Agnieszka Kister pełniła funkcję dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) od maja zeszłego roku, po rezygnacji z tego stanowiska Bartłomieja Wnuka. CSIOZ miesiąc później zmieniło nazwę na Centrum e-Zdrowia (CeZ). Kister była też pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. Informatyzacji. Wcześniej odpowiadała za informatyzację, jako dyrektor departamentu w MZ odpowiedzialnego za informatyzację. Wraz z Agnieszką Kister do CSIOZ przeszło część zadań realizowanych przez departament e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. 

Nowy dyrektor Centrum e-Zdrowia, Jarosław Kieszek był m.in. dyrektorem Biura Administracyjnego MZ. 

Czytaj w LEX: Digitalizacja dokumentacji medycznej przez świadczeniodawców >

CeZ jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. Swoją działalność rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku jako Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Jak czytamy na oficjalnej stronie głównym przedmiotem działalności CeZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, którego obszarem jest organizacja oraz ochrona zdrowia, jak i wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz. W praktyce CeZ odpowiada za informatyzację ochrony zdrowia. To ono wdrożyło takie projekty informatyczne jak Internetowe Konto Pacjenta, e -recepta oraz e-skierowanie, stworzyło centralne rejestry: aptek, hurtowni farmaceutycznych, produktów leczniczych, farmaceutów czy diagnostów laboratoryjnych.  Obecnie pracuje nad wdrożeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EMD). Centrum e-Zdrowia odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych za poziomie centralnym i regionalnym.

Zobacz szkolenie online w LEX: Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym w aspekcie elektronizacji dokumentacji medycznej >