Premier Morawiecki nie weźmie udziału w spotkaniu z przedstawicielami komitetu strajkowego ani we wtorek, ani w czwartek, bo to nie jest jeszcze moment, w którym powinien uczestniczyć w rozmowach. Tak powiedział w poniedziałek Adam Niedzielski, minister zdrowia. Protest trwa od soboty. Minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami medyków pierwszy raz w czwartek i już wtedy usłyszał, że chcą rozmwiac z premierem.
Jolanta Ojczyk
13.09.2021
Zawody medyczne
Adam Niedzielski, minister zdrowia poinformował w poniedziałek o powołaniu nowego wiceministra w jego resorcie. Piotr Bromber objął stanowisko po wiceminister Józefie Szczurek-Żelazko, która odeszła z resortu. Nowy wiceminister ma się zająć się sprawami, które są obecnie najbardziej palące. Chodzi o dialog społeczny, ale też rozwój kadr.
Jolanta Ojczyk
13.09.2021
Zarządzanie
Nie stać nas na „rozdrabnianie” kadry medycznej na zbyt wiele jednostek. Powinniśmy również przeprofilować zakresy działania małych szpitali, żeby mogły świadczyć podstawowe usługi, na które jest największe zapotrzebowanie lokalne, a procedury specjalistyczne koncentrować w ośrodkach specjalistycznych. Kategoryzacja szpitali może sprawić, że ten system będzie wydajniejszy
Jolanta Ojczyk
13.09.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie
Projektowana ustawa o jakości w ochronie zdrowia ma zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom. M.in. wprowadzając dla wszystkich uczestników procesu leczenia obowiązek zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Medycy nie mają nic przeciwko temu, ale obawiają się, że ta procedura może prowadzić do represji wobec nich. Podnoszą to podczas obecnego protestu
Jolanta Ojczyk
13.09.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Trzy z ośmiu propozycji Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia dotyczą trzykrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ich realizacja oznaczałaby wydatki na poziomie 100 mld zł. Całkowity budżet na zdrowie w 2022 r. to 120 mld zł. Tak ocenił Adam Niedzielski, minister zdrowia. A rozmowy z protestującymi zakończyły się fiaskiem.
Jolanta Ojczyk
10.09.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
​W piątek 10 września odbyła się konferencja pt. „Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek - wyzwania i szanse”. Ogłoszone na niej zostaną plany Ministerstwa Zdrowia, dotyczące zwiększenia dawstwa organów w Polsce. Nowy, projakościowy program MZ będzie realizować dzięki unijnym środkom.
Katarzyna Redmerska
10.09.2021
Opieka zdrowotna
Tworzenie warunków do pełnego wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to cel umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Umowa została podpisana w piątek 10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Krzysztof Sobczak
10.09.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia planuje, by ze szczepień przeciw HPV mogły skorzystać nie tylko dziewczynki w wieku 11-13 lat, jak zaleca producent. - Dziś nie umiem jeszcze powiedzieć, o jakim poziomie odpłatności mówimy – poinformował podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Dotychczas resort mówił o 50 proc. poziomie refundacji.
Katarzyna Redmerska
10.09.2021
Opieka zdrowotna Farmacja

Senat proponuje 7,2 proc. PKB na ochronę zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Senat opowiedział się w czwartek za tym, by nakłady na ochronę zdrowia wzrosły do 7,2 proc. PKB na zdrowie zamiast 7 proc. i by stało się to szybciej niż zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Za podjęciem uchwały w całości wraz z poprawkami było 94 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Grażyna J. Leśniak
09.09.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Na prośbę ministra zdrowia prokuratorzy regionalni w całym kraju otrzymali wytyczne, aby postępowania dotyczące zniesławienia medyków w związku z programem szczepień przeciw COVID-19 były wszczynane z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonego. To efekt działań samorządu lekarskiego. Z kolei minister prosi Naczelną Radę Lekarską, by walczyła z lekarzami antyszczepionkowcami.
Katarzyna Redmerska
09.09.2021
Prawo karne Koronawirus szczepienia
W czwartek po południu minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Medyków. Jak informuje Komitet, nie padły żadne konkretne propozycje, w tym dotyczące rozmów z premierem. Dlatego w sobotę 11 września odbędzie się protest.
Jolanta Ojczyk
09.09.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz został w czwartek zaatakowany przez pikietujących antyszczepionkowców. Incydent miał miejsce w Karpaczu, gdzie odbywa się XXX Forum Ekonomiczne, w którym uczestniczą przedstawiciele resortu zdrowia, z ministrem Adamem Niedzielskim na czele.
Katarzyna Redmerska
09.09.2021
Koronawirus szczepienia
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zakazuje, co do zasady, przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Jednak zakaz ten nie jest bezwzględny, a RODO przewiduje szereg wyjątków od niego. Jednym z nich jest wyjątek legalizujący przetwarzanie tych danych m.in. do celów profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy etc., przy czym ma się to odbywać w warunkach określonych w RODO
Klaudia Jędrzejczyk Mateusz Janion
09.09.2021
Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
W latach 2018-2020 wskaźnik śmiertelności z powodu udaru mózgu w województwie podlaskim był jednym z najwyższych w Polsce. NIK wskazuje przyczyny takiego stanu: brak skutecznego i spójnego systemu leczenia udaru mózgu, wyjątkowo mała liczba łóżek w stosunku do liczby pacjentów oraz ograniczony dostęp do nowoczesnych metod leczenia i właściwego personelu medycznego.
Agnieszka Matłacz
09.09.2021
Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia chce opanować kryzys państwowego systemu ratownictwa medycznego, podwyższając wycenę tzw. dobokaretki o ponad tysiąc złotych. Tyle, że te pieniądze nie będą "znaczone", i nie muszą trafić do portfeli ratowników, a poza tym ci nie chcą już pracować po 300 godzin na kontraktach. W efekcie planu Adama Niedzielskiego karetki wcale nie muszą zapełnić się ratownikami.
Jolanta Ojczyk
09.09.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Minister zdrowia Adam Niedzielski, w środę w Karpaczu na XXX Forum Ekonomicznym zapowiedział, że chce przeznaczyć dodatkowo ponad 1,2 mld zł na leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Wyceny mają wzrosnąć o 7 punktów procentowych. To oznacza, że budżet NFZ z planowanych 105,4 mld zł powinien wzrosnąć do 107,6 mld zł.
Jolanta Ojczyk
08.09.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Finansów koryguje założenia podatkowe Polskiego Ładu. Zmieni się wysokość składki zdrowotnej dla firm, które rozliczają się w sposób uproszczony, czyli dla tych które wybrały podatek liniowy 19 proc. albo ryczałt lub kartę podatkową. To zaś oznacza, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie zyska tyle na nowej składce, co planowano.
Jolanta Ojczyk
08.09.2021
Finansowanie zdrowia Polski Ład
Pandemia nie przeszkadza szpitalom i przychodniom w podnoszeniu jakości. Do konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia zgłosiły ponad 50 projektów z całej Polski, z tego do finału kapituła nominowała 21. Zwycięzców poznamy 22 września podczas gali finałowej online, poprzedzonej konferencją Zmiany w Ochronie Zdrowia.
Jolanta Ojczyk
08.09.2021
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Funkcjonariusz policji, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem, może stracić uposażenie za cały ten okres. Nie jest do tego przeszkodą okoliczność, że do zdarzenia doszło w początkowym okresie zwolnienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie pomogło też wskazanie na zwolnieniu lekarskim, że "pacjent może chodzić".
Marek Sondej
08.09.2021
Ubezpieczenia społeczne
Kwestia przechowywania nagrania z kamery laparoskopowej nie jest jednoznaczna, z uwagi na to, że przepisy prawa polskiego nie regulują nagrywania badania czy zabiegu. Z tego powodu można analizować ten problem z dwóch perspektyw: dokumentacyjnej i monitorowania pacjenta - wyjaśnia Radosław Tymiński, ekspert z LEX Ochrona Danych Osobowych.
Radosław Tymiński
08.09.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Łącznie tylko w tym roku dofinansujemy system Państwowego Ratownictwa Medycznego dodatkowo 62 milionami złotych – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Zlecił też Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji przeprowadzenie nowej wyceny tzw. cenę dobokaretki, by ratownicy na kontraktach mogli więcej zarabiać.
Jolanta Ojczyk
07.09.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Lista skierowań wystawianych w formie elektronicznej ma zostać poszerzona m.in. o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień oraz rehabilitację leczniczą. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych. Z tym, że jeszcze przez kilka miesięcy będą mogły być wystawiane papierowe skierowania.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
07.09.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Sanepid będzie miał możliwość wydłużenia kwarantanny z maksymalnie 21 do 31 dni, ale nie tylko. Będzie też mógł wystąpić do lekarza o przedłużenie okresu izolacji aż do czasu poddania się testowi i uzyskania negatywnego wyniku. Minister zdrowia, zapewnia, że to nie będzie standardowe rozwiązanie. Wprowadza go po to, aby sanepid miał czas na prowadzenie śledztwa epidemicznego.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
07.09.2021
Koronawirus a prawo
Nie do końca było wiadomo, którzy lekarze musieli w lipcu zainstalować kasy fiskalne online. Niejasności w tym zakresie doprowadziły do tego, że niektórym medykom trudno teraz uzyskać ulgę na zakup nowego urządzenia. Fiskus uzależnia to od formy organizacyjno–prawnej świadczenia usług medycznych – tłumaczy, że lekarz w spółce może wykonywać też inne usługi. Ulga więc nie przysługuje.
Krzysztof Koślicki
07.09.2021
VAT Rachunkowość Zawody medyczne
Premier Mateusz Morawiecki nie zadeklarował, że spotka się z pracownikami ochrony zdrowia, którzy 11 września będą protestować w Warszawie. Zaznaczył, że rozmowy o finansach prowadzone są w Radzie Dialogu Społecznego. Uczestniczą w nich przedstawiciele ministerstwa zdrowia, w tym minister oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jolanta Ojczyk
06.09.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Apeluję do pracowników służby zdrowia, żeby nie odchodzili od pacjentów i o to, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali - oświadczyła w niedzielę minister w Kancelarii Prezydenta RP Bogna Janke. I zaproponowała spotkanie w tej sprawie w Pałacu Prezydenckim. Apelowała jednak o branie pod uwagę możliwości finansowych państwa.
Krzysztof Sobczak
05.09.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Spełniły się obawy ekspertów, że rządowy program Profilaktyka 40 plus, nie spełni pokładanych w nim nadziei, bo został źle przygotowany. Zawiera za mało badań, nie przewiduje konsultacji z lekarzem i dopuszcza dublowanie diagnostyki wykonanej już wcześniej pacjentowi. Na ponad 20 mln osób w tej grupie, na badania zapisło się na razie... 200 tysięcy.
Beata Lisowska
04.09.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Kupujący i sprzedający grzyby powinni wiedzieć, że nie każdy jadalny okaz może być przedmiotem umowy sprzedaży. Z przepisów wynika, które z nich są dopuszczone do obrotu. Na zamkniętej liście 47 pozycji trudno jednak szukać niektórych rarytasów, choć niewykluczone, że w przyszłości wykaz grzybów podlegających obrotowi zostanie zmodyfikowany.
Aleksandra Partyk
04.09.2021
Środowisko Opieka zdrowotna
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w środę wieczorem, że jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia związane z czwartą falą pandemii koronawirusa, to osoby zaszczepione nie zostaną nimi objęte. Podkreślił, że osoby zaszczepione nie mogą ponosić kosztów nieodpowiedzialności innych.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Koronawirus szczepienia

Szpitale można likwidować, ale trzeba dać coś w zamian

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Adam Niedzielski, minister zdrowia, twierdzi, że jest absolutnie przeciwny likwidacji szpitali. Tak odniósł się do wypowiedzi Tomasza Grodzkiego, lekarza i marszałka Senatu, według którego w Polsce wystarczy 140 placówek. Tyle, że planowane przez rząd reformy zmierzają właśnie do likwidacji części placówek i oddania wielu z nich w zarządzanie szpitalom klinicznym - bez zagwarantowania, że pacjenci dostaną lepszą opiekę ambulatoryjną.
Jolanta Ojczyk
02.09.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski