W przypadku nagród o wyższej wartości - tygodniowych, miesięcznych i finałowej - Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni, licząc od dnia następnego po losowaniu, przekaże informacje telefonicznie oraz za pomocą wiadomości SMS. Zgodnie z regulaminem, nagrody wydawane są najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

 

Ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień jest jedną z form zachęty do szczepienia przeciw COVID-19. Mogą w niej uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciw COVID-19 i zarejestrowały się w loterii do 30 września br. Rejestrować można się przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

 

Wszystkie nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień są zwolnione od podatku dochodowego, czyli zarówno wygrane natychmiastowe (200 zł, 500 zł), jak i nagrody w postaci hulajnóg, samochodów czy gotówki (50 tys. zł, 100 tys. zł, a nawet 1 mln zł).

 

Czytaj: Zaszczepionych 13 mln osób i... brak kolejnych chętnych>> 

Kto może wziąć udział w loterii szczepionkowej?

Do loterii może przystąpić w pełni zaszczepiona osoba. W Polsce według danych na 18 sierpnia wykonano ponad 35,47 mln zastrzyków przeciw COVID-19. W pełni zaszczepiono ponad 18,2 mln osób. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 18,8 mln osób – wynika z zestawienia na stronach rządowych.

Na początku loterii "pełne zaszczepienie" budziło pewne wątpliwości ze względu na niespójność terminologiczną - zgodnie z rozporządzeniem covidowym, w pełni zaszczepiona przeciwko Covid-19 jest bowiem osoba, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia. Co oznaczałoby, że na udział w pierwszym losowaniu trzeba byłoby poczekać jeszcze dwa tygodnie po przyjęciu drugiej dawki.

Czytaj w LEX: Kwalifikacja i wykonywanie szczepień oraz postępowanie z dawkami niewykorzystanymi >

Tak jednak nie jest - z pomocą przychodzi regulamin loterii, który definiuje szczepienie jako:  przejście  przez  uczestnika  kompletnej  procedury  zaszczepienia przeciw Covid-19 nie później niż do dnia 30 września 2021 r. do godz. 23:59:59 dowolnym preparatem dostępnym na terytorium Polski. Na potrzeby Loterii jedynym potwierdzeniem  odbycia  kompletnej  procedury  zaszczepienia  przeciw  Covid-19 (przyjęcie jednej lub dwóch dawek szczepionki w zależności od użytego preparatu) jest prawidłowe zarejestrowanie tego faktu w Systemie P1 e-Zdrowie nie później niż do dnia 4 października 2021 roku do godziny 23:59:59

Zobacz również: Nagrody z loterii szczepionkowej bez podatku dochodowego >>

W loterii mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie - zaszczepienie młodszych członków rodziny nie zwiększy zatem szansy na wygraną. Są też wyłączenia dotyczące osób pełniących funkcje publiczne i pracowników organów odpowiedzialnych za organizację loterii.

W Loterii nie mogą brać udziału członkowie i osoby zatrudnione w następujących organach i jednostkach: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Finansów, Narodowym Funduszu Zdrowia, Centrum eZdrowia (CEZ), Głównym  Inspektoracie  Sanitarnym,  Urzędzie  Rejestracji  Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, Radzie Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów,  Zespole  ds.  Szczepień  przy  Ministerstwie  Zdrowia,  Agencji  Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych a także członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. osób.

 

Czytaj: Rząd przyjął Narodowy Program Szczepień. Będą odszkodowania za skutki uboczne>>
 

Jak się zarejestrować, by wziąć udział w losowaniu?

Należy skorzystać z tych samych kanałów, co przy rejestracji na szczepienie - z rządowego komunikatu wynika, że można będzie skorzystać z:

 • internetowego konta pacjenta - opcja rejestracji jest już dostępna, można się zgłosić nawet, jeżeli nie przeszło się jeszcze pełnego cyklu szczepień, ale uprawnienia do zdobycia nagrody zyska się dopiero po zaszczepieniu (zgodnie z ww. definicją);
 • infolinii 989.

 

Uwaga! Rejestracja do loterii różni się o tyle od rejestracji na szczepienie, że nie można zgłosić innej osoby. Każdy musi zadzwonić sam i zaakceptować regulamin. Trzeba wysłuchać i zaakceptować zasady loterii.

 

Jeżeli chodzi o IKP - rejestracja możliwa jest przez specjalny formularz. Należy zadbać o wpisanie aktualnego numeru telefonu, bo informacja o wygranej i kod, który będzie można wykorzystać w bankomacie, zwycięzca otrzyma SMS-em.

 

IKP - formularz rejestracji

 

Czytaj w LEX: Obowiązki placówki medycznej w związku z wykonywaniem szczepień przeciwko COVID-19 >

 

Nagrody w loterii szczepionkowej - cztery szanse dla każdego

Każda osoba biorąca udział w akcji ma cztery szanse na nagrody: 1 nagroda natychmiastowa, 1 nagroda tygodniowa, 1 nagroda miesięczna oraz 1 nagroda finałowa. 

 

Do wygrania są nagrody:

 • natychmiastowe - 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie - losowane codziennie;
 • tygodniowe - 12 losowań w każdą środę - 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych, 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot;
 • miesięczne - 3 losowania w okresie trwania loterii - 6 nagród po 100 tys. złotych, 6 samochodów osobowych Toyota Corolla;
 • nagrody finałowe - 2 nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł, 2 samochody osobowe Toyota C-HR.

 

Kiedy losowania? - harmonogram loterii szczepionkowej

 • Drobne nagrody pieniężne losowane będą codziennie.
 • Daty losowań tygodniowych: 14 lipca, 21 lipca, 28 lipca, 4 sierpnia, 11 sierpnia, 18 sierpnia, 25 sierpnia, 1 września, 8 września, 15 września, 22 września, 6 października.
 • Daty losowań miesięcznych: 4 sierpnia, 8 września, 6 października.
 • Losowanie finałowe: 6 października.

 

Jak będzie wyglądać losowanie?

Losowanie będzie przeprowadzone przez Totalizator Sportowy w Warszawie - zwycięzców wyłoni certyfikowane urządzenie losujące.

 

Losowania odbywają się według następującego schematu:

 1. Każdemu Uczestnikowi Loterii który przyjął Szczepienie, nadawany jest unikalny numer ID.
 2. Losowanie odbywa się poprzez wylosowanie zwycięskiego numeru ID.
 3. Jeden numer ID może zostać wylosowany tylko jeden raz.

 

Wyniki losowania i niezbędne oświadczenie

Laureaci nagród informowani są o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanej z numeru oznaczonego jako „Loteria”  zgodnie z danymi wskazanymi przez Laureata podczas Rejestracji do Loterii. Poza nagrodą finałową o wygranej Totalizator powiadomi w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego po losowaniu. Do wiadomości SMS dołączony jest link do oświadczenia w wersji elektronicznej. Laureat zobowiązany jest do samodzielnego wypełnienia Oświadczenia i wysłania go do  TS za  pomocą  przycisku  „Wyślij”.

 

Uwaga! Link z SMS można otworzyć tylko raz. Oświadczenie należy wypełnić i wysłać (dostarczyć) w ciągu 10 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu otrzymania informacji o wygranej. Jeżeli z linkiem się nie uda - można wysłać oświadczenie mailem lub wydrukować i przesłać pocztą lub doręczyć osobiście.Trzeba jednak pamiętać, że nadanie przesyłki na poczcie w ostatniej chwili może pozbawić prawa do nagrody - decyduje data wpływu do Totalizatora Sportowego.

 

Jak odebrać nagrodę?

Nagrody wydawane są najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 r. zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę w treści oświadczenia - nagrody pieniężne przekazywane są zwycięzcom przelewem na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy. Dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu przesłane zostaną pocztą kurierską na koszt TS w ustalonym telefonicznie terminie. Najłatwiej jest odebrać nagrodę pieniężną w wysokości 200 lub 500 zł - zwycięzca otrzymuje kod, który umożliwi mu pobranie pieniędzy z bankomatu PKO BP. Nieodebrane nagrody przepadają.