NRL powołuje się na dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, z których wynika, że 60 proc. wszystkich nastolatków ma już za sobą inicjację nikotynową. A 30 proc. uczniów mających za sobą kontakt z nikotyną, spróbowało jej po raz pierwszy w formie nowatorskiego wyrobu tytoniowego. Należą do nich np. jednorazowe e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu.

O narastającym problemie stosowania tych produktów wśród młodych ludzi w Polsce pisaliśmy na Prawo.pl.

Czytaj także na Prawo.pl: Zakaz sprzedaży dzieciom jednorazowych e-papierosów jest od dawna, ale nie działa

Coraz więcej palaczy

Przez ostatnie dwa lata liczba palaczy w Polsce wzrosła do 29 procent. - Wśród użytkowników e-papierosów dominują nastolatki i młodzi dorośli. Wśród użytkowników podgrzewaczy tytoniu dominują młodzi dorośli w wieku 30-45 lat, aktywni zawodowo, głównie z ośrodków miejskich – mówi nam dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, profesor CMKP i przewodniczący Sekcji Antytytoniowej w Polskim Towarzystwie Chorób Płuc

Czytaj także na Prawo.pl: Poradnictwo antynikotynowe do poprawki

NRL podkreśla w apelu do MZ, że podjęte działania nie mogą ograniczać się do walki tylko z jedną formą wyrobu nikotynowego jak np. jednorazowe e-papierosy. Powinny natomiast zmierzać w kierunku zdecydowanego ograniczenia sprzedaży wszystkich form tego typu produktów.

Wyższe podatki na tytoń

Działania antynikotynowe powinny iść pod rękę z rozwiązaniami unijnymi w tym zakresie. „Europejski plan walki z rakiem”, przyjęty przez KE, zmierza do stworzenia „pokolenia wolnego od tytoniu”, w którym do 2040 r. tytoniu używać będzie mniej niż 5 proc. populacji. Jednym z rozwiązań, według NRL, powinno być właściwe opodatkowanie tytoniu, w tym konieczne zwiększenie podatku na e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu.

Kluczowe są także rzetelne kampanie informacyjne, w których, jak podaje NRL, wyjaśnione będzie, m.in. że alternatywne wyroby nikotynowe nie wpisują się w jakąkolwiek formę skutecznej polityki prozdrowotnej. Poza tym konieczne jest promowanie zdrowego stylu życia, ograniczanie dostępności do wyrobów tytoniowych, zakaz wszelkich metod uatrakcyjniania spożycia tytoniu, w tym stosowania aromatów, monitorowanie promocji wyrobów tytoniowych za pośrednictwem mediów społecznościowych.