Wymagane będzie jednak nadal przestrzeganie dystansu społecznego, czyli odległości co najmniej 2 metrów od innych osób. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w środę przez szefa rządu i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, jeśli w przestrzeni otwartej będzie możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie trzeba będzie zasłaniać ust i nosa. Można więc będzie spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowany będzie odpowiedni dystans społeczny. Jeśli ktoś nie będzie w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musi zasłonić usta i nos. - Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo - podkreślał minister zdrowia.

Obowiązkowo trzeba będzie zasłaniać usta i nos w autobusach i tramwajach, sklepach, kinach i teatrach, salonach masażu i tatuażu, kościołach, urzędach (jeśli idziemy załatwić jakąś sprawę do urzędu). Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Mniej ograniczeń w sklepach i restauracjach

Od soboty przestaną też obowiązywać niektóre ograniczenia w handlu, w tym limit osób przebywających w sklepie jednocześnie. - Od soboty zdejmujemy ograniczenia w handlu - to ważny dzień dla wszystkich handlowców. W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób w zależności od powierzchni w sklepu - zapowiedział premier.
Szef rządu poinformował także, że podobne ograniczenia przestają od soboty obowiązywać w gastronomii, ale zaznaczył, że nadal będzie obowiązek noszenia maseczek ochronnych w mniejszych sklepach i gastronomii przy doprowadzeniu do stołu lub wyjściu do toalety.

Zgromadzenia do 150 osób

Rząd zdecydował też o zmianie zasad dotyczących zgromadzeń publicznych - będą mogły się odbywać, ale w liczbie nie większej niż 150 osób.  - Ta liczba jest wydyskutowana, wypracowana z wieloma ekspertami, epidemiologami - zaznaczył - premier. - Te zgromadzenia, bardzo proszę organizować z zachowaniem dystansu, aby ograniczyć ryzyko transmisji koronawirusa - podkreślił. Ale zastrzegł, że dla zachowania absolutnego bezpieczeństwa, decyzję i zalecenia dotyczące organizacji takich wydarzeń podejmować będzie Główny Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektor Sanitarny we współpracy z wojewodą.

Do kościoła wolno, ale w maseczce

Od soboty znikną też ograniczenia dotyczące udziału w obrzędach religijnych. - Jeżeli chodzi o kult religijny - już od tej niedzieli nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach, ale również taka sama zasada i dystans dwumetrowy od innego wiernego - powiedział Morawiecki. Jednak w obiektach religijnych obowiązkowe będzie zasłanianie ust i nosa.
Podobnie będzie z uroczystościami pogrzebowymi, na których nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

A od 6 czerwca można będzie organizować wesela z udziałem nie więcej niż 150 osób. Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

Kina, teatry i fitness otwarte, stadiony jeszcze nie

Także od 6 czerwca mogą przywrócić działalność kina, teatry i inne instytucje rozrywkowe, także kluby fitness Jednak na razie uczestnicy takich imprez będą musieli mieć maseczki na twarzach i tylko połowa miejsc na salach będzie mogła być zajęta. Odmrożenie jednak nie dotyczy na razie klubów i dyskotek. Więcej: Solaria, siłownie i kina otwarte, dyskoteki i kluby zamknięte>>

Na razie nie będzie jednak publiczności na stadionach piłkarskich. Liga już rusza, ale jak poinformował premier, trwają jeszcze rozmowy z Polskim Związkiem Piłkarskim w sprawie ustalenia zasad udziału publiczności w meczach. Zadeklarował, że w niedługim czasie zapadną decyzje w tej sprawie. 
 

Czytaj: Maseczka na brodzie, zakaz tylko w rozporządzeniu>>
 

Ograniczenia od połowy kwietnia

Od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa. Pierwotnie przepis był krótki i mówił,  że taki obowiązek jest podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. Za sprawą nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki owiązuje podczas przebywania m.in.: w miejscach ogólnodostępnych, w tym  obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach, zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym, a także na terenie nieruchomości wspólnych.

Czytaj: MZ precyzuje zasady noszenia maseczek>>