Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący określenia warunków zawierania oraz realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Doprecyzowuje on przepis o wykonaniu pierwszej wizyty bądź porady pacjenta, który jest objęty opieką przez hospicjum domowe. Dzięki temu możliwe będzie finansowanie świadczenia od pierwszej wizyty w domu pacjenta.

Kolejna zmiana w projekcie zarządzenia prezesa NFZ, odnosi się do pielęgniarek i częstotliwości ich wizyt w domu chorego. Wizyty miałyby odbywać się, co trzy dni kalendarzowe, z pominięciem sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta wymaga, by tych wizyt było więcej. W chwili obecnej możliwe jest przeprowadzanie wszystkich wymaganych tygodniowych wizyt, na przestrzeni dwóch kolejnych dni, w takiej sytuacji może się zdarzyć, że pielęgniarka nie przyjdzie na wizytę do chorego nawet przez okres pięciu dni.

Jak argumentuje NFZ, proponowane uszczegółowienie przepisów wpłynie na poprawę jakości opieki paliatywnej i hospicyjnej. Opinie, jak i uwagi dotyczące projektu zarządzenia, można przesyłać do 15 października br. na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl