Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił zasady rozliczania leczenia dzieci w gabinetach szkolonych lub w poradniach dentystycznych, które podpiszą umowy ze szkołami. Stomatolodzy twierdzą, że są one tak skonstruowane, że będą pułapką, która spowoduje, że gdy przekroczą kontrakt z Funduszem, nie otrzymają za to pieniędzy i będą musieli o nie walczyć latami w sądach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.09.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Nie będzie przedmiotu „wiedza o zdrowiu” w szkołach

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że nie są prowadzone żadne prace dotyczące włączenia do obecnej podstawy programowej dodatkowego przedmiotu „wiedza o zdrowiu”. O jego wprowadzenie do szkół zabiegał m.in. Rzecznik Praw Pacjenta.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.09.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Osoby z wyższym wykształceniem żyją dłużej niż ze średnim i podstawowym, a różnice te są szczególnie widoczne wśród mężczyzn - stwierdza w swoim najnowszym raporcie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). I dodaje, że dotyczy to wszystkich badanych państw.
Krzysztof Sobczak
13.09.2019
Innowacyjnym leczeniem w ramach programów lekowych było objętych ok. 30 proc. chorych ze stwardnieniem rozsianym i zaledwie 0,1 pacjentów z łuszczycą. Eksperci oraz organizacje pacjenckie podkreślają, że konieczne jest nie tylko zwiększenie nakładów, ale też miana modelu finansowania programów lekowych. Raport trafił do Ministerstwa Zdrowia oraz do NFZ.
Monika Stelmach
13.09.2019
Finansowanie zdrowia Farmacja
Dostosowanie SOR-ów do wyższych  standardów udzielanych świadczeń w niektórych szpitalach może oznaczać konieczność zlikwidowania takiego oddziału – twierdzi adwokat Barbara Młodawska z BM Legal. I dodaje, że może się okazać, że niektóre, zwłaszcza mniejsze placówki, nie będą w stanie sprostać nowym wymaganiom ze względów finansowych, ale także kadrowych.
Barbara Młodawska
13.09.2019
Finansowanie zdrowia
Sejm znowelizował Prawo farmaceutyczne. Nowela przewiduje kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązków wskazanych w rozporządzeniu unijnym, np. za niesprawdzenie zabezpieczenia na opakowaniu leku. Jedna z wprowadzonych poprawek przewiduje pięciokrotne obniżenie wysokości maksymalnej kary pieniężnej dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i punktu apteczne.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.09.2019
Farmacja
Pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia pojawiły się czarne worki, takie jakich używa się do przewożenia zwłok. W ten sposób Porozumienie Rezydentów chce przypomnieć, że 30 tysięcy osób rocznie ginie w Polsce z powodu źle zorganizowanego i niedofinansowanego systemu ochrony zdrowia. - Forma jest dramatyczna, ale sytuacja jest tragiczna. Konieczne są pilne zmiany - podkreślał Jan Czarnecki z PR.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.09.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Prof. Łukasz Szumowski zapowiedział, że jego resort dofinansuje wyposażenie gabinetów stomatologicznych w szkołach. Ale zastrzegł, że to, czy w szkołach będą stomatolodzy, w dużym stopniu zależy od samorządów. I przypomniał, że jeśli w szkole nie ma gabinetu, organ ją prowadzący powinien podpisać porozumienie z gabinetem zewnętrznym
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.09.2019
Pacjent Finansowanie zdrowia
Na oddziałach szpitalnych dramatycznie brakuje lekarzy. Poszukiwani są zwłaszcza interniści, pediatrzy i ginekolodzy. Według środowiska medycznego to jedna z przyczyn rosnącej liczby błędów medycznych. A gdy lekarze zaczną mniej pracować, wypowiadając klauzule opt-out, w placówkach medycznych może dochodzić do nich jeszcze częściej.
Katarzyna Nowosielska
12.09.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Algorytm zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora został opisany w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia. Znajdują się w nim m.in. zbiory pytania, jakie będą kierowane do osoby dokonującej zgłoszenia np. bólu brzucha, w klatce piersiowej, drgawek, duszności czy krwotoku.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.09.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Fizjoterapeuci twierdzą, że tylko 30 proc. z nich otrzymało obiecane podwyżki. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia zapowiedział, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie systematycznie kontrolował wypłatę dodatkowych środków, które otrzymują szpitale, by mieć pewność, że one trafiają do pracowników.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.09.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci wznowią protest. Od 23 września przez dwa tygodnie mają masowo iść na zwolnienia lekarskie. Jak mówią działacze zrzeszających ich organizacji, są rozczarowani, bo wciąż nie wszyscy otrzymali obiecane wcześniej podwyżki, a tymczasem słyszą, że są pieniądze na radykalny wzrost płacy minimalnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.09.2019
Zawody medyczne

Ustawa wchodzi w życie - szkoły gorączkowo szukają dentystów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Od 12 września szkoły będą miały obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Tymczasem tylko 720 szkół w Polsce ma gabinety dentystyczne, a pozostałe szukają stomatologów, którzy podpiszą z nimi umowy. Problem w tym, że gabinetów, które mają umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia jest 7 tysięcy, a wszystkich szkół 24 tysiące.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.09.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
872 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę Centrum Onkologii w Warszawie. Z czego prawie 740 mln zł będzie pochodzić ze środków ministra zdrowia. W ramach modernizacji placówki ma zostać przeniesiona działalność medyczna z kompleksu przy ul. Wawelskiej 15 do lecznicy przy ul. Roentgena w Warszawie. W planach jest także wprowadzenie terapii protonowej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.09.2019
Finansowanie zdrowia
W 2050 roku seniorów w podeszłym wieku będzie dwa razy tyle, co dziś. Kompleksową opiekę nad seniorami mają zapewnić Centra Zdrowia 75+. Takich placówek ma powstać ok. 300 w całej Polsce. Na początek mają być tworzone nowe oddziały geriatryczne, a tych nie dość, że jest mało, to jeszcze są nierentowne i ciągle są zamykane.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.09.2019
Finansowanie zdrowia
Dodatkowe 344 mln zł dostaną szpitale I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali. Pieniądze trafią do 373 podmiotów, co oznacza, że średnio każdy z nich otrzyma ok. 1 mln zł. Takie dotacje zakłada nowy projekt zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, przedłożony do akceptacji ministrom zdrowia i finansów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.09.2019
Finansowanie zdrowia
Blisko dwa tysiące lekarzy rezydentów i specjalistów wypowiedziało w sierpniu klauzule opt-out i zrezygnowało z dodatkowych prac - poinformowało Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dla wielu szpitali może to oznaczać kłopoty z zapewnieniem obsady dyżurowej od października, być może trzeba będzie odwoływać zaplanowane operacje.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.09.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Z powodu braku dostępu do szybkiego leczenia w Polsce rocznie umiera 30 tys. osób. Dlatego lekarze apelują na wyższe nakłady na służbę zdrowia, aby zapobiec jej rozkładowi. Wśród postulatów jest też poprawienie dostępności do usług medycznych oraz podniesienie jakości leczenia m.in. w onkologii i geriatrii.
Katarzyna Nowosielska
09.09.2019
Finansowanie zdrowia
Szpitalny oddział ratunkowy niezwłocznie udziela niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wprawdzie przepisy nie określają maksymalnego czasu hospitalizacji, jednak z całokształtu uregulowań wynika, że taka hospitalizacja nie powinna przekraczać doby.
Agnieszka Pietraszewska-Macheta
09.09.2019
Finansowanie zdrowia
Wojewódzkie komisje do spraw zdarzeń medycznych miały odciążyć wymiar sprawiedliwości, a tymczasem do sądów i prokuratur wpływa jeszcze więcej spraw dotyczących błędów medycznych. A same komisje są krytykowane za długotrwałe postępowania i brak możliwości ustalenia przez nie wysokości odszkodowania.
Katarzyna Nowosielska
09.09.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało w piątek do zarządzających podmiotami leczniczymi o poszanowanie decyzji lekarzy i lekarzy dentystów o ograniczeniu czasu pracy do 48 godzin na tydzień. Ma to związek z wypowiadaniem przez część lekarzy tzw. klauzuli opt-out, czego skutki mogą wystąpić już 1 października.
Krzysztof Sobczak
07.09.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Recepty lekarz może wystawiać na dłużej, a pacjent nie musi się już spieszyć z ich realizacją - taką zmianę wprowadza nowelizacja wchodząca w życie w sobotę, 7 września. Nowa regulacja poluzowała też nieco przepis o raportowaniu o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia.
Katarzyna Nowosielska
07.09.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta powstał Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość. W czwartek 5 września br. odbyło się pierwsze jego posiedzenie. Poza zapobieganiem dyskryminacji zespół ma także promować wiedzę o prawach takich pacjentów.
Krzysztof Sobczak
06.09.2019
Opieka zdrowotna

Minister: Co roku więcej pieniędzy na zdrowie

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Każdego roku wydajemy na ochronę zdrowia coraz więcej, także więcej niż przewiduje ustawa dotycząca poziomu nakładów - powiedział w piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak poinformował, w tym roku jest to 102 mld, w przyszłym roku może być nawet 112 mld złotych.
Krzysztof Sobczak
06.09.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Wprawdzie obowiązujące obecnie przepisy antyhazardowe zobowiązują organy państwa do walki z wynikającymi z tego uzależnieniami, ale wyniki tych działań nie są zadowalające - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jego autorzy podkreślają, że dotyczy to szczególnie ludzi młodych, a do tego większość osób uzależnionych od hazardu nie szuka pomocy.
Krzysztof Sobczak
06.09.2019
Opieka zdrowotna
Orzeczenia dyscyplinarne podejmowane przez organy samorządów zawodowych mają charakter informacji publicznej. Dlatego sąd lekarski był zobowiązany do ich udostępnienia. Jeżeli natomiast uważał, że ich przekazanie wymagało anonimizacji, to powinien poinformować wnioskodawcę o kosztach, jakie się z tym wiążą i uzyskać jego zgodę. Tak orzekł WSA w Gliwicach.
Dorian Lesner
06.09.2019
Zawody medyczne

MZ: Lekarzy więcej, lekarzy brakuje

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W systemie ochrony zdrowia jest obecnie o 20 tys. lekarzy więcej, niż pięć lat temu. Lepiej jest także z zatrudnieniem pielęgniarek - poinformowała w czwartek wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. I jednocześnie stwierdziła, że wciąż odczuwalny jest kryzys niedoboru kadr medycznych.
Krzysztof Sobczak
05.09.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W Polsce co roku dochodzi do około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Zdaniem organizacji reprezentujących środowisko pielęgniarskie, szansą na ograniczenie tego zjawiska jest zmiana standardów akredytacyjnych i wprowadzenie minimalnego poziomu ilościowego bezpiecznego sprzętu w placówce.
Krzysztof Sobczak
05.09.2019
BHP Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Nowelizacja ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia pozwala zostać psychoterapeutami dzieci i młodzieży np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, dentystom, fizjoterapeutom. Ten zabieg ma wprowadzić na rynek około 450 nowych psychoterapeutów
Beata Igielska
05.09.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Minister zapowiada ekonomiczną optymalizację szpitali

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Po rozwiązaniu problemów kadrowych nadszedł czas na optymalizację ekonomiczną jednostek - zapowiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Deklarację taką szef resortu złożył podczas debaty z dyrektorami szpitali zorganizowanej w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Krzysztof Sobczak
04.09.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia