Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadzono modyfikację regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa. Chodzi o to, by podczas przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską i egzaminu kuratorskiego – uczestnicy powyższych: konkursu i egzaminu zwolnieni byli z obowiązku zasłaniania ust i nosa (na wzór konkursów i egzaminów organizowanych dla przedstawicieli innych grup zawodowych objętych modyfikowanym przepisem).

Zobacz również: Szczepienie zwalnia z kwarantanny, choć nie chroni przed transmisją wirusa >>

Studenci na przerwie w maseczkach

Zmiany dotkną także noszenia maseczek na terenie szkół, placówek oświatowych, uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zakrywanie ust i nosa na terenie tych podmiotów będzie obowiązkowe w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi), chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem. Jak wskazuje rząd, ratio legis powyższego rozwiązania stanowi umożliwienie elastycznego podejmowania decyzji przez kierujących uczelniami w zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej uwzględniającej takie czynniki, jak liczba zaszczepionych osób, czy też wskaźnik zachorowań w danej miejscowości (województwie).