Pismo Rafała Siemianowskiego, zastępcy szefa KPRM trafiło do Aleksandry Szewera-Nalewajek, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Związkowcy, podobnie jak Krajowa Rada Kuratorów apelowali o zmiany na liście szczepień - czyli w noweli rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadzono 15 stycznia. Prawo.pl jako jedno z pierwszych mediów informowało o tym, że prokuratorzy i asesorzy prokuratury znaleźli się wraz z żołnierzami, policjantami, strażakami czy strażnikami granicznymi w grupie pierwszej, której szczepienia mają rozpocząć się po medykach i seniorach, przed sędziami i - przeciwko czemu od razy zaprotestowali związkowcy - przed pracownikami prokuratury i sądów. 

Rząd - 22 stycznia - wprowadził kolejne zmiany. W ramach etapu pierwszego będą mogły być szczepione "osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów".

Czytaj: Choroba przewlekła uprawniająca do szczepienia to rak, a nie otyłość>>

Kuratorzy apelują - bo pracują w terenie

Już 7 grudnia 2020r. Grzegorz Kozera, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zwrócił się z pismem do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w grupie kuratorów sądowych.

Wskazał, że kuratorzy sądowi, z uwagi na charakter swojej pracy, powinni mieć możliwość skorzystania ze szczepień przeciw COVID-19 wraz z innymi grupami zawodowymi, które będą mogły poddać się szczepieniu w pierwszej kolejności. Podkreślał, że mimo pandemii, ograniczeń w pracy sądów, kuratorzy niezmiennie działają w środowisku swoich podopiecznych, w szczególności w sytuacjach pilnych lub w sprawach dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia. A chodzi zarówno o sprawy rodzinne - choćby kwestie kontaktów z dzieckiem, jak i sprawy karne. 

 

Do premiera i do ministra zdrowia z podobnym apelem wystąpił Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Minister zdrowia odpowiedział, że to etap drugi, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, obejmuje osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, a także osoby bezpośrednio zwiększające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii... pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. 
 - Proces szczepienia obywateli jest dynamiczny, a Ministerstwo Zdrowia stale monitoruje jego przebieg i analizuje postulaty różnych grup. Terminy szczepień są uzależnione przede wszystkim od tempa dostaw szczepionek od producentów. Niemniej jednak zapewniam, że Ministerstwo Zdrowia nieustannie podejmuje działania mające na celu zaszczepieniu jak najszerszej grupy osób w możliwie najkrótszym czasie - podkreślono.