Wszystko zależeć będzie od tego, co znajdzie się wykazie prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - tj. liście odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Będą paszporty covidowe dla Polaków zaszczepionych poza krajem>>

 

Więcej niż cztery preparaty

Obecnie na terenie UE dopuszczone do obrotu są cztery preparaty: Astra Zeneca, J&J, Pfizer i Moderna. Ale to oczywiście nie jedyne szczepionki przeciwko Covid-19, wykorzystywane na świecie - własne preparaty mają np. Rosja (Sputnik) i Chiny (CoronaVac).

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID, aby otrzymać unijny certyfikat, osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którąś ze szczepionek określonych w wykazie, przedstawia podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Zaszczepienie się tymi odpowiednikami oznaczać będzie również zwolnienie z kwarantanny. Na ogłoszenie wykazu PZH ma trzy dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli musi to zrobić do 22 października 2021 r.

 

Maseczki nieobowiązkowe na uczelniach

Doprecyzowano także, kiedy nie jest konieczne zakrywanie ust i nosa. Według nowych przepisów maseczek nie trzeba nosić także podczas przeprowadzania egzaminów i konkursów organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (na wzór egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską,
notarialną i komorniczą) oraz na terenie uczelni i innych niż uczelnia podmiotów prowadzących kształcenie
doktorantów (w sposób analogiczny do rozwiązań dla systemu oświaty).

Z tym, że w pierwszym przypadku maseczkę można zdjąć, jeżeli pomiędzy zdającymi zachowana jest odległość 1,5 m. W przypadku uczelni nakaz zakrywania ust i nosa może wprowadzić rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.