Będą walczyć o podwyżki w szpitalach

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Lekarze specjaliści zarabiają obecnie 6750 złotych pensji podstawowej w podmiocie leczniczym, o ile wyrażą zgodę na pracę w jednym miejscu. Medycy będą jednak zabiegać o podwyżki, bo rząd powołał zespół do opracowania najniższego wynagrodzenia w placówkach medycznych.
Katarzyna Nowosielska
30.09.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Lekarz rodzinny lub ze szpitala pierwszego poziomu sieci covidowej będzie teraz wydawał decyzję o izolacji pacjenta bez objawów lub skąpoobjawowego. Pacjent trafi na izolację domową, gdzie znajdzie się pod opieką lekarza rodzinnego. Nie każdy pacjent będzie musiał jechać do szpitala zakaźnego. Takie zmiany proponuje Ministerstwo Zdrowia.
Katarzyna Nowosielska
29.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Powiat piaseczyński otrzyma wsparcie ze środków unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Katarzyna Redmerska
29.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Co roku w UE, w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych, na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. osób umiera. Aby lepiej chronić pracowników przed nowotworami, Komisja Europejska zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2020
BHP Opieka zdrowotna Prawo unijne

Błąd w strategii - lawina pacjentów trafia do szpitali zakaźnych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Z sprawą zobowiązania lekarzy rodzinnych do zlecania testów na koronawirusa, dziennie wykrywa się go u ponad tysiąca pacjentów, którzy niezależnie od tego czy są w dobrym czy złym stanie, muszą pojechać do szpitala zakaźnego. A placówki te nie nadążają z obsługą zakażonych. Więc Ministerstwo Zdrowia mówi o tworzeniu nowych.
Katarzyna Nowosielska
29.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Od środy 30 września obowiązywać będzie nowe rozporządzenie zawierające listę państw, do których zakazane są loty w związku z epidemią COVID-19. Są na niej m.in. Stany Zjednoczone, Indie, Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia i Argentyna, nie ma natomiast żadnego z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen.
Krzysztof Sobczak
28.09.2020
Koronawirus a prawo

Organizacje pacjentów apelują o walkę z wykluczeniem zdrowotnym

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Nierówności ekonomiczne, geograficzne, transportowe. Epidemia pogłębiła znane od lat deficyty, ale dzięki temu możemy postawić dziś jasną diagnozę problemu i wspólnie zabrać się do pracy – wskazuje Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich i apeluje o wspólną walkę na rzecz dostępności do opieki.
Katarzyna Nowosielska
28.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rola diagnostyki patomorfologicznej jest kluczowa w diagnozowaniu m.in. nowotworów. Wynik badania decyduje o dalszym losie pacjenta - prognozach i wyborze metod leczenia. Tymczasem z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że w Polsce brakuje standardów jakości tych badań, specjalistów, finansowania, a pacjentom może zabraknąć czasu.
Agnieszka Matłacz
28.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

WSA: Obowiązkowy dyżur apteki nie narusza wolności gospodarczej

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Farmacja
Każdy podmiot decydujący się na prowadzenie regulowanej działalności aptekarskiej powinien mieć świadomość, że należy ją prowadzić zgodnie z prawem, także tym miejscowym. Nałożenie obowiązku pełnienia dyżurów w porze nocnej i w dni wolne od pracy nie narusza więc wolności gospodarczej. Nie można się z niego zwolnić poprzez szczególne warunki pracy.
Dorian Lesner
28.09.2020
Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Farmacja
Lekarze rodzinni nie powinni nadużywać teleporad, bo do szpitali stale trafiają ofiary zdalnego leczenia. A sami medycy ponoszą taką samą odpowiedzialność cywilną i karną, jak przy zwykłym badaniu. Prokuratorzy prowadzą już postępowania wyjaśniające wobec lekarzy, którzy zamknęli przychodnie przed pacjentami.
Katarzyna Nowosielska
28.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W sobotę 26 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarły 32 osoby zakażone koronawirusem, a odnotowano 1 584 nowych zakażonych, głównie w województwach małopolskim (259 przypadków), wielkopolskim (167), kujawsko-pomorskim (166), pomorskim (151), mazowieckim (146), śląskim (141), łódzkim (104), podlaskim (76), podkarpackim (72).
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2020
Opieka zdrowotna

SO: Pogotowie Lotnicze odpowie za zniszczenie dachu budynku

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zły stan techniczny dachu budynku był przyczyną jego zniszczenia. To jednak śmigłowiec pogotowania lotniczego podchodząc do lądowania doprowadził do tego zdarzenia. Ubezpieczyciel musi zatem wypłacić odszkodowanie właścicielowi budynku - orzekł Sąd Okręgowy w Elblągu.
Marek Sondej
26.09.2020
Prawo cywilne Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Dokumentację medyczną sporządzoną i udostępnioną przed dniem wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta należy przechowywać przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach.
Prawo.pl Katarzyna Nowosielska
26.09.2020
Opieka zdrowotna

Od środy zakaz lotów do 29 krajów

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Wrócić mają między innymi połączenia lotnicze do całej strefy Schengen, a zakazami zostanie objętych 29 krajów - przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, który w piątek 25 września został skierowany pod obrady Rady Ministrów. Rozporządzenie będzie obowiązywało w dniach 30 września – 13 października.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Minister zdrowia zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Mają dotyczyć m.in. spotkań międzyludzkich – poinformował w piątek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. I zapowiedział, że szczegóły zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
25.09.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Do 21 z 11 wzrosła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami w związku z epidemią koronawirusa. W czerwonej strefie znalazły się dwa powiaty: głubczycki (Opolskie) i kartuski (Pomorskie), które tydzień temu były w strefie żółtej. Resort zdrowia zapowiada, że w przyszłym tygodniu minister zdecyduje o nowych obostrzeniach w strefach.
Katarzyna Nowosielska Katarzyna Kubicka-Żach
25.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Brakuje pojazdów do przewożenia pacjentów z kronawirusem

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Opublikowano wytyczne dla lekarzy rodzinnych i pacjentów wskazujące jak postępować, gdy zaistnieje podejrzenie zachorowania na COVID-19. Wskazują, że jeśli pacjent jest niesamodzielny na test powinna dowieźć go karetka "wymazówka". Kłopot w tym, że w wielu województwach brakuje tych pojazów.
Katarzyna Nowosielska
25.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wczesne wspomaganie dzieci wymaga kompleksowych działań

Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny – pod takim hasłem odbywa się zaplanowana na 24 i 25 września br. z inicjatywy ministerstwa edukacji międzynarodowa e-konferencja. - Chcemy zespolić aktywności różnych resortów, a także specjalistów i praktyków - mówił minister Dariusz Piontkowski.
Krzysztof Sobczak
24.09.2020
Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna

TSUE: Zwrot kosztów leczenia za granicą konieczny, gdy to ratuje pacjenta

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Państwo członkowskie musi zwrócić pacjentowi koszty leczenia za granicą, jeśli tylko tam była szansa na ratowanie jego życia i zdrowia, nawet jeśli nie uzyskał on uprzedniej zgody na zabieg od swojego krajowego ubezpieczyciela. Tak uznał w ogłoszonym w środę orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Katarzyna Nowosielska
24.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Większość placówek medycznych, z powodu pandemii i izolacji, nie będzie w stanie zrealizować w 100 proc. kontraktu w tym roku. Uda się to dużym i specjalistycznym szpitalom z nowoczesnym sprzętem, które wiosną nie miały przestoju. Inne będą miały problemy. Chociaż minister zdrowia uważa, że szpitale są w stanie nadrobić te świadczenia.
Katarzyna Nowosielska
24.09.2020
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Kolejne przepisy o maseczkach mają coraz więcej wyjątków, a więc egzekwowanie ich restrykcyjnego przestrzegania jest coraz trudniejsze - sygnalizuje Komenda Główna Policji. I informuje, że w przypadku braku maseczki w miejscu publicznym „podjęcie działań wobec określonej osoby jest decyzją policjanta”.
Krzysztof Sobczak
23.09.2020
Policja Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEOZ), do którego szpitale będą przekazywały informacje m.in. o zasobach posiadanych środków ochrony osobistej.
Katarzyna Redmerska
23.09.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nowa jakość leczenia pacjentów w szpitalach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rząd przeprowadzi w przyszłym roku reformę sieci szpitali. Z zapowiedzi wynika, że na lepsze finansowanie ze strony NFZ będą mogły liczyć te placówki, które mają u siebie najmniej powtórnych hospitalizacji pacjentów, monitorują stan zdrowia chorego czy wdrażają systemy zdarzeń niepożądanych.
Katarzyna Nowosielska
23.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
We wtorek, 22 września br. w trybie stacjonarnym pracowało blisko 48,2 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, co oznacza prawie 100 procent placówek pracujących w tradycyjny sposób (99,48 proc.) - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie danych od od kuratorów oświaty uzyskanych od dyrektorów placówek.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo

Znamy już najlepsze polskie szpitale

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Centrum Leczenia Oparzeń im dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach - to laureaci konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanego przez Wolters Kluwer.
Katarzyna Nowosielska
22.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę skazał sąd w Ostrołęce kobietę, która będąc zarażona kornawirusem wyszła z domu i poszła do pobliskiego sklepu. Sąd zaliczył jej trwający 61 dni okres tymczasowego aresztowania.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Prawo karne Koronawirus a prawo

Publiczno-prywatny szpital w Żywcu już działa

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia
Mieszkańcy powiatu żywieckiego mogą już korzystać z nowoczesnego szpitala, który został wybudowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W placówce. której koszt budowy i wyposażenia to w sumie 220 milinów złotych, znajduje się dziewięć oddziałów szpitalnych z 380 łóżkami.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia

Samochód dla niepełnosprawnego bez PCC

Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Opieka zdrowotna
Prywatny zakup samochodu powoduje do zasady obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeśli pojazd jest jednak kupowany przez osobę niepełnosprawną daniny płacić nie trzeba. W takim przypadku nie ma też obowiązku składania deklaracji podatkowej.
Krzysztof Koślicki
22.09.2020
Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Opieka zdrowotna
Przestrzeni do zagospodarowania w medycynie przez telemedycynę jest bardzo dużo. Nie zastąpi ona w każdym przypadku osobistego badania pacjenta, ale np. można za jej pomocą w domu monitorować pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc - ocenili uczestnicy konferencji poświęconej jakości w ochronie zdrowia.
Katarzyna Nowosielska
22.09.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Chorzy chcą się leczyć w najskuteczniejszych szpitalach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pacjenci muszą wiedzieć, które szpitale leczą najefektywniej. Trzeba upubliczniać kliniczne efekty leczenia, tak aby pacjent się z nimi mógł zapoznać i wybierać placówkę najbezpieczniejszą dla siebie - wskazali uczestnicy debaty "Czy jakość w ochronie zdrowia się opłaca?”, podczas konferencji Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia
Katarzyna Nowosielska
22.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski