Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia z 15 marca w sprawie wzorów dokumentów Prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZL) i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (PWZLD). Zastąpi ono rozporządzenie z 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, gdzie brak jest przepisów określających wzory dla tych dokumentów w postaci dokumentów mobilnych. Natomiast nie zmieni się forma i wygląd dotychczasowych dokumentów w wersji tradycyjnej w postaci kart poliwęglanowych.

 

Mobilny dostęp do PWZL i PWZLD

Projektowane rozporządzenie określa wzory dokumentów PWZL i PWZLD na czas nieokreślony oraz na czas określony udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel. Będą one zawierały dane pochodzące z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

- Spodziewanym efektem wprowadzenia tych regulacji będzie zapewnienie szybkiego dostępu elektronicznego do danych lekarza zawartych na mobilnym PWZL i danych lekarza dentysty zawartych na mobilnym PWZLD, bez konieczności noszenia przy sobie karty identyfikacyjnej lub wersji papierowej dokumentu PWZL i PWZLD oraz w przypadku oczekiwania na wymianę tych dokumentów w sytuacji zmiany danych zawartych w wyżej wskazanym rejestrze – czytamy w ocenie skutków regulacji. W rejestrze jest obecnie 188 864 lekarzy i lekarzy dentystów.

Czytaj także na Prawo.pl: Doktor to nie zawsze lekarz, czyli jak nie trafić w ręce szarlatana

Dokument będzie dostępny offline

Gdy lekarz pobierze dokument na urządzenie mobilne, będzie on tam przechowywany w bezpiecznej formie zaszyfrowanej. Dokument mobilny będzie działał także w trybie offline, niezależnie od dostępu do internetu. Mobilne PWZL i PWZLD wydawane na czas określony oprócz podstawowych danych będą zawierać też adnotację wskazującą zakres czynności zawodowych oraz czas i miejsce zatrudnienia, na jakie zostało przyznane dane prawo wykonywania zawodu.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, oprócz zapisów dotyczących mobilnych PWZL i PWZLD, które wejdą w życie w zależności od czasu udostępnienia ich w aplikacji mObywatel, co zostanie ogłoszone w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.