Ratownik medyczny będzie mógł otrzymać punkty za udział w kursie samoobrony czy w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Projekt rozporządzenia dotyczącego doskonalenia zawodowego dla tej grupy zawodowej wprowadza nowe formy samokształcenia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.10.2019
Zawody medyczne
Będą zmiany w rejestracji środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego. Dzięki temu rejestr ma być bardziej czytelny. Jedna ze zmian dotyczy tego, że w rejestrze na stronie GIS nie będzie już podawana informacja o producencie np. suplementu diety.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.10.2019
Farmacja
Resort zdrowia zaproponował w piątek, by kolejne spotkanie z protestującymi przedstawicielami fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych odbyło się 23 października o godz. 10  w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Tematem rozmów mają być podwyżki dla tych grup zawodowych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.10.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pacjenci z mukowiscydozą lub rdzeniowym zanikiem mięśni mają mieć „paszporty” uprawniające do skorzystania z uproszczonych i szybkich procedur medycznych. Zajmować się nimi będą zespoły składające się z lekarzy, nauczycieli, psychologów i fizjoterapeutów w wyznaczonych ośrodkach. To niektóre z założeń Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Dokument jest już gotowy i został przekazany do Rady Ministrów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.10.2019
Finansowanie zdrowia
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, na polecenie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Resort podkreśla, że „nie ma zgody na szerzenie treści zagrażających bezpieczeństwu pacjentów oraz internetowy hejt wobec personelu medycznego”.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.10.2019
Finansowanie zdrowia
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował Kalendarz Szczepień Ochronnych na rok 2020. Jan Bondar, rzecznik GIS podaje, że nie ma w nim zmian, choć środowiska naukowe składały wnioski o rozszerzenie programu. Na wpisanie czekają szczepienia, m.in. przeciwko rotawirusom, HPV, ospie wietrznej czy meningokokom.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.10.2019
Finansowanie zdrowia
Prawie 8 tysięcy podmiotów leczniczych jest gotowa do wystawiania e-recepty. To niecałe 40 proc. szpitali i przychodni, która do końca roku będzie musiała się podłączyć do systemu P1. Od 8 stycznia 2020 r. elektroniczne recepty będą w Polsce wystawiane - poza wyjątkami określonymi w ustawie Prawo Farmaceutyczne - tylko w takiej postaci.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.10.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Bilans najważniejszych zmian, decyzji i planowanych rozwiązań w polskim systemie ochrony zdrowia – to będzie główny temat sesji inauguracyjnej XV Forum Rynku Zdrowia. Nie zabraknie także analizy wniosków i rekomendacji z wybranych debat i raportów o ochronie zdrowia w Polsce.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.10.2019
Opieka zdrowotna
Lecznice podkupują sobie nie tylko pojedynczych lekarzy, ale nawet całe zespoły. Dyrektorzy twierdzą, że w obliczu występujących braków kadrowych, jedyne co może uratować oddziały szpitalne przed zamknięciem, to obniżenie wymagań NFZ, co do wymaganej na nich liczby personelu.
Katarzyna Nowosielska
17.10.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Lekarz będzie mógł przystąpić do specjalizacji np. w psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży. Takie zmiany wprowadza rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, który w piątek przyjął Senat.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.10.2019
Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia, mimo obowiązku wynikającego z obowiązującej od czterech lat ustawy, nie pracuje nad powołaniem Rady ds. Leczenia Niepłodności. Taką informację przekazał resort w odpowiedzi na kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.10.2019
Finansowanie zdrowia
Pacjenci ubiegający się o świadczenia 500 PLUS dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nagminnie odsyłani są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu potwierdzenia kopii dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem. - Taka praktyka jest pozbawiona podstaw prawnych - podkreśla Bożena Janicka
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.10.2019
Opieka zdrowotna
Dodatkowe ok. 120 milionów złotych trafi do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także ok. 5,5 milionów złotych zostanie przekazane na wzrost wynagrodzeń w Funduszu. Jak podał prezes NFZ, Adam Niedzielski chodzi o podwyżki średnio ok. 300 zł na etat.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.10.2019
Finansowanie zdrowia
Nowa grupa leków dla chorych na cukrzycę typu 2, tzw. flozyny - znajdą się na nowej liście leków refundowanych. Będą kosztowały do 60 złotych - mówi serwisowi Prawo.pl wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, bo będzie tu przewidziana 30-procentowa odpłatność.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.10.2019
Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja
Zwiększenie liczby studentów oraz zwiększenie kompetencji opiekunów medycznych, którzy mają być zawodem pomocniczym dla pielęgniarek – to najważniejsze zmiany zapisane w wieloletniej polityce na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Dokument zakłada, że wskaźnik liczby pielęgniarek na poziomie średniego OECD osiągniemy… w ciągu 15 lat.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.10.2019
Zawody medyczne
Elektroniczna postać dokumentacji medycznej ma być podstawowa. Jeśli pacjent przyjdzie z wynikami badań w postaci papierowej, to będzie można w e-dokumentacji odnotować udostępnione informacje, a później dokumenty oddać pacjentowi lub zniszczyć. Cel jest jeden: chodzi, by stopniowo eliminować z obiegu dokumentację w postaci papierowej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.10.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

NSA: Badania psychologiczne w ramach medycyny pracy bez VAT

Pacjent VAT Prawo pracy Opieka zdrowotna
Konsultacje psychologiczne realizowane w ramach badań profilaktycznych na zlecenie lekarza medycyny pracy są zwolnione z VAT. Dotyczy to także badań kierowców wykonujących transport drogowy oraz kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy. Nie ma bowiem podstaw faktycznych i prawnych, by różnicować zakres badań psychologicznych ‒ orzekł NSA.
Grażyna J. Leśniak
15.10.2019
Pacjent VAT Prawo pracy Opieka zdrowotna

Prof. Rogalski: Ograniczenia antykoncentracyjne dotyczą też przejmowania aptek

Prawo gospodarcze Finansowanie zdrowia Farmacja Zarządzanie
Nie do przyjęcia jest interpretacja, że przepisy zabraniające wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli wnioskodawca lub podmioty przez niego kontrolowane prowadzą co najmniej 4 apteki, obowiązują tylko w chwili wydawania zezwolenia - twierdzi prof. Maciej Rogalski, radca prawny, wykładowca na Uczelni Łazarskiego.
Maciej Rogalski
14.10.2019
Prawo gospodarcze Finansowanie zdrowia Farmacja Zarządzanie
Od stycznia 2020 r. ratownicy medyczni otrzymają czwartą transzę podwyżki w wysokości 400 złotych brutto brutto, mają mieć także wprowadzoną klauzulę opt out - to efekt porozumienia zawartego między resortem zdrowia z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.10.2019
Zawody medyczne
Wbrew dość powszechnemu stereotypowi, nie tylko lekarze są sprawcami błędów medycznych. Groźne w skutkach pomyłki popełniają też pielęgniarki i położne. W sądach jest całkiem dużo procesów o błędy medyczne, których sprawczyniami są właśnie przedstawicielki tych zawodów.
Katarzyna Nowosielska
12.10.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Koniec z lekarzami w reklamie wyrobów medycznych

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Zakaz reklamowania wyrobu medycznego skierowanego głównie do dzieci, ale także koniec z osobami udającymi lekarzy w reklamie – to tylko niektóre zmiany proponowane w projekcie ustawy o wyrobach medycznych. Zakłada on też uruchomienie elektronicznej bazy wyrobów i zastąpienie przepisów karnych wysokimi karami administracyjnymi.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.10.2019
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Pielęgniarka uczęszcza na kurs specjalistyczny, niezbędny do wykonywania swoich obowiązków. Złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego w ilości 6 dni uwzględniając, w które dni będzie nieobecna. Dyrektor szpitala odmówił jej udzielenia urlopu szkoleniowego. Zgodnie z przepisami pielęgniarce przysługuje urlop szkoleniowy na dokształcanie w wysokości 6 dni.
Iwona Choromańska
11.10.2019
Zawody medyczne

Prezes NFZ: Premie finansowe najlepiej dopingują do zmian w systemie 

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
NFZ wprowadza kolejne premie finansowe za konkretne działania, na razie najwięcej dla lekarzy rodzinnych. O tym, dlaczego lepiej zamiast kija dawać marchewkę, by zachęcić szpitale i przychodnie lekarzy rodzinnych do pożądanych, zmian - mówi serwisowi Prawo.pl Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.10.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Prawny bilans przed wyborami - rząd nie spełnił wielu obietnic

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Znów mamy festiwal wyborczych obietnic, również tych dotyczących zmian w prawie. Tymczasem wiele z tych zapowiadanych jeszcze przed poprzednimi wyborami lub w trakcie kadencji - nie uchwalono. Nie mamy m.in. nowego kodeksu pracy ani ordynacji podatkowej, brakuje natychmiastowych alimentów, nowych ustaw o biegłych i o zawodzie farmaceuty czy zmian w finansach samorządów.
Prawo.pl
11.10.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Dziś Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski powołał Adama Niedzielskiego na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Niedzielski od lipca 2018 r. był zastępcą prezesa NFZ ds. operacyjnych, a od 18 lipca 2019 r. pełniącym obowiązki prezesa Funduszu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.10.2019
Finansowanie zdrowia
1 stycznia ruszy pilotażowo Mazowiecka karta dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Dzieci i ich opiekunowie będą mogli liczyć na 100 proc. zniżkę w pociągach KM i WKD i duże zniżki w mazowieckich instytucjach kultury. Samorząd zamierza doprosić do katalogu partnerów nie tylko samorządy, ale i mazowieckich przedsiębiorców.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.10.2019
Finansowanie zdrowia

Pacjenci walczą o życie, a minister zdrowia obiecuje budynki

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja
Rada Ministrów zadecydowała o wdrożeniu programu rewitalizacji Centrum Onkologii w Warszawie, a minister zdrowia Łukasz Szumowski, podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Opolu, obiecał miliard złotych na najnowocześniejsze centrum onkologii w Europie. To całkowite niezrozumienie potrzeb pacjentów – alarmuje Agata Polińska
Agata Polińska
10.10.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja

Nowe Centrum Stomatologii WUM otwarte

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Zarządzanie
W kampusie przy Banacha uroczyście otwarto Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To największe w Polsce i najnowocześniejsze w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologiczne. Będzie przyjmować pacjentów w ramach kontraktu z NFZ, ale także komercyjnie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.10.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Zarządzanie

Samorządy festynami i pogadankami walczą z uzależnieniami

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Władze samorządowe nierzetelnie realizują zadania dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków - ocenia Najwyższa Izba Kontroli w swoim najnowszym raporcie. Zamiast programów o sprawdzonej skuteczności, finansowane są głównie pogadanki, konkursy, wycieczki czy festyny. Izba apeluje do Ministerstwa Zdrowia o doprecyzowanie przepisów
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.10.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Jeśli sprzedawca korzysta z kasy fiskalnej, która – po 31 lipca 2019 roku - mimo zmiany przepisów, wciąż zapewnia prawidłowość rozliczeń, nie musi jej teraz wymieniać. Nie ma znaczenia, że urządzenie nie ma możliwości zaprogramowania np. kodu literze E. Kasę trzeba będzie jednak wymienić do końca 2022 roku.
Krzysztof Koślicki
10.10.2019
VAT Farmacja