Celem programu jest  zwiększenie bazy łóżkowej opieki długoterminowej i geriatrycznej oraz wymiana łóżek szpitalnych, a także wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego. 

Program zapewni wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych w warunkach stacjonarnych.

  • Zostanie zwiększona baza łóżkowa w ramach opieki długoterminowej (15 tys. dodatkowych łóżek) oraz geriatrycznej (1 tys. dodatkowych łózek). 
  • Zostaną zmodernizowane i doposażone w sprzęt medyczny podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie opieki długoterminowej (177 podmiotów) i geriatrii (60 podmiotów). 

Program przyczyni się także  do wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego poprzez m.in. modernizację Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, budowę lub modernizację całodobowych lotnisk lub lądowisk przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz zakup ambulansów wraz z wyposażeniem.

Okres realizacji Programu zaplanowano na lata 2022–2029. Ogólna kwota środków z Funduszu Medycznego w okresie realizacji Programu wyniesie blisko 7 mld zł.