DOZ otrzymało zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółkami Euro-Apteka, Super Zdrowie oraz MLV18. Do transakcja dojdzie do skutku jednak pod warunkiem sprzedaży jednej apteki. W ocenie Urzędu, dzięki temu koncentracja nie wywoła negatywnych skutków dla konkurencji i konsumentów na lokalnym rynku.

Trzeba chronić lokalny rynek 

DOZ zarządza m.in. aptekami „DOZ Apteki dbam o zdrowie”. Natomiast przejmowane spółki należą do grupy kapitałowej EA, która jest właścicielem aptek działających pod nazwami „Euro-Apteka” i „Polonez”. UOKiK uznał, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku. Dlatego też wydano decyzję warunkową, która jest uzależniona od sprzedaży jednej apteki w województwie zachodniomorskim. Dzięki temu koncentracja nie wywoła negatywnych skutków dla konkurencji i konsumentów.  - Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że sprzedaż apteki w Goleniowie zapobiegnie negatywnym skutkom transakcji na lokalnym rynku – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Nabywca nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej co DOZ i musi zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK. - W umowie kupna musi się znaleźć klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie kontynuował w tym miejscu działalność apteczną. Treść tego postanowienia również będzie wymagała aprobaty prezesa UOKiK - wskazano w komunikacie. DOZ będzie też musiał złożyć sprawozdanie z realizacji warunku.

Wydana decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zobacz procedurę w LEX: Prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków przez apteki/punkty apteczne >

 

Jedyną przesłanką jest wpływ na konkurencję 

Urząd przyjął, że apteki konkurują ze sobą na obszarze kilometra. - Wynika to z faktu, że konsumenci najczęściej wybierają apteki w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy lub przychodni, gdzie większość z nich chodzi pieszo. Dojeżdżają zazwyczaj jedynie mieszkańcy miejscowości, w których nie ma aptek - zwrócił uwagę UOKiK. I przypomniał, że transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Natomiast prezes UOKiK, wydając zgodę na koncentrację, może kierować się tylko i wyłącznie przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Tym samym jedyną przesłanką jest wpływ transakcji na konkurencję. Oceniając koncentrację, organ może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Decyzja jest ważna przez dwa lata.