Osoby starsze i niepełnosprawne wciąż mają kłopoty dostępnością do przestrzeni publicznej. Nie mogą swobodnie korzystać z muzeów, bibliotek, czy ośrodków kultury. Gminy rozpoznają ich potrzeby, ale problemem jest wdrażanie rozwiązań spełniających te potrzeby.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.10.2018
Administracja publiczna
Jeśli pacjent jest leczony na chirurgii, ale ma inne choroby i powinien być jeszcze diagnozowany na oddziale internistycznym, to szpital nie przeniesie go od razu na internę, ale wypisze do domu i... przyjmie po 14 dniach. Musi tak zrobić, bo inaczej nie dostanie pieniędzy za leczenie na obu oddziałach. Dyrektorzy szpitali wskazują, że absurdalne jest uzależnianie wypłaty szpitalowi środków od zachowania dwutygodniowego odstępu między hospitalizacjami, jeśli oddziały są w jednym szpitalu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.10.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podała we wtorek, że są...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.10.2018
Opieka zdrowotna
"Wykreślaniu mówimy nie" - transparenty z takim hasłem trzymali członkowie szpitalnych związków...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.10.2018
Opieka zdrowotna
My pielęgniarki, będące na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i rodzicielskich,...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.10.2018
Zawody medyczne
Autorzy projektu ustawy zmieniającej ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób...
Artur Zawolski
27.10.2018
Opieka zdrowotna
W poniedziałek 12 listopada świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece...
Krzysztof Sobczak
26.10.2018
Opieka zdrowotna
Przepis obligujący niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji...
Krzysztof Sobczak
26.10.2018
Pacjentowi, którego z ostrym bólem brzucha przywieziono na izbę przyjęć, nie wykonano podstawowych...
Robert Horbaczewski
26.10.2018
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Obywatelskich chce wiedzieć jakie działania są podejmowane w celu zagwarantowania...
Patrycja Rojek-Socha
25.10.2018
Opieka zdrowotna
Osoby niesamodzielne, których opiekunowie, rodzice wymagają hospitalizacji, potrzebują wsparcia i...
Patrycja Rojek-Socha
25.10.2018
Pacjent
Parlament Europejski zaakceptował w czwartek nowe regulacje dotyczące ograniczania używania...
Krzysztof Sobczak
25.10.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Prawo pozbawiające lekarzy prawa do wypoczynku w dzień, który dla wszystkich innych grup zawodowych...
Krzysztof Sobczak
25.10.2018
Prawo pracy
Sąd okręgowy zawiesił postępowanie o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z...
Aleksandra Partyk
25.10.2018
BHP Opieka zdrowotna
Pacjenta musimy hospitalizować przez minimum 72 godziny, żeby za niego szpital otrzymał pieniądze,...
Tomasz Grodzki
25.10.2018
Opieka zdrowotna
Weszła w życie ustawa, która wprowadza gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla...
Agnieszka Matłacz
25.10.2018
Zawody medyczne
Skuteczniejsze leczenie, zmniejszenie liczby pobytów w szpitalu i wydłużenie życia chorych - to...
Krzysztof Sobczak
24.10.2018
Opieka zdrowotna
Coraz bliżej do likwidacji przepisów nakazujących ponowne uzyskanie zgody na prowadzenie...
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Zawody medyczne
Sejm uchwalił we wtorek wieczorem zaproponowaną przez rząd nowelizację, przewidującą zwiększenie o...
Krzysztof Sobczak
24.10.2018
Finansowanie zdrowia

Lekarze kontraktowi masowo żądają podwyżek

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Po podwyżkach związanych z podpisaniem lojalek przez lekarzy etatowych okazało się, że ci pracujący...
Katarzyna Nowosielska
24.10.2018
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Dopóki system e-ZLA jest tak skonstruowany, że wszelkie jego awarie obciążą lekarza, nie jest to...
Joanna Szeląg
23.10.2018
Zawody medyczne
Ból pacjenta po niedbale przeprowadzonej operacji jest przeliczalny na pieniądze. I nie chodzi...
Marek Sondej
23.10.2018
Opieka zdrowotna
Od 1 listopada 2018 roku obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Przyniesie istotne...
Agnieszka Matłacz
22.10.2018
Farmacja
Pacjenci, którzy poszli do sądu w sprawie naruszeń ich praw, uzyskali już w tym roku przy wsparciu...
Agnieszka Matłacz
22.10.2018
Pacjent
Od 23 października e-zwolnienie lekarskie będzie mógł wypisać już nie tylko lekarz, ale także...
Agnieszka Matłacz
22.10.2018
Prawo pracy Zawody medyczne
Sposób postępowania organów inspekcji farmaceutycznej w odniesieniu do reklamy aptek doprowadzono...
Maciej Konarowski
20.10.2018
Wskazanie kompleksowych ośrodków zajmujących się chorymi na hemofilię, ale także utworzenie...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.10.2018
Opieka zdrowotna
Niecałe 20 tysięcy zgłoszeń działań niepożądanych leków wpłynęło w ubiegłym roku do Urzędu...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.10.2018
Opieka zdrowotna
Okręgowy Sąd Lekarski uznał obwinionego lekarza za winnego tego, że przez okres ponad 2 lat, lecząc...
Aleksandra Partyk
19.10.2018
Opieka zdrowotna

Lekarze nie mogą, czy nie chcą wystawiać e-zwolnień?

Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne
Za 6 tygodni papierowe zwolnienia chorobowe mają odejść do lamusa. Tymczasem lekarze po raz kolejny...
Agnieszka Matłacz
19.10.2018
Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne