O skutkach połączenia szpitali klinicznych we Wrocławiu oraz o tym w jaki sposób optymalizować...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.08.2018
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Między zatrudnieniem pielęgniarki w szpitalu na Izbie Przyjęć a zarażeniem się gruźlicą jest...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.08.2018
Naczelna Izba Aptekarska sprzeciwia się wprowadzeniu przepisów zezwalających na sprzedaż wysyłkową...
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
14.08.2018
Farmacja
Czy policja może żądać wydania od szpitala dokumentacji medycznej pacjenta lub uzyskiwania...
Iwona Kaczorowska-Kossowska
14.08.2018
Opieka zdrowotna
O tym, dlaczego podwyżki obiecane kolejnym grupom zawodowym spowodują dalsze zadłużanie szpitali, a...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.08.2018
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Decyzja o zaszczepieniu dziecka nie została pozostawiona rodzicom. Jeśli uchylają się od wykonania...
Marek Sondej
14.08.2018
Opieka zdrowotna
Już blisko 10 tysięcy elektronicznych recept zostało wydanych w ramach pilotażu. Wkrótce e-recepty...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Projekt rozporządzenia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” trafił...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Opieka zdrowotna
Ministerstwo zdrowia chce dofinansować zakup stanowisk komputerowych oraz oprogramowania w...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Finansowanie zdrowia

Szpitale leczą cudzoziemców i liczą straty

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministrów zdrowia i spraw zagranicznych o utworzenie...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Szpitale leczą cudzoziemców i liczą straty

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministrów zdrowia i spraw zagranicznych o utworzenie...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Czy w przychodni lekarz może odmówić realizacji wizyty pacjentowi, który nie dochował wyznaczonego...
Agnieszka Pietraszewska-Macheta
11.08.2018
Opieka zdrowotna
Pilotaż wprowadzający nowy model indywidualnej fizjoterapii ma ruszyć w tym roku. Dzięki temu osoby...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.08.2018
Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy program promocji zdrowia "PracoDawcaZdrowia". - Chcemy, by...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.08.2018
Resort zdrowia chce przenieść blisko 800 mln zł wydawanych na leki dla chorych na hemofilię, HIV i...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.08.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Pacjentka w zgodzie na zabieg nie wyraziła zgody na usunięcie narządów rodnych, a mimo to lekarz...
Jarosław Witkowski
10.08.2018
Opieka zdrowotna
Apteki i szpitalne, działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie mają raz na dobę raportować, ile mają...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.08.2018
Farmacja
Gminy nie radzą sobie z zapewnianiem bezpieczeństwa w miejscach przeznaczonych do kąpieli. W...
Monika Sewastianowicz
09.08.2018
Szpitale kliniczne oraz instytuty to najbardziej zadłużone placówki w ochronie zdrowia. W sumie...
Agnieszka Pochrzęst- Motyczyńska
08.08.2018
Aż 80 proc. zobowiązań wymagalnych jest generowanych przez 4 proc. szpitali, czyli ok. 50 placówek....
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.08.2018
Zarządzanie
Pięćset milionów zł na dyżury dla rezydentów otrzymają szpitale. To dodatkowy zastrzyk pieniędzy,...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.08.2018
Zawody medyczne Zarządzanie
O tym, że jak można pomóc najbardziej zadłużonym szpitalom klinicznym i instytutom oraz pomyśle...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.08.2018
Finansowanie zdrowia
Rzecznik Praw Pacjenta uważa, że pacjenci mają prawo do wydawania pierwszej kopii dokumentacji...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.08.2018
Opieka zdrowotna
Lekarze i pielęgniarki niemal codziennie obsługują agresywnych pacjentów, ale nie mają czasu, aby...
Katarzyna Nowosielska
07.08.2018
Zawody medyczne Zarządzanie
Lepszy dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, do wyrobów medycznych i do świadczeń...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.08.2018
Opieka zdrowotna
Powiatowy Inspektor Sanitarny, na wniosek wdowy, zgodził się na ekshumację zwłok zmarłego męża i...
Aleksandra Partyk
06.08.2018
Opieka zdrowotna
Wojewódzki Sąd Administracyjny chylił dwie decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.08.2018
Opieka zdrowotna
Obowiązek szczepień ochronnych nie wynika ze źle pojętego przymusu państwowego. Wiąże się on z...
Aleksandra Partyk
06.08.2018
Opieka zdrowotna
Czy istnieje przepis prawny, który upoważnia placówkę medyczną realizującą umowę z NFZ, do...
Iwona Kaczorowska-Kossowska
06.08.2018
Opieka zdrowotna RODO
Co to oznacza, że ratownicy odwieszą protest i jak może wyglądać jego zaostrzenie – rozmawiamy z...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.08.2018
Zawody medyczne