– Uruchomienie centrum ma na celu poprawę jakości oraz zwiększenie liczby rozpoznań FASD wśród dzieci z grup ryzyka. Diagnoza postawiona w pierwszych latach życia zwiększa szanse na wprowadzenie skutecznej terapii – mówi Iwona Mazur, dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Centrum Diagnostyki i Terapii FAS zostało utworzone we wrocławskim Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Dzieci i młodzież obciążona spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, otrzyma tutaj bezpłatną opiekę medyczną. 

 

Pierwsza taka placówka w regionie 

Jak wyjaśnił Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, to pierwsza w regionie placówka skupiona na pacjentach obciążonych spektrum FAS. Powstałe Centrum oferuje bezpłatną diagnostykę oraz terapię. - Miejsce to zapewni kompleksowe wsparcie specjalistów, takich jak: pediatra, psychiatria, psycholog, logopeda. Pacjenci ze zdiagnozowanym FASD otrzymają terapię dostosowana do ich potrzeb, a rodziny otrzymają wsparcie na każdym etapie procesu leczenia. 
Funkcjonowanie Centrum w całości finansowane jest ze środków budżetu województwa dolnośląskiego. 

Wczesna diagnoza szansą na skuteczną terapię 

Diagnoza postawiona w pierwszych latach życia zwiększa szansę na wprowadzenie skutecznej terapii i efektywnego systemu wsparcia tak, by osoba chora mogła funkcjonować samodzielnie i na najwyższym poziomie – mówi Iwona Mazur, dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Jak dodaje Mazur, diagnoza musi być przeprowadzona w sposób multidyscyplinarny, z uwzględnieniem zaburzeń współistniejących, co zapewnia nowopowstałe Centrum. 

Czym jest FAS 

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to zespół zaburzeń jakie mogą powstać kiedy matka w czasie ciąży używa alkohol. Najcięższym uszkodzeniem z tego spektrum jest FAS - alkoholowy zespół płodowy (z ang. Fetal Alcohol Syndrome). FAS to zespół objawów somatycznych, umysłowych oraz poznawczych, które rozwijają się w okresie prenatalnym. Jest to następstwo spożywania przez matkę alkoholu. Już niewielka ilość alkoholu może wywołać poważne skutki. Dziecko dotknięte FAS może mieć m.in. problemy ze wzrokiem, słuchem, wadę serca, deformację stawów, problemy z nerkami. Wraz z wiekiem ujawniają się kolejne zaburzenia, jak: kłopoty z uczeniem się, nadruchliwość, deficyt wagi czy opóźniony rozwój mowy.