Już od 20 października 2020 roku, a zatem blisko rok, szpitale są zwolnione z obowiązku spełniania wymagań dotyczących liczby pielęgniarek i lekarzy określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. To za sprawą dodania nowego par. 10a do rozporządzenia. Początkowo ten wyjątek miał obowiązywać do końca grudnia 2020 roku, ale potem systematycznie wydłużano czas obowiązywania, a dziś minister zdrowia dokonał kolejnej prolongaty. 

 

Minister przedłuża swobodę kierownikom szpitali

W poniedziałek do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia, przedłużający swobodę w zarządzaniu personelem medycznym do 31 grudnia 2021 roku. Projekt nie był z nikim konsultowany, nie przeszedł ścieżki legislacyjnej, tylko od razu został skierowany do ogłoszenia. Jak czytamy w uzasadnieniu, decyzja co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń, będzie spoczywać na kierowniku podmiotu leczniczego, który w oparciu o aktualną analizę potrzeb operacyjnych szpitala będzie podejmował decyzję o przesunięciu niezbędnych zasobów kadrowych w obszary o największych deficytach personalnych. - Ma to na celu uwolnienie potencjału wykonawczego świadczeniodawców, wynikającego m.in. z ograniczenia realizacji części świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zaleceniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, do zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz ma uelastycznić  proces zarządzania kadrą medyczną. Swoboda zostanie ograniczona przez obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, w szczególności ich stanu zdrowotnego oraz liczby - czytamy. 

Od  30 września do końca grudnia 

Zgodnie z obowiązującym par. 10a swoboda w zarządzaniu kadrami trwa do 30 września. Aby zatem dyrektorzy od 1 października nie musieli mieć obsady zgodnie z załącznikiem, nowelizacja musi zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw najpóźniej w środę, 29 września, by zacząć obowiązywać od 30 września.