Lekarze i aptekarze spierają się o to, kto ma prawo sprzedawać pacjentom szczepionki, choć...
Katarzyna Nowosielska
20.09.2018
Finansowanie zdrowia
Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że jest szansa na przywrócenie kształcenia techników...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.09.2018
Zawody medyczne
Osoby korzystające z kąpieliska powinny otrzymać pełną i szczegółową informację o jakości wody, by...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.09.2018
Administracja publiczna
W ramach pilotażu, na razie w kilku ośrodkach w Polsce, ma być stosowana najnowsza metoda leczenia...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.09.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
- Wybierając leki do refundacji bazujemy tylko na dużych badaniach klinicznych, które robią firmy...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.09.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Czynności świadczone w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej muszą być tożsame, aby...
Anna Olbrych
19.09.2018
PIT
Pacjentka twierdziła, że szpital dopuścił się błędu medycznego. Domagała się przyznania m.in. 30...
Aleksandra Partyk
19.09.2018
Opieka zdrowotna
Szczepienia, np. przeciw grypie, będą mogli wykonywać farmaceuci, listy refundacyjne co 3 miesiące...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.09.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Senacka komisja zdrowia we wtorek zarekomendowała przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.09.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Przy szpitalu Bródnowskim w Warszawie ma powstać klinika "Budzik dla dorosłych". Podobna placówka...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.09.2018
Opieka zdrowotna
Trwa opiniowanie kodeksu branżowego dla zdrowia. Liczne uwagi do projektu zgłosiło Prezydium...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.09.2018
Opieka zdrowotna RODO
Sąd Najwyższy rozstrzygnie w uchwale problem osób, które przebywały na zwolnieniu chorobowym po ustaniu umowy o pracę, ale zatrudnione były na umowie zlecenia w pierwszych dniach tej niezdolności. Miały możliwość opłacania dobrowolnie składek, ale nie skorzystały z tej szansy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2018
Prawo pracy

Kompromitujące opinie biegłych lekarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Biegli lekarze piszą na potrzeby procesów sądowych opinie nie na temat i zamiast odnieść się do...
Katarzyna Nowosielska
18.09.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Do ubezwłasnowolnienia zarządzającego placówką medyczną w ustalaniu wynagrodzenia pracowników...
Marcin Pakulski
18.09.2018
Finansowanie zdrowia Farmacja
Ustawa o świadczeniach zdrowotnych w samym tylko 2017 roku zmieniana była 16 razy. Jak tak dalej...
Krzysztof Koślicki
18.09.2018
Finansowanie zdrowia
O 20 proc. więcej ma zapłacić Narodowy Fundusz Zdrowia placówkom medycznym za skrócenie kolejek do...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.09.2018
Finansowanie zdrowia
W przyszłym roku budżet nowopowstałej Agencji Badań Medycznych ma wynieść 50 mln zł, ale rok...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.09.2018
Finansowanie zdrowia
Choć rok studiów medycznych kosztuje ponad 50 tysięcy zł, chętnych nie brakuje. Jest ich kilka razy...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.09.2018
Zawody medyczne
W wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw opublikowano pełne dane osobowe autora skargi...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.09.2018
Opieka zdrowotna RODO
Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych dla wielu pacjentów był nadzieją na indywidualną...
Adam Krenke Zuzanna Chromiec
14.09.2018
Finansowanie zdrowia
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego będzie mogło pozyskiwać środki z różnych źródeł, z...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.09.2018
Zawody medyczne
Nowelizację zakładającą, że zwolnienie lekarskie będzie mogła wystawić sekretarka medyczna na...
Agnieszka Pochrzęst- Motyczyńska
13.09.2018
Zawody medyczne
Sejm w czwartek przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.09.2018
Zawody medyczne
Szesnaście razy w 2017 roku zmieniano ustawę o świadczeniach zdrowotnych. Wprowadzono m.in.:...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.09.2018
Finansowanie zdrowia
Każdy kto korzysta z bankowości elektronicznej będzie mógł w połowie października przejść do...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.09.2018
Opieka zdrowotna
W Instytucie Kardiologii w Warszawie przeprowadzono pierwszą w Polsce jednoczesną transplantację...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.09.2018
Opieka zdrowotna
Technicy farmaceutyczni w środę protestowali przed Sejmem. Postulują powrót do kształcenia w swoim...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.09.2018
Farmacja
Porozumienie Zawodów Medycznych wystąpiło do Ministra Zdrowia z żądaniem pilnego rozpoczęcia prac...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.09.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
66 lekarzy wystawiło ponad 23 tysiące recept w ramach pilotażu wprowadzania recepty elektronicznej....
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.09.2018
Farmacja
W Szpitalu Bielańskim w Warszawie ponad 80 proc. lekarzy specjalistów zatrudnionych na etatach...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.09.2018
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne