Rada Ministrów przyjęła we wtorek 5 października w drodze uchwały program, który zakłada modernizację Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. W latach 2022–2026 na ten cel przeznaczonych zostanie z budżetu państwa prawie 530 mln zł. Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, szpital wymaga modernizacji ze względu na blisko 120-letnie funkcjonowanie. Jego przestarzała i zużyta infrastruktura budowlana i techniczna jest niedostosowana do zabezpieczania aktualnych potrzeb zdrowotnych. Skomplikowany i rozproszony układ budynków negatywnie wpływa także na organizację udzielanych świadczeń.

Najważniejsze rozwiązania

Program zakłada budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, która umożliwi:

  • zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów;
  • wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia;
  • skrócenie czasu hospitalizacji; 
  • stworzenie odpowiednich warunków do realizacji nowoczesnego i skutecznego leczenia wysokospecjalistycznego;
  • stworzenie nowoczesnej bazy do kształcenia studentów, stażystów i rezydentów.

Jednym z flagowych rezultatów inwestycji będzie utworzenie Centrum Transplantacyjnego, w ramach którego nastąpi konsolidacja tego typu świadczeń udzielanych dotychczas w szpitalach przy ul. Banacha oraz Lindleya. 

Czytaj również: Połączenie szpitali WUM się przedłuża powodując kolejne straty >>

Historyczny szpital

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, wcześniej Szpital Dzieciątka Jezus – to szpital zlokalizowany niemal w centrum Warszawy, przy ul. Lindleya. Wraz z Centralnym Szpitalem Klinicznym przy ul. Banacha, Dziecięcym Szpitalem Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury tworzy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego. Budynek główny szpitala przy Lindleya został wybudowany na początku XIX wieku, podobnie jak wiele innych składających się na cały kompleks. Zespół szpitala jest wpisany do rejestru zabytków.