygującej, powinni dołączyć ją do faktury pierwotnej, natomiast nie mają obowiązku ewidencjonowania w stosownych rejestrach prowadzonych na potrzeby podatku od towarów i usług tych faktur korygujących, gdyż nie mają one wpływu na wysokość wykazanego zobowiązania podatkowego.

Zobacz również: Faktury VAT nowego wzoru będą rewolucją dla firm >>

Nota korygująca nie zawsze możliwa

Nie znajdzie tutaj zastosowania możliwość skorygowania omyłki notą korygującą wystawioną przez nabywcę. Zgodnie z art. 106f ustawy o VAT Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT, może wystawić notę korygującą. Natomiast art. 106e ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT odnosi się do kwoty należności ogółem (kwota brutto).