Pracodawcy RP oraz Polska Federacja Szpitali apelują o pogłębiony dialog i współpracę ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, o wspólne kreowanie rozwiązań propacjenckich poprawiających dostęp do leczenia, zapewniających jakość oraz optymalizację wykorzystania zasobów, w tym godziwe warunki pracy dla pracowników podmiotów leczniczych. - Dlatego też prosimy o umożliwienie pracodawcom uczestniczenia w trwających negocjacjach pomiędzy protestującymi a stroną rządową. Konsekwencje tych rozmów będą w efekcie dotyczyć sposobu zarządzania i działalności poszczególnych pracodawców. Tym samym nie jest możliwe wypracowanie konsensu bez udziału strony pracodawców - piszą Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pacodawców RP i prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. To ważne, bo jak wyliczył Adam Niedzielski, minister zdrowia, spełnienie postulatów medyków to koszt 100 mld zł. Obecnie budżet NFZ wynosi 105 mld zł.

 

Po 11 dniach protestu, jest pierwsze kontrowersyjne porozumienie

Przypomnijmy, że od 11 września trwa protest zawodów medycznych. Oczekują oni przede wszystkim natychmiastowej zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia, w tym podwyżek. Ponadto oczekują zatrudnienia dodatkowych pracowników, np. sekretarek medycznych, które przejmą od lekarzy biurokratyczne obowiązki i urlopu zdrowotnego po 15 latach oraz bezpiecznego systemu rejestrowania zdarzeń niepożądanych. - Koszt realizacji tych postulatów wynosi 100 mld zł. My dążymy do tego, ale w ciągu kilku lat - mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia. Komitet chce natychmiastowej realizacji postulatów. 

Natomiast w środę zwarto pierwsze porozumienie między ministrem zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Tyle, że tego porozumienia nie akceptują inne organizacje zrzeszające medyków. - Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wyraża swój stanowczy protest wobec wybiórczego i niesprawiedliwego potraktowania ratowników medycznych pracujących w systemie ochrony zdrowia. Traktujemy to jako celowe i świadome podzielenie środowiska ratowników medycznych  - pisze w swoim stanowisku po podpisaniu porozumienia PTRM. 

Nowe organizacje dołączają do strajku

Jednocześnie do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia dołączają kolejne organizacje. Są to: Polskie Towarzystwo Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych, OZNSZZ Solidarność przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz Polskie Stowarzyszenie Perfuzjonistów. - Komitet protestacyjno-strajkowy rośnie w siłę - napisał na Twitterze Wojciech Szaraniec, przewodniczący Porozumienia Rezydentów przy OZZL. Przypomnijmy, że jeszcze przed protestem z komitetu wycofała się Naczelna Izba Aptekarska.