W tej sprawie do Ministra Zdrowia wystąpił Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Zwraca się o podjęcie pilnych kroków zmierzających do umożliwienia kuratorom sądowym, aplikantom kuratorskim oraz kuratorom społecznym dobrowolne i bezpłatne zaszczepienie się przeciw grypie. 

Czytaj: Kuratorzy ważni - ale szczepionek zbyt mało, by byli priorytetem>>

Kuratorzy po raz kolejny na cenzurowanym

Kuratorzy swój brak na liście uprawnionych do takich szczepień odbierają jako przejaw dyskryminacji oraz brak zrozumienia charakteru ich pracy. Dodają, że to kolejny raz gdy ich pominięto i przypominają sprawę szczepień przeciwko koronawirusowi. 

- Nasza grupa zawodowa liczy ponad 5200 osób. Zgodnie z art. 3 ustawy o kuratorach sądowych, wykonujemy swoje zadania nie tylko w budynku sądu, ale również w środowisku podopiecznych, na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu - czytamy. W piśmie wymieniono choćby zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz leczniczo-rehabilitacyjne. 

Jak dodają, oznacza to, że mają kontakt z wieloma osobami, a więc są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo zachorowań. - Nasi podopieczni nie zawsze przestrzegają elementarnych zasad sanitarnych, higienicznych. Nadto, ze względu na ich warunki mieszkaniowe niemożliwe jest zachowanie zasad dystansu społecznego - wskazuje związek.