Wszystkie uczelnie, które zamierzają kształcić studentów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, muszą otrzymać akredytację ministra zdrowia, który podejmuje decyzję na podstawie przedstawionej rekomendacji przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych. Rada liczy 12 członków powoływanych przez ministra zdrowia. W skład rady na na lata 2021-2025 wchodzą:

 1. dr hab. n. o zdr. Aleksandra Gaworska-Krzemińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 2. dr n. o zdr. Dorota Ogonowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
 3. dr n. o zdr. Justyna Natora z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznej im. K. Pułaskiego w Radomiu,
 4. dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 5. dr hab. n o zdr. Agnieszka Gniadek z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,
 6. dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 7. dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 8. dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
 9. dr hab. n. o zdr. Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus z Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych,
 10. dr n. o zdr. Ewa Zamojska-Kościów z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek,
 11. dr hab. n. o zdr. Anna Andruszkiewicz z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
 12. dr n. o zdr. Dorota Ozga z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Do zadań KRASzPiP należy:

 • ocena, czy dana uczelnia, która stara się o akredytację spełnia warunki określone w przepisach,
 • składanie wniosków do ministra zdrowia o wydanie akredytacji bądź też jej cofnięcie w przypadku, gdy uczelnia nie spełnia standardów kształcenia.
 • wizytowanie placówek celem sprawdzenia wyników nauczania, aby upewnić się czy uczelnie spełniają standardy kształcenia.