3900 zł brutto – taka kwota bazowa będzie obowiązywała przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.09.2018
Zawody medyczne
Skorzystanie z zarzutu przedawnienia będzie działaniem w granicach prawa, choćby powodem w sprawie...
Marek Sondej
28.09.2018
Opieka zdrowotna
1 października br. zostanie zaprezentowany plan operacyjny konsolidacji i restrukturyzacji trzech...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.09.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Nadal kwitnie nielegalny obrót długami szpitali. Lichwiarze obchodzą przepisy, zawierając umowę...
Patrycja Rojek-Socha
28.09.2018
Prokuratura Finansowanie zdrowia
Syropy na kaszel, preparaty witaminowe, uodparniające czy stosowane w schorzeniach gardła - wiele...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.09.2018
Opieka zdrowotna
Szpital w jednym ze swoich oddziałów realizuje świadczenia zachowawcze, głównie prowadzi badania...
Monika Urbaniak
27.09.2018
Opieka zdrowotna
Lekarze rodzinni nie chcą podawać refundowanej szczepionki przeciw grypie, jeśli lek pacjent...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.09.2018
Opieka zdrowotna
Lekarze rodzinni nie chcą podawać szczepionki przeciw grypie, jeśli pacjent sam kupi ją w aptece....
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.09.2018
Opieka zdrowotna
W środę prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie, zgodnie z którym zabezpieczone...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.09.2018
Finansowanie zdrowia
Ubytek słuchu nie będzie przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania prawa jazdy na ciężarówki - to...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.09.2018
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej Senatu bez poprawek zarekomendowała we wtorek...
Krzysztof Sobczak
25.09.2018
Zawody medyczne
W niedzielę, 30 września wygasają aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w podstawowej opiece...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.09.2018
Finansowanie zdrowia
270 mln zł – na tyle w 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje skutki finansowe wprowadzenia...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.09.2018
Zawody medyczne
Fundacja Onkologiczna Alivia przekazała do Ministerstwa Zdrowia nowelizację ustawy wprowadzającej...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.09.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Strasburg: Aborcja to nie morderstwo

Prawo karne Opieka zdrowotna
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 września uznał, że zakazy sądowe ograniczające...
Katarzyna Warecka
25.09.2018
Prawo karne Opieka zdrowotna
O 400 zł brutto wzrosną od stycznia przyszłego roku wzrosną zarobki ratowników medycznych - zakłada...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.09.2018
Opieka zdrowotna
Za leczenie zawału płaciłby NFZ, a za rehabilitację, sanatorium rehabilitacyjne - ZUS. Wspólnie z...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.09.2018
Finansowanie zdrowia

Prawne buble ustawy o POZ

Finansowanie zdrowia
Federacja Porozumienie Zielonogórskie wypunktowała nieciągnięcia, pułapki i zagrożenia związane z...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
Finansowanie zdrowia
W odniesieniu do badań analizatorem wydechu wskazano, że nie przeprowadza się ich przed upływem 15...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
Opieka zdrowotna
Nowelizacja przepisów rozporządzenia zmienia termin wejścia w życie wzoru deklaracji wyboru...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
Opieka zdrowotna
Już 2400 skarg wpłynęło do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu pierwszych trzech...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
RODO
Do 15 października br. nastąpi wyliczenie ryczałtu za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
Opieka zdrowotna
Wciąż są problemy z nauczaniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a system indywidualnych...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.09.2018
Opieka zdrowotna
Komitet Ministrów Rady Europy wezwał rząd Polski do podjęcia niezwłocznych działań, które zapewnią...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2018
Pacjent
Polskie szpitale mają problem z epidemią występowania bakterii lekoopornych z gatunku Klebsiella...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.09.2018
Opieka zdrowotna
Do 21 września przedłużono czas do kiedy placówki mają przekazać do Narodowego Funduszu Zdrowia...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.09.2018
Zawody medyczne
Warto domagać się zabezpieczenia przez sąd wydatków na leczenie lub wypłatę renty, jeszcze przed...
Jarosław Witkowski
21.09.2018
Opieka zdrowotna
Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że widzą, że dyrektorzy niewłaściwe interpretują...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.09.2018
Zawody medyczne
Dla sądowej oceny zdolności do pracy miarodajny jest wynik badań lekarskich przeprowadzonych przez...
Dorian Lesner
20.09.2018
Emerytury i renty Prawo pracy
Lekarze i aptekarze spierają się o to, kto ma prawo sprzedawać pacjentom szczepionki, choć...
Katarzyna Nowosielska
20.09.2018
Finansowanie zdrowia